1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỘNG LỰC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (710.75 KB, 30 trang )


Chương II

Thực trạng vấn đề huy động và sử dụng vốn của DNNN

Việt Nam hiện naywww.themegallery.comCompany Doanh nghiệp nhà nước

 Vốn đầu tư phát triển trong DNNN

 Thực trạng vấn đề huy độngvà sử dụng vốn

đầu tư phát triểncủa DNNN Việt Namwww.themegallery.comCompanyBảng 1 : Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất

kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo

loại hình doanh nghiệpwww.themegallery.comCompanyBiểu đồ 1: Số doanh nghiệp nhà nước làm ăn có lãi:

Nguồn Vụ tài chính ngân hàng – Bộ tài chính 2004www.themegallery.comCompanyXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (30 trang)

×