1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

Chương 4 Xác dòng điện ngắn mạch Chọn và kiểm tra các thiết bị điện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (960.78 KB, 77 trang )


ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆNGVHD:NINH VĂN NAMQtt = Ptt . tgφ = 1143,6087 . 0,67 = 1098,37 (kVAr)ΔU =PR + QX

U dmΔU’’=QX

U dm=PR QX

+

U dm U dmx0 .∑=Ql

U dm== ΔU’ + ΔU’’0, 35

10(2 – 15). 1098,37 . 6 = 230,6 (V).ΔUcp = 10% Uđm = 10%.10.103 = 1000 (V).

V '

U= ΔUcp - ΔU’’= 1000 – 230,6 = 769,4 (V).Dây dẫn nhôm có ρ = 31,5 (F=ρ ∑ Ptt .l

U dm ∆U '=31,5

10.769, 4Ω.mm 2 / km).. 1143,6087 = 43,5(mm2 ).→ Chọn dây dẫn loại AC – 70.Page | 42

NHÓM 9_TỰ ĐỘNG HÓA 1-K5ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆNGVHD:NINH VĂN NAMKiểm tra lại xem dây đã chọn thỏa mãn chưa:

∆U =∑ PR + ∑ QXΔU =2.U dm=1143, 6087.0, 46.6 + 1098,37.0,35.6

2.10= 446,7466(V)ΔU = 446,7466< ΔUcp = 1000(V)

Thỏa mãn, vì vậy chọn tiết diện dây AC – 70.

4.1.1.2. Tính toán ngắn mạch để lựa chọn và kiểm tra thiết bị cao áp.

Ngắn mạch là tình trạng sự cố nghiêm trọng thường xảy ra trong

hệ thống cung cấp điện. Tính toán ngắn mạch là một phần không thể thiếu

trong các thiết kế cung cấp điện. Các số liệu về tình trạng ngắn mạch là căn

cứ quan trọng để giải quyết các vấn đề như :[2]

 Lựa chọn thiết bị điện

 Thiết kế hệ thống bảo vệ rơle

 Xác định phương thức vận hành…

Mục đích của tính toán ngắn mạch là kiểm tra điều kiện ổn định động cả

ổn định nhiệt của thiết bị và dây dẫn được chọn khi có ngắn mạch trong hệ

thống. Trong thực tế ngắn mạch 3 pha là nghiêm trọng nhất vì vậy người ta

căn cứ vào dòng điện ngắn mạch 3 pha để lựa chọn các thiết bị điện.

Khi tính toán ngắn mạch phía cao áp do không biết cấu trúc cụ thể của hệ

thống điện quốc gia, nên cho phép tính gần đúng điện kháng của hệ

thống thông qua công suất ngắn mạch của máy cắt đầu nguồn và coi hệ

thống có công suất vô cùng lớn. Để lựa chọn, kiểm tra dây dẫn và các khí cụ

điện cần tính toán hai điểm ngắn mạch sau :

N1, N2 : điểm ngắn mạch phía cao áp các trạm biến áp trung gian để kiểm

tra cáp và thiết bị cao áp của trạm.

- Điện kháng của hệ thống được tính theo công thức sau :Xht =U tb

Sc(Ω)Trong đó :

NHÓM 9_TỰ ĐỘNG HÓA 1-K5(2 – 16)

Page | 43ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆNGVHD:NINH VĂN NAMUtb : điện áp trung bình trên đường dây, (kV).

Sc : công suất cắt của máy cắt,( kVA).

- Điện trở và điện kháng của đường dây :

1

R = .r0 .l (Ω)

n

X =1

x0 .l (Ω)

nTrong đó :

r0, x0 : điện trở và điện kháng của dây dẫn, (Ω/km).

l : chiều dài đường dây,

(km). n : số lộ đường dây.

