1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Ngữ văn >

củng cố: GV khắc sâu kiến thức bài giảng E. Hớng dẫn : Học kĩ bài làm BT SGK củng cố: Khắc sâu kiến thức văn tự ự E. Hớng dẫn : Học kĩ bài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (562.9 KB, 143 trang )


Giáo viên hớng dẫn học inh rút ra kết luận
Gọi 3 học sinh lên bảng làm bài
Gọi 3 học sinh lên bảng nhớ chính xác hình thức ngữ âm
III Luyện tập: BT 1:
Sau khi bổ từ lặp câu sẽ nh sau: a Lan là một lớp trởng gơng mẫu nên
cả lớp đều rất quý mến b Sau khi nghe cô giáo kể ai cũng tích
những nhân vật trong câu chuyện ấy vì họ đều là những ngời có phẩm chất ®¹o
®øc tèt ®Đp c
BT 2: a Thay = sinh ®éng
b ~ = bµng quan c Thay = hđ tơc

D. cđng cố: GV khắc sâu kiến thức bài giảng E. Hớng dÉn : Häc kÜ bµi lµm BT SGK


IV Rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
GV: Bïi ThÞ Thanh Hun Tr
ờng THCS Yên Bình- Tx Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình 41 41
Tiết 24:
Trả bàiviết số 1
I
Mục tiêu cần đạt:
- Qua giờ trả bài nhằm đánh giá bài tập làm văn theo yêu cầu của bài tự sự: hân vật, sự việc, cách kể, mục đích, chủ đề, sửa lỗi chính tả ngữ pháp, yêu cầu kể bằng lời văn của em
- HS thấy những u nhợc điểm trong bài viết của mình II Chuẩn bị:
Thầy: Chấm bài Trò: Xem lại lí thuyết
III Nội dung: A. ổn định tổ chức lớp:
B. Kiểm tra bài cũ: C Bài mới:
Giáo viên chép đề lên bảng giáo viên gọi học sinh đọc đề
Nhận biết thể loại
Giáo viên nhận xét u tú
Giáo viên nêu ra 1 số nhợc điểm để học sinh khắc phục
Đề bài: Kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời văn của mình
Tự sự I Nhận xét bài làm của HS
- Nhìn chung các em đi đúng thể loại - Một số bài đảm bảo tốt yêu cầu của
bài tự sự - Các nhân vật và sự việc đa ra đều đi
theo trình tự - Một số bài trình bày sạch đẹp, lôgích
Nhợc điểm: + 1 số bài nhớ sâu thời điểm
+ 1 số lbài chữ viết xấu, diễn đạt lủng củng
II Cho HS lËp dµn ý III Cho HS nghe mét số bài khá
IV lấy điểm vào số

D. củng cố: Khắc sâu kiến thức văn tự ự E. Hớng dẫn : Học kĩ bài


IV Rút kinh nghiệm:


