1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

KIẾN NGHỊ a. Đối với Nhà Nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 181 trang )


+ Đài TNVN có 2 trường dạy về PT-TH. + Đài THVN có 1 trường dạy chuyên sâu về truyền hình.
Chúng tơi cho rằng sự tách rời về mặt tổ chức giữa phát thanh và truyền hình tạo ra sự chồng chéo, lãng phí trong cách quản lý cũng như về mặt đầu tư thiết
bị cho cả ngành PT-TH. Nhà nước cần sớm thống nhất ngành phát thanh và truyền hình trong một đơn vị cấp Bộ như Ủy ban PT-TH trước đây. Nếu được như vậy,
Trường Cao đẳng PT-TH II sẽ có điều kiện được đầu tư đầy đủ và hoàn chỉnh hơn, phát huy được thế mạnh trong công tác đào tạo phục vụ cho ngành PT-TH khu vực
phía Nam. - Trường Cao đẳng PT-TH II là một trường ngành có chức năng đào tạo đa
hệ. Hiện nay ngoài sự trực thuộc cơ quan chủ quản, nhà trường còn chịu sự quản lý của Bộ GD-ĐT, cũng như của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội. Sự quản lý
này rất phức tạp qua các chế độ báo cáo, quản lý về công tác đào tạo. Nhà nước nên thống nhất và đơn giản hơn sự quản lý này. Công tác đào tạo nghề nên giao cho Bộ
GD-ĐT quản lý, hạn chế sự chồng chéo không cần thiết.

b. Đối với Bộ Giáo dục- Đào tạo


- Đề nghị Bộ GD-ĐT sớm ban hành chế độ giờ chuẩn cho các trường cao đẳng để nhà trường có khung pháp lý xây dựng quy định định mức giờ chuẩn, NCKH
hợp lý cho giảng viên. - Nghiên cứu điều chỉnh thông tư về hướng dẫn thu chi trong NCKH và điều
chỉnh mức thu học phí đối với HSSV.
c. Đối với Đài TNVN - Hiện đội ngũ giảng viên của nhà trường thiếu những người có học hàm,
học vị cao. Vì vậy, sự quan tâm của Đài đối với nhà trường là rất cần thiết. Ngoài việc bổ sung các nhà quản lý giáo dục, Lãnh đạo Đài quan tâm giúp đỡ nhiều hơn
về mặt tài chính cho những người có điều kiện theo học nghiên cứu sinh. Tại
TP.Hồ Chí Minh, chi phí theo học để có được học vi Thạc sỹ từ 30-50 triệu đồng, Tiến sỹ trên 100 triệu đồng. Mức chi hiện tại cho những người đang theo học quá
khiêm tốn, khiến người theo học không an tâm, nhất là đối với những người theo học ngành báo chí.
- Qua sự hợp tác với các tổ chức phát thanh trên thế giới, Đài chủ động tìm học bổng cắt cử giảng viên ra nước ngoài học tập để xây dựng lực lượng giảng viên
cơ hữu có trình độ cao. - Cử cán bộ của Đài xuống trường huấn luyện chuyên môn thường xuyên cho
đội ngũ giảng viên. - Tạo mọi điều kiện cho giảng viên được cọ sát thực tế tại các cơ quan trực
thuộc quản lý của Đài. - Việc cắt cử Hiệu trưởng phải có tính dài dạn, đảm bảo tính ổn định cho sự
phát triển của nhà trường. - Người đứng đầu nhà trường phải đảm bảo “vừa là một nhà giáo dục, vừa là
một nhà quản lý”, cụ thể: + Nhất thiết phải là một giáo viên, có uy tín về chun mơn. Theo quy
định của Bộ GD-ĐT phải có ít nhất 5 năm giảng dạy. + Phải nắm vững lý luận về quản lý giáo dục, một nhà tổ chức giỏi, có
phẩm chất năng lực trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo. + Là tấm gương và chỗ dựa tin cậy cho đồng nghiệp, có uy tín đối với
học sinh, xây dựng mơi trường giáo dục thống nhất.

d. Đối với nhà trường


- Hoàn thiện tổ chức các Phòng, Ban, Bộ mơn. Đã hơn 10 năm BGH kiêm nhiệm vị trí các phòng chủ chốt: phòng Đào tạo, Tổ chức, Hành chính, Quản lý
HSSV.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

×