1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Tiêu chuẩn - Qui chuẩn >

Lịch sử hình thành và phát triển

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (443.6 KB, 78 trang )


CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM -
VINAMILK 2.1. Khái quát về công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được thành lập trên cơ sở quyết định số 1552003QĐ-BCN ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc
chuyển DN Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty số 4103001932 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20112003. Trước ngày 1 tháng 12 năm 2003, Công ty là DN Nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp.
- Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
- Tên viết tắt: VINAMILK
- Logo:
- Trụ sở: 36 - 38 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
- Văn phòng giao dịch: 184–186–188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08 9300 358
Fax: 08 9305 206
-
Web site: www.vinamilk.com.vn
- Email: vinamilkvinamilk.com.vn

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển


Năm 1976, lúc mới thành lập, Công ty Sữa Việt Nam VINAMILK có tên là Cơng ty Sữa – Cà Phê Miền Nam, trực thuộc Tổng Cục thực phẩm, bao gồm 4 nhà máy
thuộc ngành chế biến thực phẩm:
25
- Nhà máy Sữa Thống Nhất; - Nhà máy Sữa Trường Thọ;
- Nhà máy Sữa Dielac; - Nhà máy Cà Phê Biên Hồ.
Năm 1982, Cơng ty Sữa – Cà phê Miền Nam được chuyển giao về Bộ Công nghiệp thực phẩm và đổi tên thành Xí nghiệp Liên hiệp Sữa - Cà phê – Bánh kẹo I.
Năm 1989, Xí Nghiệp Liên Hiệp Sữa – Cà phê – Bánh kẹo I chỉ còn 3 nhà máy trực thuộc:
- Nhà máy Sữa Thống Nhất. - Nhà máy Sữa Trường Thọ.
- Nhà máy Sữa Dielac. Tháng 31992, Xí Nghiệp Liên Hiệp Sữa – Cà phê – Bánh kẹo I chính thức đổi tên
thành Công ty Sữa Việt Nam VINAMILK - trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.
Năm 1994, Công ty Sữa Việt Nam VINAMILK đã xây dựng thêm một nhà máy sữa ở Hà Nội để phát triển thị trường tại miền Bắc, nâng tổng số nhà máy trực
thuộc lên 4 nhà máy: - Nhà máy Sữa Thống Nhất
- Nhà máy Sữa Trường Thọ - Nhà máy Sữa Dielac
- Nhà máy Sữa Hà Nội
26
Năm 1996, Xí nghiệp Liên doanh Sữa Bình Định tại Quy Nhơn ra đời, góp phần thuận lợi đưa sản phẩm Vinamilk phục vụ rộng khắp đến người tiêu dùng khu vực
miền Trung. Năm 2000, Công ty đã tiến hành xây dựng thêm:
- Nhà máy sữa Cần Thơ - Xí nghiệp Kho vận;
Tháng 122003, Cơng ty chuyển sang hình thức Cơng ty cổ phần, chính thức đổi tên là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.
Tháng 042004: Công ty sáp nhập nhà máy sữa Sài Gòn SAIGONMILK, nâng tổng vốn điều lệ của Công ty lên 1.590 tỷ đồng
Tháng 062005: Cơng ty mua lại phần vốn góp của đối tác trong Cơng ty Sữa Bình Định và sáp nhập vào Vinamilk
Ngày 30062005: Công ty khánh thành nhà máy sữa Nghệ An Ngày 19012006: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép niêm yết
tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, trở thành thành viên thứ 34 niêm yết cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam.
Tháng 92007, mua cổ phần chi phối 55 của cơng ty Lam Sơn, có trụ sở tại khu cơng nghiệp Lễ Mơn, tỉnh Thanh Hóa, và đổi tên thành Công ty cổ phần sữa Lam
Sơn. Năm 2008, khánh thành và đưa nhà máy sữa Tiên Sơn tại Hà Nội đi vào hoạt động
Năm 2010, nhận chuyển nhượng 100 vốn từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn FN Việt Nam và đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên sữa Dielac. Góp vốn đầu
tư 12,5 triệu NZD, chiếm 19,3 vào công ty TNHH Miraka tại New Zealand
27

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

×