1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Về năng lực sư phạm và chuyên môn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 181 trang )


Số liệu thống kê trên cho ta thấy yêu cầu về chứng chỉ sư phạm đối với đội ngũ giảng viên trong nhà trường chưa đạt yêu cầu. Theo luật giáo dục năm 2005,
tiêu chuẩn qui định đối với giảng viên giảng dạy trong trường cao đẳng, đại học phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm.
Quyết định số 612007QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân ký ngày 16102007 về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại
học, cao đẳng quy định: giảng viên các trường đại học, cao đẳng phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, được đào tạo về phương pháp giảng dạy đại học.
Hiện tại số giảng viên đã qua đào tạo sư phạm bậc I cần được tiếp tục nâng cấp. Số chưa qua đào tạo sư phạm cần gấp rút bổ sung chứng chỉ sư phạm theo quyết định
trên. -Về mặt chuyên môn
PT-TH là một chuyên ngành hẹp. Hiện tại, trong nước chưa có trường đại học đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này. Chính vì vậy, lực lượng giảng viên của trường
đa phần khi tuyển dụng lấy nguồn từ các trường đại học có chuyên ngành gần: + Kỹ thuật điện tử: tuyển dụng từ các trường Đại học Bách khoa, Đại học Sư
phạm Kỹ thuật, Đại học Khoa học tự nhiên. + Báo chí: tuyển dụng từ các trường Đại học Khoa học nhân văn, Học viện
Báo chí-Tun truyền, Đại học Sư phạm. Ngồi nguồn tuyển dụng trên, trong những năm qua, nhà trường đã tuyển
dụng một số học sinh giỏi sau khi tốt nghiệp ở lại trường. Những học sinh này sau đó tiếp tục theo học hết đại học với những trường có chun ngành gần, qua q
trình rèn luyện trở thành giáo viên, giảng viên của trường Kể từ khi trường còn mang tên Nghiệp vụ PT-TH II đến nay đã tuyển dụng 5 trường hợp giáo viên, giảng
viên nguyên là học sinh của trường . Một số giảng viên khác được tuyển trực tiếp từ các đài PT-TH, có q trình cơng tác thực tế là nguồn vốn rất quý khi làm công
tác giảng dạy.Trong kỳ thi tuyển công chức năm 2004 và 2007, nhà trường ưu tiên
tuyển dụng giảng viên có bằng thạc sỹ từ các trường đại học khác được đào tạo gần với chuyên ngành PT-TH.
Dù được tuyển dụng từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng để trở thành giảng viên của Trường Cao đẳng PT-TH có chun mơn vững, giảng viên của Trường
Cao đẳng PT-TH II đều phải trải qua quá trình tự bồi dưỡng và nghiên cứu nghiệp vụ chuyên môn PT-TH. Cơ quan chủ quản của trường là Đài TNVN hỗ trợ chuyên
sâu về nghiệp vụ phát thanh. Về nghiệp vụ truyền hình, hầu như giảng viên của trường tự bồi dưỡng, học hỏi, bởi nhà trường không trực tiếp chịu sự quản lý của
Đài THVN, gần như không nhận được sự giúp đỡ về nghiệp vụ chuyên môn. Trong kỳ bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2007, nhà trường đã liên hệ và được Trung tâm
Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM tạo điều kiện cho giáo viên, giảng viên tham quan, học hỏi một số buổi. Do thời gian quá ít và nội dung chuyên môn cần bồi
dưỡng chưa sát với yêu cầu của đối tượng cần bồi dưỡng, nên thu hoạch về chun mơn còn rất hạn chế.
Trước u cầu thực tế của các đài PT-TH tỉnh, trạm truyền thanh, truyền hình cơ sở huyện, thị, chương trình đào tạo của nhà trường đáp ứng cả hai mặt: phát
thanh và truyền hình. Nhìn chung, chương trình giảng dạy của nhà trường nghiêng về mảng phát thanh hơn mảng truyền hình. Chính vì lẽ đó số giảng viên chun sâu
về truyền hình khơng nhiều, mặc dù gần đây nhà trường được đầu tư máy móc, thiết bị truyền hình nhiều hơn trước. Sự bất cập về tổ chức giữa phát thanh và truyền
hình ở tầm vĩ mơ không phù hợp với thực tế thống nhất của các đài địa phương đã ảnh hưởng đến sự quản lý và đầu tư của nhà nước, kể cả về mặt chuyên môn tại cơ
