1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Sinh học >

Khái niệm về năng lợng: Các dạng năng lợng: Các trạng thái tồn tại của năng lợng: Thế năng:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (337.65 KB, 45 trang )


Chơng 3: Chuyển hóa vật chất và năng lợng trong tế bào
Tiết 22 Bài 21: chuyển hóa năng lợng
I Mục tiêu bài học: Học xong tiết này học sinh phải:
1. Trình bày đợc khái niệm về năng lợng và các dạng năng lợng, trạng thái của năng lợng. 2. Trình bày đợc khái niệm về chuyển hoá năng lợng trong tế bào.
3. Trình bày đợc cấu trúc và chức năng của ATP.
Trọng tâm: Mục tiêu 1, 2, 3. II. Thiết bị dạy học:
- SGK + tranh vẽ phóng to hình 21.1 và 21.2 sgk. III. Phơng pháp:
Vấn đáp tái hiện + vấn đáp, trực quan, đọc sách giáo khoa tìm tòi bộ phận.

IV. Tiến trình lên lớp: 1.


ổ n định tỉ chøc líp: 2 phót
GV vµo líp chµo häc sinh + kiểm tra sĩ số + ổn định chỗ ngồi. 2. KiĨm tra bµi cò: 5 phót
GV: KiĨm tra kiÕn thức cũ của học sinh bằng câu hỏi: 3. Bài mới: 32 phút
Mở bài:
GV: Mọi hoạt động sống diễn ra trong tế bào đều cần có năng lợng. Vậy năng lợng tế bào sử dụng là loại năng lợng nào và quá trình biến đổi năng lợng trong tế bào diễn ra nh thế nào? Đây là nội dung
của bài học.
Nội dung bài mới: Nội dung bài học
Hoạt động GV HS
Bài 21: Chuyển hóa năng lợng

I. Khái niệm về năng lợng và các dạng năng lợng:


1. Khái niệm về năng lợng:


Năng lợng là đại lợng đặc trng cho khả năng sinh công.

2. Các dạng năng lợng:


- Có nhiều dạng năng lợng khác nhau nh: điện năng, quang năng, cơ năng, hóa năng, nhiệt năng,
- Dựa vào nguồn cung cấp năng lợng thiên nhiên, ta có các dạng năng lợng: năng lợng mặt trời, gió, nớc,

3. Các trạng thái tồn tại của năng lợng: Thế năng:


Là trạng thái tiềm ẩn của năng lợng ví dụ: nớc hay một vật nặng ở một độ cao nhất định, năng lợng trong các liên kết hóa
học của các hợp chất hữu cơ, chênh lệch các điện tích ngợc dấu ở 2 bên màng,
Động năng:
Là trạng thái bộc lộ của năng lợng để tạo ra công tơng ứng ví dụ nh: năng lợng dùng cho các chuyển động của vật chất,
Chú ý: Các dạng năng lợng có thể chuyển hóa tơng hỗ từ dạng này
sang dạng khác và cuối cùng thành dạng nhiệt năng. GV: Yêu cầu học sinh đọc sách
giáo khoa, quan sát tranh vẽ hình 21.1 để trả lời các câu hỏi sau:
? Thế nào là năng lợng? ? Trong tự nhiên có các dạng năng
lợng nào? ? Năng lợng tồn tại dới những
trạng thái nào? ? Thế nào là thế năng? cho ví dụ?
? Thế nào là động năng? cho ví dụ?
HS: Đọc sgk, quan sát tranh vẽ và thực hiện yêu cầu.
GV: Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa để trả lời các câu hỏi
1
1. Khái niệm về sự chuyền hóa năng lợng: Sự biến đổi năng lợng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt
động sống đợc gọi là sự chuyển hóa năng lợng. Ví dụ: quang hợp chuyển năng lợng ánh sáng động năng thành năng lợng
hóa học thế năng trong các hợp chất hữu cơ ở thực vật. Hô hấp
nội bào là sự chuyển hóa năng lợng hóa học trong các liên kết của các hợp chất hữu cơ thành năng lợng trong các liên kết cao
năng của hợp chất ATP thế năng dễ sử dụng. 2. Dòng năng lợng sinh học:
- Là dòng năng lợng trong tế bào, dòng năng lợng từ tế bào này sang tế bào khác, từ cơ thể này sang cơ thể khác.
- Dòng năng lợng trong thế giới sống đợc bắt đầu từ ánh sáng mặt trời truyền tới cây xanh và qua chuỗi thức ăn đi vào động
vật rồi cuối cùng trở thành nhiệt năng phát tán vào môi trờng.
Chú ý:
- Trong các hệ sống, năng lợng đợc dự trữ trong các liên kết hóa học.
- Trong cơ thể sinh vật có nhiều quá trình đòi hỏi năng lợng th- ờng xuyên. Nh các phản ứng sinh tổng hợp các chất, tái sinh các
tổ chức phân bào, sinh sản, thực hiện công cơ học chuyển động của chất nguyên sinh, của bào quan hay công điện học
nh phát sinh và chuyển các thông tin dới dạng dòng điện sinh học.

III. ATP - đồng tiền năng lợng cđa tÕ bµo:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

×