1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Giải pháp liên quan đến năng lực tài chính Giải pháp liên quan đến công nghệ -

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 10992
tính chuyên biệt được chuyển giao từ đối tác chiến lược khi Eximbank bán cổ phiếu tăng vốn.
- Thành lập trung tâm tin học trên cơ sở phòng xử lý thông tin để đẩy mạnh hơn nữa tính chủ động và độc lập trong công tác triển khai các dự án công nghệ.
Trung tâm tin học sẽ là đầu mối tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các đối tác chiến lược của Eximbank.
- Thành lập phòng quản trò và phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở sáp nhập phòng tổ chức cán bộ và ban đào tạo hiện nay để thống nhất trong quản lý
và qui hoạch cán bộ, đào tạo và sử dụng trong chiến lược dài hạn. Phòng quản trò và phát triển nguồn nhân lực sẽ là đầu mối trong việc phân loại và xác lập
nhu cầu đào tạo của đội ngũ quản trò Eximbank để chuẩn bò cho quá trình tiếp nhận sự hỗ trợ trong công tác đào tạo từ đối tác chiến lược.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các kiểm tra viên, kiểm toán viên nội bộ để giám sát chặt việc tuân thủ các qui đònh trong kinh doanh của Eximbank trong
giai đoạn tăng tốc phát triển. - Sửa đổi lại điều lệ Eximbank theo hướng phù hợp với các qui đònh pháp
luật hiện hành luật doanh nghiệp 2005, luật đầu tư 2005, nghò đònh 49 của chính phủ..vv nhằm làm cơ sở vững chắc cho quá trình tiếp nhận vốn từ nước ngoài và
quá trình quản trò điều hành trong thời gian tới.

3.7.3. Giải pháp liên quan đến năng lực tài chính


Thành lập ngay nhóm chuyên viên giỏi nghiệp vụ, ngoại ngữ để đảm nhiệm công tác xúc tiến việc phát hành cổ phiếu cho đối tác nước ngoài, triển
khai ngay kế hoạch bán cổ phiếu cho các đối tác nước ngoài để tăng vốn điều lệ, đồng thời tiếp nhận sự hỗ trợ về công nghệ, đào tạo, sản phẩm. Trước mắt, ngay
trong năm 2007, sẽ đàm phán với các đối tác để bán cổ phiếu 30 vốn điều lệ
Trang 11092
của Eximbank trên tổng số vốn điều lệ của Eximbank sau khi đã tăng thêm vốn mới.
Sử dụng phương thức chia cổ tức bằng cổ phiếu để giải quyết cổ tức năm 2006 cho cổ đông, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ tăng vốn điều lệ của
Eximbank.
Sử dụng một phần lợi nhuận để lại để tăng vốn điều lệ trong năm 2007. Phát hành trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 1 năm với tỷ lệ chuyển đổi 1:1
cho cổ đông hiện hữu, khách hàng thân thiết, và cán bộ nhân viên để tăng vốn điều lệ.
Tích cực thu hồi các khoản nợ xấu còn tồn đọng của Eximbank để tăng lợi nhuận, tăng nguồn vốn cho Eximbank. Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ xấu của
Eximbank ở mức dưới 0,5 trên tổng dư nợ trong giai đoạn từ nay đến 2010.
Nghiên cứu triển khai mô hình các quỹ đầu tư công cộng để thu hút vốn từ công chúng, từ đó tăng nguồn vốn hoạt động cho Eximbank.

3.7.4. Giải pháp liên quan đến công nghệ -


Triển khai ngay dự án nâng cấp hệ thống máy chủ tại Eximbank, việc nâng cấp này phải chú trọng đến phương án bảo mật hệ thống. Kế hoạch nâng
cấp hệ thống máy chủ phải hoàn tất trước khi đàm phán với đối tác dự kiến là cổ đông nước ngoài của Eximbank.
- Xây dựng kế hoạch thành lập trung tâm tin học dự phòng đặt tại Hà Nội nhằm đảm bảo sự thông suốt và an toàn trong công tác xử lý nghiệp vụ và đề
phòng sự cố bất khả kháng.
- Trên cơ sở nâng cấp hệ thống máy chủ và hệ thống bảo mật, đẩy mạnh việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ về ngân hàng điện tử như
Ebanking, Homebanking, Ecommerce. Trước mắt, hoàn thiện hệ thống để có thể hỗ trợ các sản phẩm như: chuyển khoản trong cùng hệ thống ; thanh toán hóa
đơn điện, nước, điện thoại, internet ; chuyển tiền trong và ngoài hệ thống ;
Trang 11192
chuyển đổi ngoại tệ sang tài khoản thanh toán VND trong cùng hệ thống; tra cứu thông tin: số dư, sao kê giao dòch ; thông tin tài khoản cá nhân; trích tiền từ tài
khoản tiền gửi thanh toán sang thẻ Visa Debit ; đặt lệnh giao dòch chứng khoán, số dư chứng khoán tại ACBS, tình hình biến động giá chứng khoán.
- Có kế hoạch trang bò thêm các máy ATM và hệ thống máy đọc thẻ Pos Terminal thế hệ mới để tạo thêm kênh sử dụng cho chủ thẻ của Eximbank.
- Liên kết với Công ty chuyển mạch tài chính quốc gia gồm các thành viên BIDV, Agribank, Incombank, ACB, Sacombank, EAB, Saigonbank để chia sẻ
hệ thống ATM và các công nghệ liên quan đến hoạt động phát hành và thanh toán thẻ.
- Xây dựng kế hoạch ứng dựng công nghệ chữ ký điện tử vào công tác xử lý các giao dòch hàng ngày.
- Nâng cấp dung lượng đường truyền thuê bao riêng Lease –line với Công Ty Viễn Thông Việt Nam VTI để đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu của Eximbank
khi dung lượng giao dòch tăng lên.

3.7.5. Giải pháp liên quan đến sản phẩm dòch vụ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×