sở đào tạo nguồn nhân lực cho ngành. Nhà trường cần quy hoạch đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ truyền hình cân đối với chun
mơn phát thanh ở hai ngành kỹ thuật và báo chí, đáp ứng yêu cầu của ngành PT-TH khu vực phía Nam cũng như cả nước nói chung.
Sự phát triển vượt bậc của cơng nghệ thơng tin đã có ảnh hưởng tích cực đến sự đi lên của ngành PT-TH. Hầu hết máy móc của ngành PT-TH đã chuyển từ
Analog sang Digital. Quy trình vận hành thiết bị cũng như quy trình sản xuất chương trình phát sóng PT-TH được hiện đại hóa buộc đội ngũ giáo viên của trường
phải cập nhật thông tin, vận hành và sử dụng thành thạo thiết bị trong quá trình giảng dạy. Hiện tại trong trường có 2 khoa và 2 tổ chun mơn. Cho dù thời gian tới
đây sau khi 2 tổ chuyên môn tổ cơ bản và tổ tin học đủ nhân sự để thành lập khoa, thì 2 khoa chính trong trường vẫn là khoa Báo chí và khoa Cơng nghệ điện tử.
Những năm vừa qua do số lớp chưa nhiều, đội ngũ giáo viên, giảng viên ít, nên giáo viên thường phải giảng dạy nhiều môn, kể cả môn cơ sở ngành và môn chuyên
ngành. Bên cạnh mặt được là đáp ứng yêu cầu tiến độ đào tạo, giáo viên có dịp cày xới các vấn đề liên quan đến nhiều môn trong chuyên ngành PT-TH, nắm bắt được
sự đòi hỏi trong các quy trình sản xuất của PT-TH, thì mặt yếu cũng lộ ra và phải khắc phục ngay. Đó là tính chun mơn hóa chưa sâu trong từng phân môn, chuyên
ngành. Xu thế đào tạo của chun ngành PT-TH trên thế giới ngồi tính hiện đại còn đòi hỏi tính thực tiễn rất cao. Đội ngũ giảng viên của trường phải được cập nhât
thường xuyên về những tiến bộ của ngành PT-TH, và hơn hết phải được trải nghiệm, cọ xát qua thực tế nhất là giảng viên của khoa Báo chí. Chuyên môn của
giảng viên được phát triển và nâng cao chủ yếu dựa vào sự say mê nghiên cứu, làm việc độc lập, có sự định hướng của bộ mơn, khoa, nhưng cũng phần nào chịu sự chi
phối của chương trình giảng dạy được thiết kế theo kiểu chẻ dọc hay chẻ ngang vấn đề. Về điểm này có thể lấy học phần Tin trong chương trình trung cấp của khoa Báo
chí làm thí dụ. Nếu giảng dạy học phần Tin, giảng viên phải dạy: tin báo viết, tin phát thanh, tin truyền hình. Như vậy giảng viên phải rất rành rẽ cả 3 phần, nhất là
phần truyền hình ngồi việc dựa trên các shot hình đã quay để viết lời bình, giảng viên cũng phải là người biết cầm camera. Điều này thật khó đối với giảng viên. Qua
theo dõi, chúng tơi thấy: có xu hướng giảng viên thường lướt qua phần truyền hình, đi sâu vào phần báo viết và phát thanh. Nếu học phần được đặt tên theo hướng
chuyên ngành là: Tin + Phóng sự phát thanh, Tin + Phóng sự truyền hình tạm gọi theo hướng chẻ dọc, buộc người giảng viên đi sâu theo hướng từng chuyên ngành:
phát thanh hoặc truyền hình, chắc chắn việc giảng dạy của giảng viên sẽ sâu và hợp logic về chuyên môn, phù hợp với mục tiêu của nhà trường hơn.
Đánh giá về năng lực sư phạm và kỹ năng chuyên môn của đội ngũ giáo viên, giảng viên nhà trường chúng tôi có phát phiếu thăm dò tới 250 HSSV và 34
cán bộ, giảng viên. Kết quả phiếu thăm dò như sau:
Giảng viên, CBQL
Học viên Một số phẩm chất
TB ĐLTC TB ĐLTC F P
1 Khả năng và kỹ năng chuyên
môn 3,28 0,52 3,54 0,73 3,64 0,05
2 Năng lực sư phạm
3,38 0,56 3,37 0,85 0,00 0,94 Bảng 2.1: Năng lực sư phạm và kỹ năng chuyên môn
Qua bảng trên chúng tôi thấy: - Mức độ trung bình đánh giá về năng lực sư phạm của HSSV về đội ngũ
giáo viên với chỉ số trung bình là 3, 37. Xếp ở mức độ khá. - Mức độ trung bình đánh giá về khả năng và kỹ năng chuyên môn của
HSSV về đội ngũ giảng viên là 3, 54. Xếp ở mức độ khá. - Tham số đánh giá giữa HSSV và cán bộ, giảng viên về năng lực sư phạm
và chun mơn khơng có sự khác biệt về sự so sánh. Như vậy có thể coi sự đánh giá trung bình của cả hai khối tạm hài lòng cho nhà quản lý trong thời gian hiện tại để
phát huy, đầu tư chiều sâu trong thời gian tới đây.

