1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Ch ế tăng áp hình 36. Ch ế độ giữ áp hình 37 Ch ế độ giảm áp hình 38

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.51 MB, 104 trang )


2.8.1. Khi phanh bì nh thường ABS khơng hoạt động.


Khi phanh xe ở tốc độ chậm dưới 8 kmh hay 12,25kmh tuỳ từng loạ i xe
hay rà phanh trong trường hợp này ABS không hoạt động và ECU không gửi dòng điện đến cuộn dây của van địên từ. Do đó, van 3 vị trí bị ấn xuống bởi lò xo hồi vị và cửa A vẫn
m ở trong khi cửa B vẫn đóng hình 35. Dầu phanh từ xylanh chính qua cửa A đến cửa C
trong van điện 3 vị trí rồi tới xylanh bánh xe. Dầu phanh khơng vào được bơm bởi van một chi
ều số 1 gắn trong mạch bơm. Khi nhả chân phanh, dầu từ hồi từ xylanh chính về xylanh bánh xe qua c
ửa C đến cửa A và van một chiều số 3 trong van điện 3 vị trí.
Khi ngừng phanh Khi phanh
Hình 35 : Ch ế độ phanh thường ABS không hoạt động

2.8.2. Khi phanh g ấpABS hoạt động.


N ếu có bất kỳ bánh xe nào có xu hướng bị bó cứng khi phanh gấp thì bộ chấp
hành thu ỷ lực điêu khiển giảm áp suất dầu phanh tác dụng lên bánh xe đó theo tín hiệu từ
ECU vì v ậy bánh xe khơng bị bó cứng.

2.8.2.1. Ch ế tăng áp hình 36.


Khi c ần tăng áp suất trong xylanh bánh xe để tạo lực phanh lớn, ECU ngắt dòng
điện, khơng cấp cho cuộn dây của van điện từ. Vì vậy cửa A của van điện vị trí mở và cửa B đóng. Nó cho phép dầu trong xylanh phanh chính chảy qua cửa C trong van điện 3 vị trí
đến xylanh bánh xe. Mức độ tăng áp suất dầu được điều khiển nhờ lặp lại quá trình tăng áp và gi
ữ áp
www.oto-hui.com
Hình 36 : Ch ế độ tăng áp

2.8.2.2. Ch ế độ giữ áp hình 37


Khi áp su ất trong xylanh bánh xe giảm hay tăng, cảm biến tốc độ bánh xe gửi
tín hi ệu báo rằng tốc dộ bánh xe đạt đến giá trị mong muốn, ECU cấp dòng điện 2A đến
cu ộn dây của van điện để giữ áp suất trong bánh xe khơng đổi.
Khi dòng điện cấp cho cuộn dây của van điện từ bị giảm từ 5A ở chế độ giảm áp xuống
còn 2A ở chế độ giữ áp lực từ sinh ra trong cuộn dây cũng giảm, van điện 3 vị trí dịch
chuy ển xuống vị trí giữa nhờ lực của lò xo hồi vị làm cửa A và cửa B đều đóng. Lúc này
bơm dầu vẫn còn làm việc.
Hình 37: Ch ế độ giữ áp
www.oto-hui.com
Như vậy, khi cơ cấu ABS làm việc bánh xe sẽ có hiện tượng nhấp nhả khi phanh và có s
ự rung động nhẹ của xe, đồng thời ở bàn đạp phanh có sự rung động do dầu phanh h
ồi về từ bơm dầu, đây là trạng thái bình thường khi ABS làm việc. Van điện 3 vị trí như trên được sử dụng nhiều trên các xe trước đây, ngày nay
ki ểu van điện hai vị trí được dùng phổ biến hơn. hình 37 là sơ đồ bộ phận chấp hành ABS
s ử dụng 8 van điện 2 vị trí, bao gồm 4 van giữ áp suất và 4 van giảm áp suất. Hoạt động cơ
b ản của bộ chấp hành thuỷ lực kiểu này giống như kiểu van 3 vị trí, tín hiệu điều khiển từ
ECU đến các van điện dưới dạng điện áp. Ngoài ra bộ phận chấp hành phanh ABS của các xe ngày nay c
ũng có cải tiến thành rất nhiều loại khác nhau.

