1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Hoạt động Marketing

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 7692

2.5.6. Hoạt động Marketing


Trong suốt thời gian hơn 15 năm thành lập, hoạt động Marketing của Eximbank vẫn còn nhiều hạn chế, thậm chí có thể nói là chưa xứng tầm với quy
mô hoạt động của ngân hàng, và chưa hỗ trợ nhiều cho hoạt động kinh doanh của Eximbank trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Cụ thể:
- Giai đoạn từ 1990 - 2000: trong 10 năm đầu hoạt động, Eximmbank dựa
trên lợi thế là ngân hàng cổ phần đầu tiên tại Việt Nam hoạt động hỗ trợ công tác xuất nhập khẩu cho Chính Phủ chỉ đònh nên hầu như không có hoạt động
Marketing, không nghiên cứu thò trường, không phân khúc thò trường, không quảng cáo khuyến mãi, không chăm sóc khách hàng, không chú trọng thương
hiệu…vv, Khách hàng chủ yếu của Eximbank giai đoạn này các doanh nghiệp nhà nước, và một số ít khách hàng tự tìm đến với Eximbank.
- Giai đoạn từ 2001 – 2005: trong bối cảnh các ngân hàng cạnh tranh nhau
ngày càng quyết liệt, Eximbank đã ý thức được tầm quan trọng của hoạt động Marketing trong kinh doanh, tuy nhiên Eximbank đang trong tình trạng bò giám
sát đặc biệt, tình hình tài chính hạn chế, nguồn lực chủ yếu tập trung vào công tác chấn chỉnh củng cố, do vậy công tác Marketing tuy có quan tâm hơn nhưng
kết quả còn rất khiêm tốn và chưa có đường hướng rõ nét. Cụ thể:
- Mạng lưới giao dòch: trong 5 năm từ 2001 – 2005, Eximbank chỉ mở mới
được 5 chi nhánh, 10 phòng giao dòch, trang bò chỉ 10 máy ATM. Qua 15 năm hoạt động, đến thời điểm hiện nay mạng lưới giao dòch của Eximbank chỉ có 15
chi nhánh, 6 phòng giao dòch, 10 máy ATM và là một trong những ngân hàng thương mại có mạng lưới giao dòch ít nhất hiện nay. Đây chính là điểm yếu điểm
nhất của Eximbank và làm hạn chế công tác huy động vốn, triển khai các sản phẩm dòch vụ của Eximbank đến khách hàng.
Trang 7792
- Phân khúc thò trường và khách hàng mục tiêu: từ giai đoạn bắt đầu củng
cố chấn chỉnh, Eximbank đã ý thức được tầm quan trọng của việc phân khúc thò trường, khách hàng mục tiêu, xác đònh được cơ bản về đònh hướng khách hàng là
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân có thu nhập từ trung bình trở lên. Tuy nhiên, do tập trung chấn chỉnh củng cố nên việc hướng đến phân khúc đã chọn,
và phát triển thêm khách hàng cơ sở còn nhiều hạn chế. Đến thời điểm tháng 82006, Eximbank về cơ bản đã xác lập được hơn 100,000 khách hàng cá nhân
và 20,000 khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong thời gian tới Eximbank sẽ thiết kế các sản phẩm chuyên biệt phục vụ từng nhóm khách hàng nhằm tăng
qui mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh.
- Phát triển thương hiệu: hoạt động quảng cáo, tiếp thò, quan hệ công
chúng của Eximbank trong hơn 10 năm đầu không được quan tâm do vậy rất ít khách hàng cá nhân biết đến tên tuổi và sản phẩm của Eximbank, khách hàng
doanh nghiệp biết đến tên tuổi Eximbank phần lớn là các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Ngoài ra, các sản phẩm dòch vụ của Eximbank được rất ít
khách hàng biết đến hoặc biết rất lờ mờ và không đầy đủ. Điều này đã hạn chế khả năng thu hút khách hàng của Eximbank so với các ngân hàng đối thủ như
ACB. Techcombank..vvv. Từ tháng 82005, trên cơ sở sáp nhập phòng Quan Hệ Khách Hàng và Chiến Lược Kinh Doanh, phòng Nghiên cứu Phát triển đã được
thành lập với nhiều chức năng, và trong đó 1 chức năng rất quan trọng đã được
xác lập đó là “xây dựng và phát triển thương hiệu”.
Từ giai đoạn này, công tác củng cố chấn chỉnh lại hình ảnh bên trong Eximbank như sản phẩm dòch vụ, tác phong giao dòch, thời gian xử lý, chuẩn hóa
các mẫu biểu, logo, chuẩn hóa màu sắc đã được thực hiện; công tác thông tin tuyên truyền về thương hiệu, sản phẩm đến khách hàng, đến công chúng đã
được thực hiện, đánh giá sự phản hồi và khẳng đònh những cam kết về chất
Trang 7892
lượng sản phẩm dòch vụ đã được thực hiện. Từ những nỗ lực ban đầu, thời gian gần đây Eximbank đã được nhiều cá nhân và doanh nghiệp biết đến và tin
tưởng.

2.5.7. Văn hóa tổ chức


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×