Do ngắn mạch xa nguồn nên dòng điện ngắn mạch siêu quá độbằngdòng điện ngắn mạch ổnU tb I∞ nên có thể viết :

định

IN =I’’ = I∞ =3.Z N(2 – 19)Trong đó :

Utb : điện áp trung bình trên đường dây, (kV)

ZN : tổng trở của hệ thống đến điểm ngắn mạch thứ i, (Ω)

- Trị số dòng điện ngắn mạch xung kích được tính theo biểu thức:

ixk = 1,8.2. IN , (kA)(2 – 20)Trong đó trị số IN và ixk được dùng để kiểm tra khả năng ổn định

nhiệt

và ổn định động của thiết bị điện trong trạng thái ngắn mạch.Page | 44

NHÓM 9_TỰ ĐỘNG HÓA 1-K5ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆNGVHD:NINH VĂN NAMHình 2.3. Sơ đồ tính toán ngắn mạch toàn xã.Page | 45

NHÓM 9_TỰ ĐỘNG HÓA 1-K5ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆNGVHD:NINH VĂN NAMSttI tt =Ta có 3.U dm

:= 120(A).Nguồn cao thế cho khu vực xã trên được lấy từ trạm biến áp

trung trong huyện, cấp điện cho các trạm biến áp theo đường dây cao thế trên

không AC – 95, dài 2km về đến điểm đấu A.

* Chọn máy cắt hợp bộ 8DC11 cách điện SF6 do Siemens chế tạo có

các thông số kỹ thuật ghi trong bảng sau :

Bảng 2.4. Thông số kỹ thuật của máy cắt 8DC11.

Loại tủUđm (kV)8DC11Iđm (A)12Sc đm =

(kVA)Xht =U tb

Sc12503=INmax (kA)

63. Uc đm . Ic đm =

10,52

10383IN3s (kA)

25.12.12.25 = 1038= 0,11 (Ω)ZD1 = ro1.l1 +j.xo1.l1 = 0,33. 2 + j.0,35.2 = 0,66 + j0,7

(Ω) ZD2 = ro2.l2 +j.xo2.l2 = 0,46.6 + j. 0,35.6 = 2,76 +

j2,1 (Ω)

Vậy các dòng ngắn mạch là:

I N1 =

IN 2 =U tb

3.Z N

U tb

3.Z N10,5

3. 0, 66 + (0, 7 + 0,11)2

2==5,8(kA)10,5

3. 2, 76 + (2,1 + 0,11) 2

2==1,71(kA)i xk1 = 1,8. 2.I N1 = 1,8. 2.5,8 = 14, 76 ( kA )

i xk2 = 1,8. 2.I N2 = 1,8. 2.1, 71 = 4, 35 ( kA )Page | 46

NHÓM 9_TỰ ĐỘNG HÓA 1-K5ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆNGVHD:NINH VĂN NAMHình 2.4.sơ đồ nguyên lý mạng cao áp cấp điện cho xã trên.Page | 47

NHÓM 9_TỰ ĐỘNG HÓA 1-K5ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆNGVHD:NINH VĂN NAM4.1.1.3. Lựa chọn dao cách ly phân đoạn tại điểm đấu A.

Dao cách ly (còn gọi là cầu dao) có nhiệm vụ chủ yếu là cách ly phần

có điện và phần không có điện tạo khoảng cách an toàn trông thấy phục vụ

cho công tác sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng. Sở dĩ không cho phép dao cách

ly đóng cắt mạch khi đang mang tải vì không có bộ phận dập hồ quang. Tuy

nhiên, có thể cho phép dao cách ly đóng cắt không tải biến áp khi công suất

máy không lớn (thường nhỏ hơn 1000 kVA). Dao cách ly thường dùng kết

hợp với máy cắt và cầu chì.[4]

Với Itt = 120(A) nên chọn dùng dao cách ly 3DC điện áp 12kV

do

Siemens chế tạo có các thông số sau:

Bảng 2.5. Thông số kỹ thuật của dao cách ly 3DC.

Loại DCLUđm, kVIđm, A3DC12INmax, kA400INt, kA4016Kết quả kiểm tra dao cách ly:

Điện áp định mức (kV): UđmDCL = 12 > UđmLD = 10.

Dòng điện định mức (A): IđmDCL = 400 > Itt = 120.Dòng điện ổn định động (kA): Iđ.đm = 40 >ixk 1 = 14, 76ixk 2 = 4,35Dòng điện ổn định nhiệt (kA): Inh.đm = 10 > 1,90,8

3= 0,98.4.1.2:Lựa chọn cầu chì tự rơi cho các trạm biến áp của xã.

