1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Ph ần xử lý tín hiệu. Ph ần lơgic điều khiển. B ộ phận an tồn. Van điện từ.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.51 MB, 104 trang )


Xử lý điều khiển
Logic điều khiển
Chuẩn đốn an
tồn lỗi
1 2 3
Tác động áp suất
dầu
Hình 31 : Các ch ức năng điều khiển của ECU
1: C ảm biến tốc độ bánh xe.
2: Xylanh phanh bánh xe. 3: áp su
ất dầu phanh.

2.7.4.2. C ấu tạo.


C ấu tạo của ECU là một tổ hợp các vi xử lý, được chia thành 4 cụm chính và
nh ận các vai trò khác nhau hình 4.8.
- Ph ần xử lý tín hiệu.
- Ph ần logic điều khiẻn.
- B ộ phận an toàn.
- B ộ chẩn đoán và lưu giữ mã lỗi.

a, Ph ần xử lý tín hiệu.


Trong ph ần này các tín hiệu được cung cấp đến bởi các cảm biến tốc độ bánh
xe s ẽ được biến đổi thành dạng thích hợp để sử dụng cho phần logic điều khiển.
Để ngăn ngừa sự trục trặc khi đo tốc độ bánh xe, sự giảm tốc của xe, … có thể phát sinh trong quá trình thi
ết kế và vận hành của xe thì các tín hiệu vào được lọc trước khi sử dụng. Các tín hi
ệu được xử lý xong được chuyển qua phần logic điều khiển.

b, Ph ần lôgic điều khiển.


D ựa trên các tín hiệu vào, phần logic tính tốn để xác định các thơng số cơ
b ản như gia tốc của bánh xe, tốc độ chuẩn, ngưỡng trượt, gia tốc ngang.
Các tín hi ệu từ phần lơgic điều khiển các van điện từ trong bộ chấp hành thuỷ lực, làm thay
đổi áp suất dầu cung cấp đến các cơ cấu phanh theo các chế độ tăng, giữ và giảm áp suất.
www.oto-hui.com

c, B ộ phận an toàn.


M ột mạch an toàn ghi nhận những trục trặc của các tín hiệu trong cơ cấu
c ũng như bên ngồi có liên quan. Nó cũng can thiệp liên tục vào trong quá trình điều khiển
c ủa cơ cấu. Khi có một lỗi bị phát hiện thì cơ cấu ABS được ngắt và được báo cáo cho
người lái thông qua đèn báo ABS được bật sáng. M
ạch an tồn liên tục giám sát điện áp bình ắc quy. Nếu điện áp nhỏ dưới m
ức quy định thì cơ cấu ABS được ngắt cho đến khi điện áp đạt trở lại trong phạm vi qui định, lúc đó cơ cấu lại đặt trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Mạch an tồn cũng kết hợp
m ột chu trình kiểm tra

d, B ộ chuẩn đoán và lưu giữ mã lỗi.


Để giúp cho việc kiểm tra và sửa chữa được nhanh chóng và chính xác, ECU s
ẽ tiến hành kiểm tra ban đầu và trong quá trình xe chạy sẽ ghi và lưu lại các lỗi hư hỏng trong b
ộ nhớ dưới dạng các mã lỗi hư hỏng, nhưng cũng có những mã lỗi khơng thể tự xố được kể cả khi tháo cả cực bình ắc quy. Trong trường hợp này, sau khi sửa chữa xong phải
ti ến hành xoá mã lỗi hư hỏng theo qui định của nhà chế tạo.
Khố điện Cầu chì
Gauge Đèn báo phanh
Đèn báo ABS Công tắc báo
mức dầu phanh Công tắc
phanh tay
ABS ECU Cầu chì
DOME Cầu chì STOP
Cơng tắc đèn phanh
Cảm biến tốc độ
trước - phải
Cảm biến báo đèn hỏng
Đèn phanh
Cảm biến tốc độ
trước - trái Cảm biến
tốc độ sau -
phải Cảm biến
tốc độ sau - trái
Giắc kiểm tra Cảm biến giản
tốc 4WD GND GND
GS1 GS2
GST TC
TS RL+
RL- FL+
FL- FR+
FR- BAT
STP
FL+ FL-
RR+ RR-
SRL SRR
SFL SFR
AST MT
MR W
IG
Bộ chấp hành ABS
Môtơ bơm
SR R
RF SOL LF SOL
RR SOL LR SOL
SOL: Van điện
Rơle van điện Rơle môtơ
FL ABS FL AM
FL ALT
FL MAIN
Rơle điều khiển ABS Cầu chì ECU IG
Sơ đồ mạch điện ABS
Giắc sửa chữa
Hình 32 : Sơ đồ mạch điện ABS của xe TOYOTA CELICA.
www.oto-hui.com
Quá trình điều khiển chống hãm cứng bánh xe khi phanh.
ECU điều khiển các van điện trong bộ chấp hành thuỷ lực đóng mở các cửa van, th
ực hiện các chu trình tăng, giữ và giảm áp suất ở các xylanh làm việc các bánh xe, gi
ữ cho bánh xe khơng bị bó cứng bằng các tín hiệu điện. Có hai phươg pháp điều khiển: -
Điều khiển bằng cường độ dòng điện cấp đến các van điện, phương pháp này s
ử dụng đối với các van điện 3 vị trí. Phần lớn hiện nay đang điền khiển ở 3 mức cường độ dòng điện là: 0; 2 và 5A tương ứng với các chế độ tăng, giữ và giảm áp suất.
- Điều khiển bằng điện áp 12V cấp đến các van điện, phương pháp này sử
d ụng đối với các van điện 2 vị trí.

2.7.5. B ộ chấp hành thủy lực


3 1
2 4
Relay động cơ bơm Relay solenoid
Vít Tấm chắn
Động cơ bơm 1
2 3
4 5
FL RR
FR RL
MCS MCP
Ra Vào
5
Hình 33 : B ộ chấp hành thuỷ lực.

2.7.5.1. C ấu tạo.


B ộ chấp hành thuỷ lực có chức năng cung cấp áp suất dầu tối ưu đến các
xylanh phanh bánh xe theo s ự điều khiển của hộp điều khiển điện tử ECU tránh hiện tượng
b ị hãm cứng bánh xe khi phanh.
C ấu tạo của một bộ chấp hành thuỷ lực gồm có các bộ phận chính sau: các
van điện từ, motor điện dẫn động bơm dầu, bơm dầu và bình tích áp, rơ le bơm, rơ le van điện từ.
www.oto-hui.com

a. Van điện từ.


Van địên từ trong bộ chấp hành có hai loại là loại 2 vị trí và loại 3 vị trí. Cấu t
ạo chung của một van điện từ gồm một cuộn dây điện, lõi van, các cửa van và van một chi
ều. Van điện từ có chức năng đóng mở các cửa van theo sự điều khiển của ECU để điều ch
ỉnh áp suất dầu đến các xylanh bánh xe. b. Motor điện và bơm dầu.
M ột bơm dầu kiểu piston được dẫn động bởi một motor điện có chức năng
đưa ngược dầu từ bình tích áp về xylanh chính trong các chế độ giảm và giữ áp. Bơm được chia ra làm hai bu
ồng làm việc độc lập thông qua hai piston trái và phải được điều khiển b
ằng cam lệch tâm, các van một chiều chỉ cho dòng dầu đi từ bơm về xylanh chính.

c. Bình tích áp.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×