1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >

KHỐI ĐA DIỆN LỒI KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU. KHỐI ĐA DIỆN LỒI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (441.59 KB, 44 trang )


HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

I. KHỐI ĐA DIỆN LỒI


Gv giới thiệu với Hs nội dung định nghĩa sau:
Định nghĩa : Khối đa diện H được gọi là khối đa diện lồi
nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của H ln thuộc H. Khi đó đa diện H được gọi
là khối đa diện lồi.
Ví dụ: Các khối lăng trụ tam giác, khối chóp, khối tứ diện, khối hộp, khối lập phương… là các khối đa
diện lồi.
+ Người ta chứng minh được rằng một khối đa diện là khối đa diện lồi khi và chỉ khi miền trong của nó
ln nằm về một phía đối với mỗi mặt phẳng chứa một mặt của nó. H1.18, SGK, trang 15
Hoạt động 1:
+ Em hãy tìm ví dụ về khối đa diện lồi và khối đa diện không lồi trong thực tế.

II. KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU.


Gv giới thiệu với Hs nội dung định nghĩa sau:
Định nghĩa: Khối đa diện đều là khối đa diện lồi có tính
chất sau đây: a Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p
cạnh. b Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng
q mặt. Khối đa diện đều như vậy được gọi là khối
đa diện đều loại {p; q}.
+ Qua định nghĩa ta thấy: các mặt của khối đa diện đều là những đa giác đều bằng nhau.
Người ta chứng minh được định lý sau:
Định lý : Chỉ có 5 loại khối đa diện đều. Đó là loại
{3;3}, loại {4;3}, loại {3;4}, loại {5;3}, loại {3;5}.
+ Gv giới thiệu với Hs H1.20, SGK, trang 16.
Hoạt động 2:
+ Em hãy đếm số đỉnh, số cạnh của một khối bát diện đều.
+ Hs nhận kiến thức trong SGK trang 14.
+ Tập trung theo dõi Gv giới thiệu Vd và cùng thực hiện với Gv.
+ Hs thảo luận nhóm để tìm ví dụ về khối đa diện lồi và khối đa diện không
lồi trong thực tế.
+ Tập trung theo dõi Gv giới thiệu kiến thức, nhận kiến thực một cách chủ động.
+ Tập trung theo dõi Gv giới thiệu kiến thức, nhận kiến thực một cách chủ động.
+ Thực hiện: Số đỉnh là: 6; số cạnh là: 12.
+ Hs theo dừi, nhn kin thc.
Hoàng Đình Hợp _ GV:Trờng P.T.T.H Đô lơng 3 _ H.Đô lơng _ T.Nghệ an
6
B
C D
E A
F
HOT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

I. KHỐI ĐA DIỆN LỒI


Gv giới thiệu với Hs nội dung định nghĩa sau:
Định nghĩa : Khối đa diện H được gọi là khối đa diện lồi
nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của H ln thuộc H. Khi đó đa diện H được gọi
là khối đa diện lồi.
Ví dụ: Các khối lăng trụ tam giác, khối chóp, khối tứ diện, khối hộp, khối lập phương… là các khối đa
diện lồi.
+ Người ta chứng minh được rằng một khối đa diện là khối đa diện lồi khi và chỉ khi miền trong của nó
ln nằm về một phía đối với mỗi mặt phẳng chứa một mặt của nó. H1.18, SGK, trang 15
Hoạt động 1:
+ Em hãy tìm ví dụ về khối đa diện lồi và khối đa diện không lồi trong thực tế.

II. KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×