1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Giải pháp liên quan đến sản phẩm dòch vụ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 11192
chuyển đổi ngoại tệ sang tài khoản thanh toán VND trong cùng hệ thống; tra cứu thông tin: số dư, sao kê giao dòch ; thông tin tài khoản cá nhân; trích tiền từ tài
khoản tiền gửi thanh toán sang thẻ Visa Debit ; đặt lệnh giao dòch chứng khoán, số dư chứng khoán tại ACBS, tình hình biến động giá chứng khoán.
- Có kế hoạch trang bò thêm các máy ATM và hệ thống máy đọc thẻ Pos Terminal thế hệ mới để tạo thêm kênh sử dụng cho chủ thẻ của Eximbank.
- Liên kết với Công ty chuyển mạch tài chính quốc gia gồm các thành viên BIDV, Agribank, Incombank, ACB, Sacombank, EAB, Saigonbank để chia sẻ
hệ thống ATM và các công nghệ liên quan đến hoạt động phát hành và thanh toán thẻ.
- Xây dựng kế hoạch ứng dựng công nghệ chữ ký điện tử vào công tác xử lý các giao dòch hàng ngày.
- Nâng cấp dung lượng đường truyền thuê bao riêng Lease –line với Công Ty Viễn Thông Việt Nam VTI để đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu của Eximbank
khi dung lượng giao dòch tăng lên.

3.7.5. Giải pháp liên quan đến sản phẩm dòch vụ


Trên cơ sở bổ sung thêm nhân lực, tăng cường công tác đào tạo cho bộ phận nghiên cứu sản phẩm, nâng cấp công nghệ như đã đề cập trên, nhanh
chóng nghiên cứu khả thi và đưa vào triển khai các nhiệm vụ sau:
1 Củng cố và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện hữu: a2soát và đánh giá lại tất cả các sản phẩm dòch vụ hiện hữu của Eximbank
hiện nay bao gồm các sản phẩm phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.
- Đánh giá lại vò thế của sản phẩm trong chu kỳ sống từ đó xác đònh khả năng phát triển hoặc loại bỏ.
- Trên cơ sở rà soát và đánh giá vò thế của sản phẩm, có biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm có khả năng phát triển thông qua việc cải
Trang 11292
tiến qui chế, qui trình, thái độ phục vụ…vvv; đề xuất loại bỏ các sản phẩm không có tiềm năng phát triển.
2 Phát triển thêm các sản phẩm dòch vụ mới:
Nhanh chóng triển khai các sản phẩm dòch vụ trước đây không thể thực hiện do Eximbank bò hạn chế trong kế hoạch chấn chỉnh củng cố; việc triển khai
các sản phẩm này được thực hiện ngay khi Eximbank chấm dứt chấn chỉnh củng cố và trở lại hoạt động bình thường như những ngân hàng thương mại khác.
- Bao thanh toán trong nước và quốc tế. - Dòch vụ xuất nhập khẩu trọn gói với đặc tính chuyên biệt và giá trò lớn
dành cho các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. - Dòch vụ hỗ trợ và tư vấn về tài chính cho các doanh nghiệp xuất nhập
khẩu. - Dòch vụ giữ hộ tài sản.
- Dòch vụ quản lý danh mục đầu tư. - Tiết Kiệm Hỗn Hợp, Tiết Kiệm Tích Lũy
- ....vv
Triển khai từng bước các sản phẩm dòch vụ có hàm lượng công nghệ và tính chuyên biệt cao high tech and differenciation để tăng lợi thế cạnh tranh
cho Eximbank và chủ động đối đầu với các tập đoàn tài chính lớn trong giai đoạn hội nhập. Cụ thể các sản phẩm và lộ trình sau:
Loại sản sản - dòch vụ Kế hoạch triển khai
1. Thẻ VisaMasterCard, ATM theo công nghệ Chip 01012007
2. Thẻ kiều hối 01012007
3. Thanh toán qua Internet 01032007
4. Dòch vụ cung cấp tự động thông tin qua website 01032007
5. Dòch vụ Homebanking 31122007
Trang 11392

3.7.6. Giải pháp liên quan đến Marketing


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×