1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

Chương 2: THỰC NGHIỆM & PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.2 MB, 25 trang )


- Chế tạo thử nghiệm các chi tiết máy từ loại vật liệu này.2232.2. Ngun liệu và hóa chất:DDO-MMT, tính chất bền nhiệt của BMI-DDO vẫn đảm bảo giữ nguyên. Khả

4,4’năng làm việc ở nhiệt độ cao của các compozit sợi cacbon nền nanocompozitDiphenylmethane; Cloisite Na ; Cloisite10A; Nanofil SE3000; Axeton;BMI-DDO và khoáng sét là rất tốt (bảng 3.12). Nanocompozit chứa khoáng sétDimethyl formamide; Methyl ethyl ketone ; Axit benzoic; Anhydride axetic;Cloisite 10A và DDO-MMT có độ giảm cấp ít hơn nanocompozit chứa khoángTriethylamine; Niken axetat; clorit axit; Sợi carbon E HTS 1600; Vải carbonsét SE 3000 do bản chất có chứa vòng thơm.AnhydrideMaleic;Diamino4,4’-Diphenylether;+Diamino®Satin 8H 6141 G; sợi Kevlar Du Pont 49

2.3.Quy trình thực nghiệm (hình 2.1) – trang 5

2.4. Phương pháp phân tích và đánh giá

Bảng 2.1 Các phương pháp phân tích và đánh giá

Phân

tíchHóa lýPhương phápVật liệuTiêu chuẩn

ASTMChỉ số Axit CAPAA-DDO, BMI- DDO,

Muối amoniD974-97Hiệu suất phản ứngBMI-DDO; BMI-DDO BTĐo sắc ký gel (GPC)BMI-DDO; BMI-DDO BTĐo nhiệt lượng vi

sai (DSC)PAA-DDO; BMI-DDO;

BMI-DDO BT; Muối;

Organoclay Nanocomp.Phân tích nhiệt trọng

lượng (TG-TGA)PAA-DDO; BMI-DDO;

BMI-DDO BT; Muối;

Organoclay Nanocomp.Nhiễu xạ tia X

(XRD)PAA-DDO; BMI-DDO;

BMI-DDO BT;

Organoclay Nanocomp.NhiệtSử dụng

phổHình

thái học

Tính

chất

điện

Tính

chất vậtPhổ hồng ngoại

(FTIR)

Kính hiển vi điện

tử truyền qua

(TEM)Hình 3.24: Hình TEM trước và sau khi đóng rắn nanocompozit BMIDDO/ DDO-MMT

Bảng 3.12: Tính chất nhiệt của vật liệu BMI-DDO

T

(°C)Tphân

hủy*

(°C)Mất

trọng

lượng**~754850%200~1054086%***168248~804575%7%182217~354601%5%175282~1004783%Tchảy

(°C)BMI-DDO0%176(°C)

261BMI biến tính0%105BMI / SE 30005%BMI/Clois. 10A

BMI/DDO-MMTCompozit*3.3.2.3 Đánh giá tính chất lưu biến của nanocompozit BMI-DDO

Việc

phốiOrganoclay Nanocomp.

Compozit sợi kevlarĐộ hòa tan của nhựaBMI-DDO; BMI-DDO BTThời gian Gel hóaBMI-DDO

4rắn*sau ủ nhiệt 3 giờ; **sau 360 phút tại 300°C; *** sau 360 phút tại 250°CPAA-DDO; BMI-DDO;

BMI-DDO BT; Muối;

Organoclay Nanocomp.Điện áp đánh thủngTđóngHàm

lượng

khốngtrộn

khống149sét vào

hệ nhựa

BMI21DDOhtăngg

i

árệt độ

nhớt

khoảngt

í

n

hnhiệt

gia cơng

(200°C)c

ht

c

ơlên từ

đến10

lần.

sánh

3.10l

ý3.25.

có mặtcacủa

khống

sét thờin

a

n

o

c

o

m

p

o

z

i

t

B

M

I

Dgian

hóa giảm

xuống

chứng

thời

đóng

xảy ra

nhiệt

200°C

hiệu

hơn.