2.8.2.3. Ch ế độ giảm áp hình 38


Khi m ột bánh xe gần bị bó cứng, ECU gởi dòng điện 5A đến cuộn dây của
van điện từ làm sinh ra mơt lực từ mạnh. Van 3 vị trí chuyển động lên phía trên đóng cửa A trong khi c
ửa B mở. K
ết quả là, dầu phanh từ xylanh bánh xe qua cửa C tới cửa B trong van điện 3 v
ị trí và chảy về bình dầu. Cùng lúc đó mơtor bơm hoạt động nhờ tín hiệu điện áp 12V từ ECU, d
ầu phanh được hồi trả về xylanh phanh chính từ bình chứa. Mặt khác cửa A đóng ngăn khơng cho dầu phanh từ xylanh chính vào van điện 3 vị trí và van một chiều số 1 và
s ố 3, kết quả là áp suất dầu trong xylanh bánh xe giảm ngăn không cho bánh xe bị bó cứng.
M ức độ giảm áp suất dầu được điều chỉnh bằng cách lặp lại các chế độ ‘giảm áp’ và ‘giữ áp’
Hình 38 : Ch ế độ giảm áp
www.oto-hui.com

CHƯƠNG 3. MÔ PH


ỎNG HỆ THỐNG CHỐNG HÃM CỨNG BÁNH XE ABS 3.1 Gi
ới thiệu nội dung chính của Matlab – Simulink; Matlab - State flow 3.1.1 Matlab – Simulink
Simulink là m ột phần mềm đồ hoạ, định hướng sơ đồ khối dùng để mô phỏng các hệ
động lực. Đây là sản phẩm nằm bên trong Matlab và sử dụng nhiều hàm của Matlab và c
ũng có thể trao đổi qua lại với môi trường Matlab để tăng thêm khả năng mềm dẻo của nó. V
ới Simulink chúng ta có thể xây dựng mơ hình mơ phỏng của hệ thống giống như khi ta v
ẽ sơ đồ khối. Simulink có một khối thư viện với nhiều chức năng khác nhau. Để xây dựng mơ hình ta khởi động Matlab và khởi tạo Simulink, mở thư viện của
kh ối Simulink sau đó chọn các nhóm thích hợp. Thư viện của Simulink thường có 8 nhóm:
- Nhóm Continuous và Discrete: ch ứa các khối cơ bản để xử lý tín hiệu liên tục và
r ời rạc;
- Nhóm Function table: ch ứa các khối thực hiện việc gọi hàm từ Matlab, khối nội
suy và kh ối hàm truyền;
- Nhóm Math: ch ứa các khối thực thi các hàm toán học;
- Kh ối Monlinear: chứa các khối phi tuyến;
- Nhóm Sinks Systems: ch ứa các khối cơng cụ xử lý tín hiệu;
- Nhóm Sinks: ch ứa các khối thực hiện chức năng xuất kết quả;
- Nhóm Source: ch ứa các khối phát tín hiệu.
Để copy một khối từ thư viện vào cửa sổ của mơ hình, chọn khối, rê chuột để kéo kh
ối đã chọn thả vào cửa sổ mơ hình. Trong cửa sổ mơ hình, nếu muốn copy một khối, ấn phím Ctrl và rê chu
ột sang vị trí đặt bản copy; nếu muốn xố hãy chọn nó và ấn phím Delete.
Để thực hiện một q trình mơ phỏng ta tiến hành các bước: xây dựng mơ hình mơ ph
ỏng; xác lập giá trị các thơng số của mơ hình; xác lập điều kiện đầu; lựa chọn cách thức xu
ất kết quả; điều khiển việc thực thi q trình mơ phỏng.

3.1.2 Matlab – State flow


Khái ni ệm Stateflow: thực hiện chức năng của một cơ cấu máy hữu hạn trạng thái
c ủa một mơ hình mơ phỏng trong Simulink. Một mơ hình mơ phỏng có thể bao gồm các
kh ối của Simulink, các khối Toolbox và các khối của Stateflow. Một sơ đồ Stateflow tập
h ợp các đối tượng đồ hoạ và đối tượng phi đồ hoạ.
www.oto-hui.com

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×