1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Sinh học >

Chuẩn bị Cách tiến hành: nh sgk IV. Thu hoạch Chuẩn bị Cách tiến hành: nh trong sgk IV. Thu hoạch

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (337.65 KB, 45 trang )


Tiết 38 bài 36: thực hành
Lên men êtilic
I Mục tiêu bài học:
- Học sinh tiến hành đợc các bớc thí nghiệm - Quan sát, giải thích và rút ra kết luận các hiện tợng của thí nghiệm lên men êtilic.
- Học sinh hiểu và giải thích đợc các bớc tiến hành thí nghiệm.

II. Chuẩn bị


1. Dụng cụ, hoá chất - Bình nón bình tam giác 250ml 1 chiếc
- Bình thuỷ tinh hình trụ 2000ml 3 chiếc, đánh số 1, 2, 3 - Bình thuỷ tinh hình trụ 500ml mỗi nhóm 1 chiếc
2. Nguyên vật liệu - Dung dịch đờng kính saccarozơ 8-10, nếu bổ sung thêm dịch nớc một loại quả ngọt tơi, ép nho,
cam, quýt, thì càng tốt. Chuẩn bị khoảng 6000ml.
- Bột bánh men tán nhỏ đã đợc làm nhuyễn trong bình nón để trong tủ ấm 28-30 C đợc làm trớc đó
24 giờ. Chuẩn bị khoảng 60ml.

III. Cách tiến hành: nh sgk IV. Thu hoạch


Học sinh hoàn thành bảng và trả lời các câu hỏi sau Tên các bớc
Nội dung các bớc Cách tiến hành
Quan sát hiện tợng Giải thích hiện tợng
Kết luận 1. Vang là một đồ uống quý và bổ dỡng có đúng không? Vì sao?
2. Tại sao ngời ta nói vang hoặc sâmpanh đã mở phải uống hết? 3. Rợu nhẹ hoặc bia để lâu có váng trắng và vị chua gắt, để lâu nữa thì có mùi thối ủng. Hãy giải
thích hiện tợng trên. 4. Nếu siro quả nớc quả đậm hoặc đờng trong bình nhựa kín thì trong một thời gian bình sẽ căng
phồng. Vì sao?
..The end
..
25
Tiết 39 bài 37: thực hành
Lên men lactic
I Mục tiêu bài học:
- Học sinh tiến hành đợc các bớc của thí nghiệm. Quan sát, giải thích và rút ra kết luận các hiện tợng của thí nghiệm lên men lactíc làm sữa chua và muối chua rau quả.
- Học sinh hiểu và giải thích đợc các bớc tiến hành thí nghiệm

II. Chuẩn bị


Dụng cụ nguyên liệu cho nhóm 8-10 học sinh 1. Dụng cụ, hoá chất
- Cốc đong 500ml 1 chiÕc - Cèc nhùa nhá 50ml 10 chiÕc
- B×nh thuỷ tinh hình trụ 2000ml 1 chiếc 2. Nguyên vật liệu
- Sữa đặc có đờng 1 hộp, sữa chua vinamilk 1 hộp. - Rau cải cải sen, cải bắp, da chuột, rửa sạch, muối NaCl 20g, đ
ờng saccarozơ 5g

III. Cách tiến hành: nh trong sgk IV. Thu hoạch


Học sinh hoàn thành bảng và trả lời các câu hỏi sau: Tên các bớc
Nội dung các bớc Làm sữa chua
Muối chua rau quả Cách tiến hành
Quan sát hiện tợng Giải thích hiện tợng
Kết luận
1. Vì sao sữa chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái đặc sệt đông tụ và có vị chua khi làm sữa chua? Viết phơng trình phản ứn và giải thích.
2. Ngời ta nói sữa chua là một loại thực phẩm rất bổ dỡng có đúng không? vì sao? 3. Khi muối da ngời ta thờng thêm một ít nớc da cũ, 1-2 thìa đờng để làm gì? Tại sao khi muối da,
ngời ta thờng phải đổ ngập nớc và nén chặt rau, quả? 4. Khi muỗi da ngời ta có thể phơi da ở chỗ nắng nhẹ hoặc chỗ râm cho se mặt để làm gì?
5. Rau, quả muốn làm da chua phải có điều kiện gì? Nếu không đạt đợc điều kiện ấy thì phải làm nh thế nào?
6. Nếu da để lâu sẽ bị khú. Vì sao?
26
Phần III: Sinh học vi sinh vật
Chơng 2: sinh trởng và sinh sản của vi sinh vËt
TiÕt 40 Bµi 38: sinh trëng cđa vi sinh vËt
I Mục tiêu bài học: Học xong tiết này học sinh phải:
1. Trình bày đợc khái niệm về sinh trởng ở vi sinh vật. 2. Trình bày đợc quá trình sinh trởng của vsv trong môi trờng nuôi cấy liên tục và không liên tục.
3. Trả lời đợc các câu hỏi và làm đợc các bài tập cuối bài cuối bài.
Trọng tâm: Mục tiêu 1 và 2. II. Thiết bị dạy häc:
- SGK + tranh vÏ phãng to h×nh 38 sgk. III. Phơng pháp:
Vấn đáp tái hiện + vấn đáp, trực quan, đọc sách giáo khoa tìm tòi bộ phận.

IV. Tiến trình lên lớp: 1.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

×