1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Ngữ văn >

mục đích, yêu cầu Phơng tiện thực hiện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (755.78 KB, 203 trang )


Ngày giảng :
lập dàn ý bài văn tự sự

A. mục đích, yêu cầu


Nh tiết 17

B. Phơng tiện thực hiện


Nh tiết 17

c. cách thức tiến hành d. tiến trình dạy học


1- Kiểm tra bài cũ : Tóm tắt sử thi Ramayana? 2- Bài mới
Hoạt động của GV-HS Yêu cầu cầnđạt
Hoạt động 1 : H. Em có suy nghĩ gì về
tâm trạng của Rama.
H. Tâm trạng?
H. Bản chất? H. Thái ®é cđa Rama khi
Xita bíc lên giàn hoả thiêu.
H. Động cơ và thái độ của Rama đúng hay sai? Cã
h¶i Rama khinh thêng Xita thËt kh«ng?
H. Em cảm nhận sâu sắc gì về con ngời Rama?
Tiếp theo - Rama sinh trởng trong một gia đình quí tộc, đã dám hi
sinh tình yêu vì bổn phận anh hùng, mét ®øc vua mÉu mùc. Rama rng rÉy Xita tríc hết vì danh dự dòng họ,
sau cũng vì ghen tuông. Chàng yêu hết mình nhng cũng ích kỉ, ghen tuông cùc ®é. Cã lóc oai phong lÉm liƯt nhng
còng cã lúc tầm thờng nhỏ nhen. Có lúc cơng quyết rắn rỏi nhng có lúc mềm yếu.
Bản chất cái tôi lúc s¸ng – tèi. ThiƯn - ¸c Tốt xấu
- Thái độ cña Rama khi Xita bớc lên giàn hoả thiêu không nói một lời. Chàng tỏ thái độ kiên quyết dám hi
sinh tình yêu để bảo vệ danh dự. Dáng điệu, cử chỉ : Vẫn ngồi
Mắt dán xuống đất Lúc đó nom chàng khủng khiếp nh thần chết vậy
- Động cơ và thái độ của Rama là đúng, không sai. Song tấu lí mà không đạt tình, coi trọng lí tởng, danh dự, mà
coi nhẹ tình cảm. Chúng ta cần sự hài hoà giữa danh dự, bổn phận và tình cảm riêng của Rama. Thực lòng Rama
không khinh thờng Xita nhng vì trớc đông đủ mọi ngời, chàng không muốn gánh chịu những tai tiếng nên nổi cơn
tức giận, tính chất cộng đồng trong sử thi là ở chỗ đó. - Đoạn trích đẩy Rama vào tình huống ngặt nghèo đòi hỏi
có sự lựa chọn quyết liệt. Danh dự hay tình yêu Rama đã chọn danh dự tuy cha đạt tình nhng bộc lộ phẩm chất
cao quý của ngời canh hùng, của một đức mua mẫu mực.
Hoạt ®éng 2 : H. Tríc nh÷ng lêi lÏ bc
téi cña Rama, Xita thể hiện thái độ và tâm trạng
nh thế nào nét mặt, lời lẽ, hành vi
2- Diễn biến tâm trạng của Xita - Xi ta Khiêm nhờng đứng trớc Rama bộc lộ niềm vui
và hạnh phúc của Xita sau khi đợc Rama cứu khỏi vòng tay của quỉ dữ.
- Sự tức giận và thái độ, lời lẽ của Rama đã làm Xita thấy ngạc nhiên đến sững sờ Giannanki mở tròn đôi mắt đẫm
lệ và đau đớn đến nghẹt thở nh một cây dây leo bị vòi
54
Lời lẽ ?
H. Đọc từ cớ sao.. đến vô ích.
H. Xi ta nói những gì?
H. Xi ta còn dùng những lời lẽ phêm phán Rama
nh thế nào?
H. Em cã nhËn xÐt g× vỊ lêi lÏ Êy cđa Xita?
voi quật nạt. Trớc mặt mọi ngời nàngmuốn chôn vùi cả hình hài thân xác mình. Mỗi lời nói của Rama xuyênvào
trái tim nàng nh một mũi tên Nớc mắt nàng đổ ra nh suối. Giọng nói : nghẹn ngµo nøc në”.
