1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Những điểm yếu của Eximbank Weaknesses

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 8092
7 Sở hữu đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, năng động, tâm huyết với nghề. Từ đây có thể bồi dưỡng đào tạo thành những cán bộ giỏi cho Eximbank mặc dù
mặc bằng chung về trình độ nguồn nhân lực còn ở mức thấp. 8 Có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và nhận được nhiều
sự hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước, Chính Phủ, và các bộ ngành liên quan. 9 Thò giá cổ phiếu Eximbank tăng trưởng tốt, có tính lưu hoạt cao, đây là
điểm mạnh có thể giúp Eximbank tăng nhanh năng lực tài chính trong thời gian tới.

2.5.8.2. Những điểm yếu của Eximbank Weaknesses


1 Năng lực tài chính còn yếu, vốn chủ sở hữu chưa đủ mạnh để đáp ứng và giải quyết các nhu cầu vay vốn lớn của doanh nghiệp và thấp hơn nhiều lần
so với vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại quốc doanh. 2 Đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong lónh vực ngân hàng còn
rất ít, mặt bằng chung về trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên còn thấp. 3 Chưa có chiến lược dài hạn về nguồn nhân lực, từ đó không có các
chính sách tốt để giữ chân và thu hút người giỏi. 4 Các sản phẩm dòch vụ phục vụ khách hàng cá nhân còn ít và yếu, do
không được quan tâm trong suốt thời gian chấn chỉnh củng cố. 5 Cơ chế quản trò điều hành còn mang nặng dấu ấn của cơ chế nhà nước,
quản trò điều hành còn nhiều tầng nấc, chưa phân quyền mạnh cho các cấp quản trò trung gian đã tạo ra sự thiếu linh hoạt, tốn thời gian khi quyết đònh từ đó làm
mất nhiều cơ hội kinh doanh. 6 Chưa có chiến lược Marketing bài bản để hỗ trợ hoạt động kinh doanh
của Eximbank. 7 Kênh phân phối còn hạn chế do mạng lưới chi nhánh còn quá mỏng.
Trang 8192
8 Chưa có hệ thống các giá trò truyền thống cốt lõi, chưa xác đònh rõ triết lý kinh doanh.
9 Chưa xác lập được sứ mệnh, chiến lược kinh doanh mang tính dài hạn do mất quá nhiều thời gian chấn chỉnh củng cố, tập trung gần như toàn lực cho việc
thu hồi các khoản nợ xấu, nợ đọng từ các vụ án lớn như Minh Phụng. Epco…vv để cứu Eximbank thoát khỏi bờ vực phá sản, và do trong quá trình chấn chỉnh củng
cố sự tồn tại và phát triển của Eximbank chủ yếu phụ thuộc vào các quyết đònh hỗ trợ của Chính phủ.
10 Khả năng cạnh tranh của Eximbank nhìn chung còn kém hơn so với các ngân hàng đối thủ.
11 Khả năng ứng phó với các thay đổi của môi trường kinh doanh của Eximbank còn khá chậm.

2.5.8.3. Những cơ hội đối với Eximbank Opportunities


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×