g. Năng lực nghiên cứu khoa học


- Trường Cao đẳng PT-TH II được mang tên năm 2006. Cũng trong năm này, bước đầu nhà trường có được một số thành tích nhất định về công tác nghiên
cứu khoa học cấp Đài mà trước đó khơng hề có. Những cơng trình đó là: + Nghiên cứu cải tiến chương trình đào tạo tin học ứng dụng trong việc
sản xuất chương trình PT-TH. Chủ nhiệm đề tài do thạc sỹ Nguyễn Quốc Anh làm chủ nhiệm cùng các cộng sự: Trần Minh Hùng, Cao Văn Trực, Trà Phúc Vĩnh Uy,
Hà Nguyễn Nguyên Phương. + Nâng cao năng lực quản lý đào tạo nghề. Chủ nhiệm đề tài: Phan Lê
Lưu cùng Đỗ Thanh Hiền. - Năm 2007, Trường có 02 cơng trình khoa học cấp Đài là:
+ Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo cao đẳng, chuyên ngành báo chí PT-TH. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sỹ Trần Thị Tri, cùng nhóm cộng sự: Đinh
Khắc Quỳnh Giang, Nguyễn Thị Phước, Nguyễn Thị Mai Thu, Đoàn Thị Thoa. + Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo cao đẳng chuyên ngành điện
tử và tin học truyền thông đa phương tiện. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Lưu Ngọc Điệp.
- Năm 2008, Trường đã nhận 02 đề tài cấp đài là: + Thiết kế và thi công một số bộ thí nghiệm mạch xung, mạch số và mạch
tương tự. Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Công. + Nghiên cứu xây dựng bộ giáo trình các học phần nghiệp vụ cơ bản của
chương trình cao đẳng báo chí PT-TH. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tài Hoạt. Như vậy, trong gần 3 năm qua nhà trường đã thực hiện được 04 đề tài cấp
Đài, với tổng kinh phí là 180.000.000 đ; trong năm 2008 triển khai 2 đề tài với kinh phí là 115.000.000 đ Nguồn: Phòng Kế hoạch-Tài chính. Những đề tài này
phải được đăng ký với Đài TNVN, và được cấp trên duyệt, cấp kinh phí. Các đề tài khoa học kể trên tập trung giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, có

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

×