1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Giải pháp liên quan đến Marketing

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 11392

3.7.6. Giải pháp liên quan đến Marketing


Các giải pháp liên quan đến việc cải thiện hoạt động Marketing của Eximbank bao gồm các nội dung sau :
1 Phát triển nhanh kênh phân phối sản phẩm dòch vụ cho Eximbank thông qua các hình thức:
- Mở thêm các chi nhánh và phòng giao dòch tại các quận nội thành TP HCM, Hà Nội, và các tỉnh thành lớn như Quảng Ninh, Hải Phòng, Vinh, Đồng
Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Đà Lạt, Kiên Giang, An Giang, Tây Ninh, Long An....vv. Để việc mở rộng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dòch diễn ra với
tốc độ nhanh, Eximbank phải thành lập ban chỉ đạo phát triển mạng lưới với các thành viên có đủ thẩm quyền xem xét và quyết đònh việc mở chi nhánh, phòng
giao dòch, giao quyền cụ thể cho các giám đốc chi nhánh chủ động tìm kiếm đòa điểm, thực hiện mọi thủ tục cần thiết để mở mới phòng giao dòch ; xây dựng qui
trình chuẩn về tìm kiếm đòa điểm, xin giấy phép, tuyển dụng đào tạo, xây dựng phòng ốc... để áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống nhằm tiết kiệm thời gian
trong việc mở mới chi nhánh, phòng giao dòch. Việc mở rộng chi nhánh và phòng giao dòch thực hiện càng sớm càng tốt để tranh thủ thu hút và tăng cơ sở
khách hàng cho Eximbank, cụ thể cố gắng nâng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dòch của Eximbank lên 123 chi nhánh vào cuối năm 2008, năm 2009 là 175,
và năm 2010 là 230 chi nhánh. - Phát triển các kios banking, các quầy giao dòch tại các khu thương mại,
trung tâm mua sắm, bệnh viện, trường học, phi trường, nhà ga để triển khai các sản phẩm dòch vụ bán lẻ và các sản phẩm công nghệ cao. Việc phát triển kênh
phân phối theo mô hình kios, quầy giao dòch được thực hiện thăm dò vào năm 2007 với số lượng 10 Kios, 10 quầy giao dòch, và phát triển mạnh trong các năm
2008, 2009, và 2010 với số lượng mỗi năm khoảng 100 Kios và quầy giao dòch.
Trang 11492
2 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, các chương trình chăm sóc khách hàng:
- Dành ngân sách hàng năm tối thiểu là 5 lợi nhuận sau thuế để phục vụ việc đẩy mạnh hoạt động quảng cáo thương hiệu, sản phẩm, và triển khai các
chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm thẻ, huy động, cho vay của Eximbank.
- Trên cơ sở phòng Marketing được thành lập như đã được đề cập ở phần trên, việc triển khai kế hoạch marketing cần phải được triển khai ngay. Trước
mắt, thuê công ty chuyên về quảng cáo và xây dựng thương hiệu như Myshares, J Walter Thompson xây dựng kế hoạch marketing cho Eximbank trong năm
2007, trong những năm sau Eximbank sẽ tự thực hiện. - Xây dựng và triển khai chính sách chăm sóc khách hàng trên cơ sở phân
loại khách hàng thành các nhóm như: o
Phân theo loại khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân. o
Phân theo loại hình doanh nghiệp quốc doanh, TNHH, cổ phần, DNTN. o
Phân theo ngành nghề kinh doanh như dệt may, gốm sứ, sắt thép, dòch vụ, xây dựng,...vv
o Phân theo qui mô doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.
o Phân theo cá nhân có thu nhập cao, thu nhập trung bình.
o Phân theo thời gian giao dòch và mức độ trung thành với Eximbank :
khách hàng tiêu chuẩn, khách hàng vàng, khách hàng bạc, khách hàng tiềm năng..vv.
o ...vvv
Từ chính sách phân loại, xây dựng chính sách về giá bán các sản phẩm dòch vụ cho từng đối tương khách hàng ; xây dựng kế hoạch phát triển các sản
phẩm chuyên biệt phục vụ từng đối tượng khách hàng. Để nâng cao sức cạnh
Trang 11592
tranh và chiếm lónh thò phần, phải thực hiện chiến lược giá hấp dẫn dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí quản lý và công nghệ hiện đại đối với các sản phẩm thẻ, huy
động, cho vay của Eximbank. Triển khai thường xuyên các chương trình khuyến mại để thu hút khách
hàng sử dụng sản phẩm dòch vụ của Eximbank.

3.8. Các kiến nghò


Để thực hiện tốt chiến lược kinh doanh tăng tốc trong thời gian tới, các giải pháp phải thực hiện như đã nêu trên, những kiến nghò sau đây phải được gửi đến
các cơ quan có chức năng.

3.8.1. Kiến nghò với Chính Phủ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×