1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

K ết luận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.51 MB, 104 trang )


Nh ận xét : trường hợp này hệ số bám của bánh xe với mặt đường ở 4 bánh là khác
nhau nên mômen phanh c ủa cả 4 bánh khác nhau
Giai đoạn 1: khi xe chạy đều với vận tốc 72kmh phanh đột ngột khoảng 0.1 giây
đầu lưu lượng dầu tăng nhanh nhưng do cơ cấu phanh ở các bánh xe nên mômen phanh tăng nhanh,vận tốc giảm trong thời gian nhanh hơn trường hợp trước vì hệ số bám của
bánh xe v ới mặt đường lớn hơn trường hợp 2 và 3,dẫn tới gia tốc góc bánh xe,vận tốc của
xe gi ảm ít trong giai đoạn này
Giai đoạn 2 : Sau khoảng 0.5 giây tiếp tục đạp bàn đạp phanh lưu lựợng dầu tăng
nhanh mômen phanh c ủa cả 4 bánh xe đều tăng nhanh từ 0 đến 760Nm làm cho gia tốc
góc và v ận tốc góc giảm nhanh tuyến tính từ khoảng 48rads xuống còn 35rads
Giai đoạn 4 : khoảng 3 giây cuối lúc đó momen phanh giảm về độ lớn biểu
th ị dưới dạng xung hình sin,được điều khiển dao động với biên độ giảm dần gia tốc góc
bánh xe c ũng dao động với biên độ giảm nhanh về 0,vận tốc xe giảm về nhanh 0,quãng
đường phanh với trường hợp này khoảng 37m,thời gian phanh khoảng 4.6 giây

4.6. K ết luậnvà Kiến nghị


4.6.1. K ết luận


a.
Đề tài đã đạt được mục tiêu và nội dung đặt ra, có ý nghĩa nghiên cứu và tìm hi
ểu trong trình bày giảng dạy, đánh giá cụ thể qua các nội dung sau: -
Đã nghiên cứu về lý thuyết cơ bản của q trình phanh ơtơ; lý thuyết và chế độ điều khiển của hệ thống ABS trên cơ sở các tài liệu và hệ thống thực tế trên xe;
- Phân tích b ản chất vật lý cơ bản, công thức và ứng dụng phần mềm Matlab
Simulink, Matlab- Statefow để diễn tả, mô phỏng trạng thái làm việc các phần tử của hệ
th ống chống bó cứng bánh xe ABS. Q trình mơ phỏng đã hồn thành các nội dung:
+ Xây d ựng được mơ hình mơ phỏng;
+ Xác định giá trị các thông số của mô hình mơ phỏng;
+ Xác định các thơng số điều kiện, tín hiệu đầu vào, đầu ra, thơng số nhập của ECU.
+ Xác định kết quả xuất ra: Vận tốc của xe, vận tốc góc bánh xe, mơ men phanh
sinh ra t ại bánh xe chủ động, độ trượt của bánh xe khi khi phanh, của hệ thống ABS …
+ Xác định và đánh giá được bằng kết quả dưới dạng đồ thị trong trường hợp hệ
s ố bám giữa lốp xe với mặt đường thay đổi .
+
Đề tài có ý nghĩa thực tiễn là đóng góp vào nghiên cứu khoa học chuyên ngành ô tô.
b-Tuy nhiên, do th
ời gian, kinh phí có hạn nên đề tài còn có một hạn chế sau đây trong quá trình th
ực hiện đề tài -
Chưa tiến hành thực nghiệm để kiểm nghiệm kết quả, mới dừng lại ở nghiên cứu lý thuy
ết. - M
ới xét ô tô chuyển động và phanh trên đường thẳng,đường bằng chưa xét tới ô tô phanh g
ấp trên đường vòng và đường dốc... 4.6.2. H
ướng phát triển của đề tài và kiến nghị
1. Xét thêm
ảnh hưởng của các yếu tố trong trường hợp ô tô phanh trên đường vòng và
đường dốc, sự biến thiên của phản lực đường tác dụng lên bánh xe. 2. Hoàn thi
ện ECU để ơ tơ có thể đáp ứng và điều khiển tốt trong điều khiển ch
ống hãm cứng bánh xe khi phanh.
www.oto-hui.com
L ỜI KẾT
Trong th ời gian làm đồ án em đã khẩn trương thu thập tài liệu, đọc, cùng
v ới các kiến thức đã học để thực hiện đề tài. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện
em đã gặp khơng ít những khó khăn , song với sự chỉ bảo tận tình của các thầy cơ trong khoa , đặc biệt là thầy
Đồng minh Tuấn đã giúp em hồn thành được đồ
án. Qua đó giúp em hiểu sâu hơn về qui trình thiết kế đồ án mơ phỏng nói riêng c
ũng như qui trình thiết kế đồ án nói chung, qua đây cũng giúp em biết cách tập h
ợp tài liệu kết hợp cùng với kiến thức của mình đã học để thiết kế một hệ thống chi ti
ết máy . V
ới đồ án tốt nghiệp này,em thực hiện đã nâng cao nhiều kiến thức cho bản thân em và là tài li
ệu cho công tác của em sau này.Nó giúp em nâng cao khả năng ứng dụng máy tính trong thiết kế tính tốn
Tuy nhiên do tài li ệu tham khảo còn thiếu, kiến thức của bản thân em hạn
ch ế nên nội dung đồ án khơng tránh khỏi những thiếu xót nhất định. Em rất mong
nh ận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô cùng các bạn để nội dung đồ án
c ủa em được hoàn thiện hơn
Em xin chân thành c ảm ơn
Hưng Yên , Ngày 20 Tháng 08 Năm 2009 Sinh viên th
ực hiện:
Nguy ễn Trọng Khương
www.oto-hui.com
www.oto-hui.com

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×