1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Nguồn lực tài chính Hạ tầng công nghệ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 6992

2.5. Phân tích các yếu tố của môi trường bên trong Eximbank


Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tốc độ phát triển cao, chính trò ổn đònh, hệ thống luật pháp đang từng bước thay đổi theo hướng hội nhập với
môi trường luật phát quốc tế; môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những yếu tố nội tại của Eximbank phải được rà soát và đánh giá lại một cách chính
xác nhằm làm cơ sở cho việc hoạch đònh chiến lược kinh doanh.

2.5.1. Nguồn lực tài chính


Sau giai đoạn chấn chỉnh củng cố, nguồn lực tài chính của Eximbank đã được cải thiện đáng kể. Từ số vốn điều lệ 250 tỷ đồng vào thời điểm năm 2000,
đến thời điểm tháng 82006 vốn điều lệ của Eximbank đã tăng lên 800 tỷ và dự kiến đến tháng 102006 sẽ tăng lên 1.200 tỷ.
Với số vốn điều lệ như hiện nay Eximbank hoàn toàn đáp ứng các qui đònh của Ngân hàng Nhà nước về vốn điều lệ, có thể kinh doanh ổn đònh, và có thể
đầu tư mạnh hơn về cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố hạn chế của Eximbank trong xu thế cạnh tranh với nhiều ngân hàng trong
và ngoài nước có vốn điều lệ lớn, tiềm lực tài chính mạnh. Tốc độ tăng vốn điều lệ của Eximbank thời gian qua chậm hơn một số ngân hàng đối thủ, do vậy từ vò
trí là ngân hàng dẫn đầu về vốn điều lệ trong nhóm các ngân hàng cổ phần những năm 1999 – 2000, Eximbank đã tụt xuống vò trí thứ 5 trong nhóm các
ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam như ACB, SACOMBANK, TECHCOMBANK, và Habubank, và thấp hơn rất nhiều lần so
với các ngân hàng VCB, BIDV, INCOMBANK, và các ngân hàng nước ngoài.

2.5.2. Hạ tầng công nghệ


Hạ tầng công nghệ của Eximbank có thể được khái quát qua 3 giai đoạn cơ bản sau:
Trang 7092
- Giai đoạn từ 1990 đến 2000: trong bối cạnh hạ tầng công nghệ nước nhà
và của ngành ngân hàng còn nhiều yếu kém, hệ thống thông tin, phần mềm quản lý của Eximbank cũng rất lạc hậu, chủ yếu được viết bằng ngôn ngữ
Foxpro do vậy dung lượng lưu trữ và tốc độ xử lý rất chậm và không thể kết nối trực tuyến giữa các chi nhánh và hội sở, khả năng ứng dụng để phát triển các
sản phẩm dòch vụ mới rất hạn chế.
- Giai đoạn từ 2001 trở về sau: Eximbank đã đưa vào vận hành hệ thống
ngân hàng lõi tập trung Corebanking từ năm 2003 dưới sự tài trợ của ngân hàng thế giới, triển khai hệ thống phát hành thẻ quốc tế SemaCard, hệ thống
phát hành thẻ nội đòa và quản lý ATM Prime Online. Dựa trên các hệ thống hiện đại này, Eximbank hoàn toàn có thể triển khai các sản phẩm tài chính ngân
hàng hiện đại như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, hệ thống ATM, Phonebanking, Homebanking.

2.5.3. Nguồn nhân lực


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×