Với dòng tính toán của các trạm biến áp thôn như sau:

- Trạm biến áp T1 – thôn 1;Itt.1 =Stt

3.U dm=S1

3.U dm=150

3.10= 8,66(A).

Page | 48NHÓM 9_TỰ ĐỘNG HÓA 1-K5ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆNGVHD:NINH VĂN NAM- Trạm biến áp T2 – thôn 2:Itt.2 =Stt

3.U dm=S2

3.U dm=390

3.10= 22,516(A).Page | 49

NHÓM 9_TỰ ĐỘNG HÓA 1-K5ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆNGVHD:NINH VĂN NAM- Trạm biến áp T3 – thôn3:Itt.3 =Stt

3.U dm=S3

3.U dm=375

3.10= 21,65(A).- Trạm biến áp T4 – thôn4:Itt.4 =Stt

3.U dm=S4

3.U dm=360

3.10= 20,78(A).- Trạm biến áp T8 – các phụ tải khác trong xã:Itt.8 =Stt

3.U dm=S5

3.U dm=348

3.10= 20,09(A).Với dòng tính toán các trạm tương đối bằng nhau, để thuận tiện trong

việc mua bán với giá thành rẻ hơn thì chọn cùng 1 loại cầu chì tự rơi loại

3GD 208 – 3B do Siemens chế tạo:

Bảng 2.6 : Bảng thông số kỹ thuật của cầu chì tự rơi.

Loại CCUđm, kVIđm , A3GD 208 – 3B1240Icắt Nmin ,

kA

200Icắt N, kA

40Kết quả kiểm tra cầu chì tự rơi:

Điện áp định mức (kV): UđmCC = 12 > UđmLD = 10.

Dòng điện định mức (A): IđmCC = 40 > Itt = 20,38.

Dòng cắt định mức (kA): Ic.đm = 40 > IN = 5,8.Page | 50

NHÓM 9_TỰ ĐỘNG HÓA 1-K5ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆNGVHD:NINH VĂN NAMCông suất cắt định mức (MVA): Inh.đm =33.12.40 = 8/31,4 >. 10,5 .5,8 =105,5.

4.1.3. Lựa chọn chống sét van.

Chống sét van là 1 thiết bị có nhiệm vụ chống sét đánh từ đường dây

trên không vào trạm biến áp và tủ phân phối. Chống sét van được

làm bằng một điện trở phi tuyến.

- Với điện áp định mức của lưới điện: điện trở chống sét có trị số vô

cùng, không cho dòng điện đi qua.

- Với điện áp sét: điện trở giảm đến 0, chống sét van tháo dòng điện

xuống đất.

Người ta chế tạo chống sét van ở mọi cấp điện áp. Chống sét van được

chọn theo cấp điện áp Uđm = 10(kV). Chọn loại chống sét van do

hang COOPER chế tạo có Uđm = 10 (kV), loại giá đỡ ngang

AZLP501B10, giá

đỡ khung AZLP519B10, giá đỡ MBA và đường dây AZLP531B10.4.2: Lựa chọn các thiết bị hạ áp cho xã.

4.2.1. Chọn tủ phân phối.

Chọn aptomat tổng các trạm biến áp thôn:

- Trạm biến áp T1 – thôn1:

SttItt.1 =3.U dm=S1

3.U dm=150

3.0,38= 227,90(A)- Trạm biến áp T2 – thôn 2:Itt.2 =Stt

S2

390

=

=

3.U dm

3.U dm

3.0,38= 592,543(A)- Trạm biến áp T3 – thôn 3:Page | 51

NHÓM 9_TỰ ĐỘNG HÓA 1-K5ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆNItt.3 =Stt

S2

360

=

=

3.U dm

3.U dm

3.0,38GVHD:NINH VĂN NAM= 546,963(A)- Trạm biến áp T4 – 4:Itt.4 =Stt

S2

375

=

=

3.U dm

3.U dm

3.0,38= 569,753(A)Page | 52

NHÓM 9_TỰ ĐỘNG HÓA 1-K5Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (77 trang)

×