1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng giao tiếp >

C.Khi đàm phán và kí hợp đồng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 38 trang )


 Trước khi đàm phán với đối tác Đức cần có sựchuẩn bị thật kỹ về mọi mặt, và đưa ra nhiều

phương án lựa chọn

 Các doanh nghiệp Đức rất thận trọng. Người Đức

thích các kế hoạch và quan hệ đối tác dài hạn. Nếu

đối tác Đức tin và hiểu bạn, họ sẽ hợp tác và cùng

phát triển, kể cả khi bạn gặp khó khăn. Người Đức nói chung không thích mặc cả. Vì vậy,hãy bắt đầu đàm phán ở một điểm chỉ hơi cách xa

mục tiêu dự định của bạn. Bạn có thể cho mình có

một không gian đàm phán nào đó nhưng không

nên để quá nhiều vì đối tác của bạn đã nghiên cứu

khoảng giá trị thực của thoả thuận rồi.D.Các mối quan hệ và cách thức xã

giao

 . Khi xây dựng các mối kinh doanh, người Đứckhông quan tâm đến các mối quan hệ chỉ mang

tính cá nhân.

 . Họ rất xem trọng thành tích, bằng cấp mà bạn

đạt được và thời gian mà công ty bạn đã hoạt động.

 . Họ rất phân biệt đối xử theo chức vụ của đối tác,

vì thế bạn nên để họ nhận ra chức vụ của bạn so

với họ.

. Cách giao tiếp của người Đức rất xem trọng sựtrịnh trọng.

 . Muốn có được các mối quan hệ tốt thì bạn buộc

phải "cứng nhắc" tuyệt đối theo khuôn nghi thức

của họ.

 . Họ rất hoài nghi vào các lời hứa hay cách dùng

cảm xúc khi họ nói chuyện với bạn.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (38 trang)

×