- Xita nãi víi Rama b»ng sù thanh minh và khẳng định tấm lòng chung thủy của nàng.
+ Số phận của thiếp đáng chê trách. + Nhng cái gì nằm trong sự kỉêm soát của thiệp tức trái
tim thiếp đây là thuộc về chàng. Điều ấy có nghĩa là một ngời phụ nữ mềm yếu làm sao cỡng lại đợc sức mạnh
quyền lực của quĩ dữ. Chỉ có trái tim và tình yêu của nàng vẫn giành cho Rama.
Xita khẳng định tấm lòng chung thuỷ của mình. Xita không dừng lại ở đó, nàng phê phán Rama bằng những
lời lẽ hết sức cụ thể : Hồi chàng phái Hanuman tới .. sao chàng không gửi cho
thiếp lời nhắn nhủ chàng từ bỏ thiếp và chàng chẳng cần phải mạo hiểm
Lời trách ấy mạnh mẽ hơn : Hỡi đức vua, nh một ngời thấp hèn bị cơn giày vò, ngời
đang nghĩ về thiế nh một ngời phụ nữ tầm thờng Vì sao hồi thanh niên chàng đã cới thiếp.
- Ta nhận ra sự diễn biến trong tâm trạng của nàng Xita. Từ mừng rỡ đến ngạc nhiên, từ tin yêu đến thất vọng, từ
bối rối đến điềm tĩnh, từ đau khổ đến tuyệt vọng nàng quả là một ngời phụ nữ không tầm thờng.
Hoạt động 3 :
H. Trong hoàn cảnh này Xi ta đã chọn cách giải
quyết ntn?
H. Miêu tả H. Các chi tiết?
H. Thái độ của những ngừơi xung quanh?
H. Xi ta nhảy vào giàn hoả thiêu là chi tiết mang
tính huyền thoại? PT? - Nàng nói với em trai cđa Rama
“Em h·y chn bÞ cho chÞ mét giàn hoả thiêu, chị sẽ từ bỏ tấm thân này cho thần lửa
Giảng : Thần lửa có ý nghĩa với ngời dân : trong hôn lễ cô dâu chú rể đi vòng quanh lửa thiêng.
+ Qua ánh mắt mở tròn ®Ém lƯ cđa Xita + Qua lêi nãi cđa Xita ngời đọc nhận ra tâm trạng ngạc
nhiên đau khổ bối rối, bình tĩnh khẳng định mình phê phán Rama lựa chọn cách giải quyết nhảy
vào giàn hoả thiêu
một chi tiết huyền thoại của sử thi.
- Thái độ của những ng ời xung quanh:
Ai nấy, già cũng nh trẻ đau lòng, đứt ruột Phụ nữ bËt ra tiÕng khãc…”
⇒ nh ¸nh s¸ng chiÕu rọi
vào chỗ tăm tối trong lòng Rama. - Hình ảnh nhảy vào lửa của Xita là chi tiết mang tính
huyền thoại trang tuyệt thế giai nhân ấy nộp mình cho lưa nhng kh«ng chÕt theo phong tơc cđa ngêi ấn Độ.
chi tiết này càng tăng thêm tc bi hùng của Rama. Xita
rõ ràng mang yếu tố nửa thần, ngừơi. Nàng đã chứng minh đợc tình yêu và đức hạnh, thuỷ chung.
Hoạt động 4 : Ghi nhớ : Đọc
55
H. Ghi nhớ gì?
III- Củng cố
- Chú ý nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật. - Tính cách của Rama : Trọng danh dự, hi sinh cả tình
yêu. Xi ta : chứng minh, khẳng định tấm lòng chung thuỷ nên
đã hi sinh cả tình yêu. Cả 2 đều có cái chung hi sinh tình yêu để bảo vệ nhân phẩm. TP mang đậm tính giáo huấn,
xung đột gay gắt về đạo lý, tính đa dạng về hệ thống nhân vật.
Dặn dò GV dặn dò
- Học bài - Luyện tập
Tiết 19
Ngày soạn : Ngày giảng :
Làm văn
chọn sự việc chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự
56

A. mục tiêu bài học


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (203 trang)

×