1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Tín hi ệu điều khiển ABS.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.51 MB, 104 trang )


Bắt đầu Kiểm tra ban đầu
Vòng lặp
chính Tính tốn tốc độ
xe và bánh xe Kiểm tra bộ điều
khiển và hệ thống
Chọn ngưỡng
Khơng tác động ABS
Phân tích và ứng xử
Bắt đầu tác động
Hoạt động của các van và mô tơ
Điều khiển ABS
Hình 23: Vòng l ặp hoạt động của ABS.
Lưu đồ thuật toán chỉ sự hoạt động của cơ cấu ABS theo một vòng lặp kín như sơ đồ hình 23. Sau khi kiểm tra và kích hoạt các dữ liệu của cơ cấu, cơ cấu vi xử lý bắt đầu
điều khiển hoạt động của cơ cấu theo một vòng lặp, tiến hành tính tốn tốc độ các bánh xe, t
ốc độ xe, kiểm tra tình trạng, khả năng đáp ứng của bộ điều khiển và cơ cấu, chọn chế độ làm vi
ệc có hay khơng có sự can thiệp của ABS. Khi ABS hoạt động sẽ tiến hành phân tích di
ễn biến của q trình phanh thơng qua các tín hiệu vào, xác định các ứng xử và tiến hành điều khiển các bộ phận chấp hành làm việc theo một chu trình vòng lặp kín.

2.6.4. Tín hi ệu điều khiển ABS.


Vi ệc lựa chọn tín hiệu điều khiển thích hợp là nhân tố chính trong việc quyết định
tính hi ệu quả của quá trình điều khiển ABS. Trên tất cả các xe hiện nay đều sử dụng các
c ảm biến tốc độ bánh xe để tạo ra tín hiệu điều khiển chính và cơ bản nhất cho việc điều
khi ển quá trình hoạt động của cơ cấu ABS. Sử dụng những tín hiệu này, hộp điều khiển
www.oto-hui.com
ECU s ẽ tính ra được tốc độ của các bánh xe, sự giảm tốc và tăng tốc của nó, tính được tốc
độ chuẩn của các bánh xe, tốc độ xe và độ trượt khi phanh. S
ự thay đổi gia tốc của bánh xe là một tín hiệu chính, đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình
điều khiển của ABS. ECU sẽ tính tốn và xác định các giá trị giới hạn của s
ự giảm tốc -a và tăng tốc +a cho phép có thể có của xe để điều khiển các chế độ hoạt động của các van điện trong bộ chấp hành.
T ốc độ chuẩn của bánh xe khi phanh
f
v
Re
là t ốc độ tương ứng với tốc độ bánh xe
dưới điều kiện phanh tối ưu có độ trượt tối ưu . Để xác định tốc độ chuẩn này, các cảm bi
ến tốc độ bánh xe liên tục gửi về ECU tín hiệu tốc độ của cả 4 bánh xe. ECU chọn những giá tr
ị chéo tức bánh trước phải và sau trái chẳng hạn và dựa vào đây tính tốc độ chuẩn. M
ột trong hai bánh xe quay nhanh hơn được dùng để xác định tốc độ chuẩn của bánh xe trong t
ừng giai đoạn của quá trình phanh. Độ trượt khi phanh là giá trị không thể đo được một cách trực tiếp nên sử dụng một
tín hi ệu tương tự được tính tốn trong ECU, gọi là ngưỡng trượt
1
λ
đây là một giá trị vận t
ốc. Tốc độ chuẩn của bánh xe được sử dụng làm cơ sở cho tín hiệu này. Ngưỡng trượt
1
λ
là m ột tín hiệu quan trọng thứ hai trong quá trình điều khiển của cơ cấu ABS. Vận tốc thực
t ế của bánh xe khi phanh v
R
được so sánh với ngưỡng trượt
1
λ
để cơ cấu ABS quyết định các ch
ế độ điều khiển tăng, giữ hay giảm áp suất phanh trong bộ chấp hành. Đối với các bánh xe bị động hay các bánh xe chủ động mà khi phanh thì có cắt ly
h ợp thì chỉ cần tín hiệu gia tốc của bánh xe là đủ để điều khiển cho quá trình hoạt động của
ABS. điều này tuân theo quy tắc ứng sử trái ngược nhau của cơ cấu phanh trong vủng ổn định và vùng khơng ổn định của đường đặc tính trượt. Trong vùng ổn định thì sự giảm tốc
c ủa bánh xe là rất nhỏ, tức là khi lái xe đạp phanh với lực càng lớn thì xe giảm tốc càng
nhi ều mà bánh xe không bị hãm cứng. Tuy nhiên ở vùng khơng ổn định thì chỉ cần tăng áp
su ất phanh thêm một ít cũng đủ làm cho bánh xe bị hãm cứng tức thời, nghĩa là sự giảm tốc
bi ến thiên rất nhanh. Dựa trên sự biến thiên gia tốc này ECU có thể xác định được mức độ
hãm c ứng của bánh xe và có điều khiển thích hợp để duy trì độ trượt khi phanh nằm trong
kho ảng tối ưu.
Đối với các bánh xe chủ động mà khi phanh không cắt ly hợp và cần số đặt tại vị trí s
ố 1 hay số 2, động cơ sẽ tác động lên các bánh xe chủ động và tăng một cách đáng kể mơ men qn tính kh
ối lượng ở các bánh xe. Nói cách khác c ác bánh xe sẽ ứng sử như thể chúng n
ặng hơn rất nhiều. Điều này dẫn đến gia tốc chậm dần các bánh xe thường chưa đủ l
ớn để có thể coi như một tín hiệu điều khiển đủ cho ECU có thể xác định hãm cứng của bánh xe. Như vậy việc điều khiển của ABS sẽ thiếu sự chính xác. Vì vậy cần thiết phải cần
m ột tín hiệu tương tự với độ trượt phanh để làm tín hiệu điều khiển phụ, và cần kết hợp
tương thích tín hiệu này với tín hiệu gia tốc của bánh xe. Đó chính là ngưỡng trượt
1
λ
.
www.oto-hui.com
Trên m ột số xe có gắn thêm cảm biến giảm tốc đo trực tiếp sự giảm tốc của xe và
c ảm biến gia tốc ngang xác định tình trạng quay vòng của xe, thì các tín hiệu này được xem
như các tín hiệu bổ xung cho tín hiệu gia tốc của bánh xe, mạch logic trong ECU tính tốn và x
ử lý tổ hợp dữ liệu này để đạt được quá trình điều khiển phanh tối ưu.

2.6.5. Quá trình điều khiển của ABS.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×