1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >

Vai trò của tiền lương:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (234.31 KB, 18 trang )


2. Vai trò của tiền lương:


Tiền lương là một trong những hình thành lợi ích vật chất đối với người lao động, vì vậy để sử dụng đòn bẫy tiền lương nhằm đảm bảo sãn xuất phát triển,
duy trì đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ cao với ý thức kỉ luật vững đòi hỏi tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp phải đặc biệt coi trọng. Đối
với chủ doanh nghiệp tiền lương là một yếu tố dùng để chi phí sãn xuất còn đối với người cung ứng sức lao động tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu. Mục
đích của nhà sãn xuất là lợi nhuận, còn mục đích của người lao động là tiền lương. Tiền lương không chỉ mang bản chất là chi phí mà nó trở thành phương
tiện tạo ra giá trị mới hay đúng hơn cung ứng sự sáng tạo sức sán xuất, năng lực của lao động trong quá trình sãn sinh ra các giá trị gia tăng.
Đối với người lao động, tiền lương nhận thỏa đáng sẻ là động lực hình thành năng lực sáng tạo để làm tang năng suất lao động, mặt khác khi năng suất lao
động tăng thì lợi nhuận doanh nghiệp sẻ tăng do đó nguồn phúc lợi của doanh nghiệp mà người lao động nhận được cũng sẻ lại tăng lên, nó là phần bổ sung
thêm cho tiền lương, làm tăng thu nhập và tăng lợi ích cho cung ứng sức lao động lên nữa, khi lợi ích của người lao động được đảm bảo bằng mức lương
thỏa đáng nó sẽ tạo ra sự gắn kết cộng đồng giữa những người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp xóa bỏ sự ngăn cản giữa những người chủ
doanh nghiệp xóa bỏ sự ngăn cách giữa nười chủ doanh nghiệp và người cung ứng sức lao động, làm cho người lao động có trách nhiệm hơn với các hoạt
động của doanh nghiệp… Ngược lại nếu doanh nghiệp khơng hợp lí hoặc ở mức tiêu lợi nhuận thuần tuý
không chú ý đúng mức đến lợi ích của người lao động và quyền cơng nhân có thể bị kiệt quệ về thể lực, giãm sút về chất lượng, làm hạn chế về các động cơ
cung ứng sức lao động. Biểu hiện rõ nhất là tình trạng cắt xén thời gian làm
Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 10
việc, lãng phí nguyên nhiên vật liệu và thiết bị, làm dối, làm ẩu, mâu thuẫn giữa người làm công và chủ doanh nghiệp có thể dẫn đến bãi cơng, đình cơng…
Một biểu hiện nữa là di chuyển lao động, nhất là những người có trình độ chun mơn và tay nghề cao sang những khu vực và doanh nghiệp có mức
lương hấp dẫn hơn. Hậu quả gây ra là vừa mất đi nguồn nhân lực quan trọng, vừa thiếu hụt cục bộ, đình đốn hoặc phá vỡ tiến trình bình thường trong quá
trình kinh doanh sãn xuất của doanh nghiệp. Một nhà quản lí đã nhận xét “nếu tất cả những gì anh đưa ra chỉ là hột lạc, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên răng
kết cục anh chỉ đánh bạn với lũ khĩ và nếu cắt xén của người làm công cho ta họ sẽ cắt xén lại ta và khách hàng của ta”.

3. Trình tự xây dựng hệ thống trả công lao động trong các doanh nghiệp.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

×