1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >

Sức lao động.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (234.31 KB, 18 trang )


CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG.

1. Sức lao động.


1.1: Khái niệm. Để có thể tìm hiểu về hàng hóa sức lao động, trước hết chúng ta cần hiểu sức
lao động là gì. Theo Các-Mác: “Sức lao động là tồn bộ các thể lực và trí lực ở trong thân thể một con người, trong nhân cách sinh động của con người, thể lực
và trí lực mà con người phải làm cho hoạt động để sản xuất ra những vật có ích” . Như vậy, sức lao động là thứ có sẵn trong mỗi một con người.
1.2: Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa. Sức lao động là một trong những điều kiện cơ bản , không thể thiếu trong
sản xuất. Nhưng không phải lúc nào sức lao động cũng có thể trở thành hàng hóa. Ví dụ như sức lao động của một người nơ lệ dưới chế độ nơng nơ thì
khơng thể coi là hàng hóa do bản thân của người nô lệ thuộc sở hữu của chủ nô, và họ khơng có quyền bán sức lao động của mình, nói cách khác họ đã bị
“cướp” sức lao động. Người thợ thủ công tuy được tự do tùy ý sử dụng sức lao động cảu mình, nhưng sức lao động của anh ta cũng khơng phải là sản phẩm
của hàng hóa, vì anh ta có tư liệu sản xuất để làm ra sản phẩm ni sống mình chứ khơng buộc phải bán sức lao động để sống. Như vậy, để trở thành hàng
hóa, sức lao động phải thuộc sở hữu của người lao động, và được người lao động tùy ý sử dụng. Nhưng đã là hàng hóa thì nó phải được trao đổi mua bán
trên thị trường. Ví dụ như một người thợ rèn, tuy anh ta được tùy ý sử sụng sức lao động của mình, nhưng vì anh ta có tư liệu sản xuất, ở đây là búa, lò rèn,...
nên anh ta có thể lao động làm ra sản phẩm mà không phải bán sức lao động cho ai. Vì vậy, sức lao động chỉ có thể trở thành hàng hóa trong những điều
kiện lịch sử nhất định sau đây:
Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 3
Thứ nhất, người lao động phải được tự do về thân thể. Sức lao động
chỉ xuất hiện trên thị trường với tư cách là hàng hoá, nếu nó do bản thân người có sức lao động đưa ra bán. Vậy người lao động phải được tự do về thân thể, có
quyền sở hữu sức lao động của mình, thì mới đem bán sức lao động được. Trong các xã hội nô lệ và phong kiến, người nô lệ và nông nô không thể bán
sức lao động được, vì bản thân họ thuộc sở hữu của chủ nơ hay chúa phong kiến. Do đó việc biến sức lao động thành hàng hố đòi hỏi phải thủ tiêu chế độ
nô lệ và nông nô Thứ hai, người lao động bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất. Nếu chỉ có
điều kiện người lao động được tự do về thân thể thì chưa đủ điều kiện để biến sức lao động thành hàng hố, vì nếu người lao động được tự do về thân thể mà
lại có tư liệu sản xuất thì họ sẽ sản xuất ra hàng hố và bán hàng hố do mình sản xuất ra chứ khơng bán sức lao động. Vì vậy, muốn biến sức lao động thành
hàng hoá, người lao động phải là người khơng có tư liệu sản xuất, chỉ trong điều kiện ấy người lao động mới bán sức lao động của mình, vì họ khơng còn
cách nào khác để sinh sống. Sự tồn tại đồng thời hai điều kiện nói trên tất yếu biến sức lao động thành hàng
hoá. Sức lao động biến thành hàng hoá là điều kiện quyết định để biến thành tư bản, tuy nhiên, để tiền biến thành tư bản thì lưu thơng hàng hố và lưu thông
tiền tệ phải phát triển tới một mức độ nhất định. Sức lao động biến thành hàng hoá là nhân tố đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển sản xuất hàng
hố trở thành hình thái phổ biến sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa. Sự cưỡng bức lao động bằng các biện pháp phi kinh tế trong chế độ nô lệ và chế độ phong
kiến được thay bằng hợp đồng mua bán bình đẳng về hình thức giữa người sở hữu sức lao động và người sở hữu tư liệu sản xuất.
Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 4

2. Hàng hóa sức lao động.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

×