3.3.2.4

421Tại bảng

3.13

thể nhận

thấy,

sự có

của

khống

sét độ

bền kéo

của

compozit

tăng

rõ ràng,

tới gần

70%.

Trong

đó modul

đàn hồi

của chúng421Biến thiên độ nhớtBMI-DDO; Nanocomp.các phân tử này tiếp tục chui vào trong các lớp khoáng sét, các oligome BMIHệ số ma sátCompozit sợi cacbonG77này có tác dụng tiếp tục nong tách các lớp sét ra khỏi nhau dẫn đến chúng cóHệ số giãn nở nhiệtCompozit sợi cacbonD3386Độ bền kéoCompozit sợi cacbonD638Độ bền uốnCompozit sợi cacbonD790Độ bền va đậpCompozit sợi cacbonD256thấy các lớp sét đã phân tán đều trong nhựa. Như vậy, sau khi hình thành BMI,khoảng cách chèn tách lớn hơn. Cũng còn một nguyên nhân khác có thể đề cập

tới ở đây là khi đóng vòng các BMI oligome trở nên cồng kềnh hơn và chúng

cũng làm tăng khoảng cách giữa các lớp sét.

c) Nanocompozit chứa khống sét MMT-DDOTính

chất cơ

Thử tảiDDOvới thời gian imit hóa tăng lên và có hỗ trợ sóng siêu âm cho chèn tách thì d001

imit hóa PAA tạo nanocompozit BMI-DDO, ngoài việc các oligome PAA bịSản phẩmXúc tácNanocompozit được chế tạo với hàm lượng khoáng là 5%. Tương tự như trên,

tăng lên rõ rệt tới 20,36 Å sau 3h30 phút phản ứng imit hóa. Trong giai đoạnAMOrganoclay SE 3000,

CloisitePoly amic Axit (PAA)imit hóa thì các đầu HOOC-ONH- của chất biến tính trên bề mặt khống sét

cũng bị imit hóa theo. Trong giai đoạn đóng rắn phản ứng nối mạng 3 chiều

xảy ra không chỉ ở các nối đôi giữa các phân tử BMI-DDO với nhau mà cònMMTXúc tácở các đầu ion muối biến tính có chứa nhóm imit của khống sét cũng tham

gia phản ứng nối mạng khơng gian với các nhóm imit của BMI-DDONanoclay Biến tínhchúng liên kết thành một mạng lưới bền vững (hình 3.23) và nong tách các

lớp sét tách khỏi nhau. Hình TEM (hình 3.24) cũng chứng minh cho thấy các

lớp sét đã bị nong tách ra nhưng khơng q lớn bởi kích thước của cácNanocompozit BMIHCl & DDOBismaleimitoligome BMI là khá nhỏ.Hiệu ứng này khơng chỉ nâng cao các tính chất cơ

lý mà còn tăng cường khả năng bền nhiệt của nanocompozit BMI-DDO với

DDMkhống sét MMT-DDO.BMI BT - DDMVải cacbonHình 3.23: Cơ chế q trình imit hóa và đóng rắn xảy ra trong khống sét

hữu cơ của nanocompozit BMI-DDO

3.3.2.2 Đánh giá tính chất nhiệt của nanocompozit BMIcủa sản phẩm nanocompozit BMI-DDO này giảm đi ~25°C.

Với loại khốngCompozitSản phẩmÉp nóngCác thơng số về nhiệt trong gia cơng compozit BMI sau khi biến tính với hai

loại khoáng sét thương mại đều được cải thiện. Tuy nhiên, khả năng bền nhiệt

205Hình 2.1: Sơ đồ tổng quát qui trình thực nghiệm205Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (25 trang)

×