Tiết 25+26:
em bé thông minh
GV: Bùi Thị Thanh Huyền Tr
ờng THCS Yên Bình- Tx Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình 42 42
I
Mục tiêu cần đạt: Hs hiểu
- truyện đề cao trí tông mih của ngời lao động, hiểu ý nghĩa của truyện và đặc điểm của nhan vật em bé thông minh trong truyện
- Kể lại đợc truyện II Chuẩn bị:
Thầy: Soạn bài Trò: Đọc văn bản
III Nội dung: A. ổn định tổ chức lớp:
B. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu ý nghĩa của truyện Thạch Sanh
C Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài, học sinh mở SGK
Giáo viên hớng dẫn học sinh cách đọc giọng hào hứng sết nỗi
? Nêu hoàn cảnh thử thách ? Viên quan số cha cậu bé nh thế nào
? Nhận xét về câu đố này ? Cha cậu bé có phản ứng gì
? Cậu bé nh thế nào, câu hỏi ấy bộc lộ điều gì cậu bé
? Viên quan có tháu độ ra sao, trớc câu nói của cậu bé. Tại sao lại sửng sốt
? Lần thử thách thứ 2 do ai ra câu đối ? Tính chất chả lẫn thử thách này
? Lệnh vua ntn ? Em có nhận xét gì về lệnh này
I Tìm hiểu chung:
II Phân tích 1. Lần thi tài thứ nhất
- Hai cha con cày ruộng - Trâu lão ngày cày mấy đờng rất đột
ngột oái ăm - Đứng ngẫm ra cha biết trả lời thế nào?
- Trở lại: Ngựa ông ngày sự thông mih tuyệt vời
- há hốc mồm sửng sốt vì quá bất ngờ, em bé đã dùng phơng
pháp gáạy ông ộng lng ông và em bé đã thắng
2. Lần thử thách thứ 2: - Do quân vơng quyền lực ra câu đố
rất nghiêm trọng nêu không thực hiện đợc thì cả làng phải chịu tội
đa 3 trâu đực bắt đẻ 9 nghé con
Trái với quy luật tự nhiên, tình thế gay cấn, đem 2 trâu ra làm thÞt vua ban
GV: Bïi ThÞ Thanh Hun Tr
ờng THCS Yên Bình- Tx Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình 43 43
? Lệnh ấy đã đặt dân làng vào tình thế nào
? Em bé đã nói với cha ntn ? Em có nhận xét gìvề thái độ của em
bé ? Em bé đã làm cách nào để đối diện
với nhà vua ? Vua trả lời ra sao
? Nhân cơ hội ấy em bé đã vạch ra sự phi lí của vua bằng câu nào
? Nhận xét cách xử trí của em bé ? Sau thử thách này em bé còn thể hiện
bản lĩnh gì
? vua đã ra điều gì ®Ĩ thư tµi cËu bÐ ? Mơc ®Ých cđa vua ở đây là gì
? Em bé đã xử sự ntn ? Kết quả ra sao
? Cuộc thử tài lần này có gì khác với 3 lần khác
? Cuộc đó diễn ra ntn ? Mục đích của câu đố này
? So với lần trớc lần thử thách này nh thế nào
? Trớc câu hỏi ấy vua, quan có phản ứng gì
? Nhận xét tình huống ? Em bé nhận xâu sợi chỉ bằng cách nào
? Nhận xét về cách làm của em bé ? Trí trông minh của em bé lần này co
tài dụng gì lộc cho làng
Rất bình tĩnh thể hiện là một ngời thông minh, nắm vững quy luật
- Khãc mµ tha r»ng: ThÊy cã em bÐ mµ cha không đi
- Cha là giống đực không đi - Vua đa trâu đực cho làng mà bắt đẻ
nghé ...
Dùng phép gậy ông đạp lng ông
dũng cảm có bản lĩnh, tự tin 3. Cuộc thử tài lần 3
- 1 con chim sẻ dọn thàn 3 cỗ thức ăn
Không thứ tài mà thử trí thông minh - Đa 1 chiếc kim nhỏ xíu díu thanh
chiếc đai Vua phục và ban thëng cho em bÐ rÊt
hËu 4. Cc thư tµi lần 4:
- Lần trớc là đối nội là thử tài đầu trí với nhau
Lần này là quan hệ ngoại giao - Đa vỏ ốc, sợi chỉ bắt luồn qua mồm ốc
muốn chiếm đất nớc ta có quy mô lớn hơn ở tầm cì qc tÕ vµ có tc
nghiêm trọng hơn
Nhìn nhau, vỗ đầu, suy nghĩ
Tình huống gay cấn, bế tắc - Bôi mỡ đầu vỏ ốc, buộc chỉ vào mình
kiến
Thông minh dƠ dµng nh mét tre chë

cøu nguy cho đất nớc, ,,,,,, đợc thể diện của vua, uy danh của triều đình,
danh dự của dân tộc
GV: Bùi Thị Thanh Huyền Tr
ờng THCS Yên Bình- Tx Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình 44 44
? Với sự thông minh ấy em bé đã đợc đền đáp nh thế nào
? Truyện ca ngợi ai
? Thể hiện nguyện vọng gì của nd ta - Đợc phong trạng nguyên 1 học vị cao
nhất xứng đáng với trí tuệ của em Xây dựng th th bên hoàng cung cho em
bé ở III tỉng kÕt:
Ghi nhí: SGK

D. cđng cè: HS kĨ l¹i chuyện E. Hớng dẫn : Học bài soạn cây bút thÇn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (143 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×