1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Tìm hiểu bài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (308.91 KB, 21 trang )


5’ -Tuyên dương các nhóm đọc bài tốt
-Các nhóm cử đại diện thi đọc
-Theo dõi, nhận xét -Thực hiện
-Thực hiện
TiÕt 4:
Tieát Môn : TẬP ĐỌC Bài dạy: SƠN TINH, THUỶ TINH
Mục tiêu -Hs hiểu được các từ khó trong bài. Hiểu nội dung bài.
-Rèn kó năng đọc phân vai và đọc hiểu. - Giáo dục học sinh biết phải có ý chí kiên cường trước mọi khó khăn.
Chuẩn bò Tranh minh hoạ bài đọc trong SH.
Nội dung Hình thức
Tổ chức
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ Cá nhân
2.Bài mới a,GTB

b,Tìm hiểu bài


Cá nhân
Luyện đọc lại
Thi đua
3.Củngcố- Dặn dò
Cả lớp 4’
1’
10’
15’
5’ Gọi Hs nối tiếp nhau đọc từng của bài
-Nhận xét,ghi điểm
Tiết trước các em đã được luyện đọc bài,trong tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu
bài và luyện đọc lại -Gọi Hs đọc lại bài
-Cho Hs đọc từng câu hỏi và yêu cầu cả lớp đọc thầm từng đoạn để trả lời
-Kết hợp rút từ ngữ hướng dẫn học sinh nắm nghóa theo nội dung bài
+Những ai đến cầu hôn Mò Nương?
+Hùng Vương phân xử việc hai vò thần cùng cầu hôn như thế nào?
+Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai vò thần.
+Câu chuyện này nói lên điều gì có thật?
Tổ chức cho học sinh thi đọc phân vai -Nhận xét, tuyên dương những học sinh
thể hiện vai tốt
Tóm lại nội dung bài -Nhận xét tiết học
-Về nhà đọc lại bài -4 em nối tiếp nhau đọc bài
-Theo dõi
-1 emđọc lại bài -Đọc câu hỏi tìm hiểu bài
+Hai vò thần đến cầu hôn Mò Nương là Sơn Tinh và Thuỷ Tinh.
+Hùng Vương cho phép ai mang đủ lễ vật cầu hôn đến trước …
+Thuỷ Tinh hô mưa,gọi gió dâng nước cuồn cuộn;Sơn tinh …
-Từng cặp thảo luận với nhau,sau đó Hs phát biểu ý kiến.
-Mỗi nhóm đọc một lần -Nhận xét nhóm bạn
-Theo dõi
TiÕt 5:
Tiết Môn : TỰ NHIÊN XÃ HỘI
3
Mục tiêu: - Hs biết nhận dạng và nói tên được một số loài cây sống trên cạn.Nêu được ích lợi của những loài
cây đó. -Hình thành và rèn luyện kó năng quan sát,mô tả.
-Giáo dục Hs biết chăm sóc và bảo vệ cây cối. Chuẩn bò :
Tranh minh hoạ trong SGK. Một số tranh ảnh. Các cây có ở vườn trường, sân trường. Bút dạ, giấy A
3
.
ND-HT Tổ chức
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ
Cá nhân
2.Bài mới a,GTB
HĐ1: Kể tên một số
loài cây sống trên
cạn Nhóm bàn
HĐ2:Làm việc với
SGK Nhóm 6
HĐ3:Trò chơi: Tìm
đúng loại cây
Nhóm tổ
3.Củng cố- Dặn dò
Cả lớp 5’
2’ 8’
8’
8’
4’ Gọi Hs kể tên một số loại cây và cho biết
cây đó sống ở đâu? -Nhận xét,ghi điểm
Giới thiệu và ghi đầu bài Yêu cầu Hs thảo luận nhóm kể tên một số
loài cây sống trên cạn mà các em biết và mô tả sơ qua về chúng theo các nội dung
sau: +Tên cây? +Thân, cành, lá, hoa của cây?
+Rễ của cây có gì đặc biệt và có vai trò gì? -Yêu cầu 1-2 nhóm nhanh nhất trình bày
-Nhận xét Yêu cầu Hs quan sát tranh, thảo luận
nhóm và nêu tên và lợi ích của các loại cây đó.
-Yêu cầu các nhóm trình bày
-Nhận xét, chốt kiến thức Phổ biến luật chơi: Phát cho mỗi nhóm 1
tờ giấy vẽ sẵn 1 cây.Tróng đó nh cây sẽ ghi tên chung cho tất cả các loại cây cần
tìm.Nhiệm vụ của mỗi nhóm:Tìm các loại cây thuộc đúng nhóm để gắn vào.
-Yêu cầu các nhóm Hs trình bày kết quả -Nhận xét
Kể tên một số laòi cây sống trên cạn mà em biết.
-Về nhà phải biết chăm sóc và bảo vệ các loài cây.
2 em trả lời
-Nhắc lại đầu bài -Nhóm thảo luận, lần lượt từng
thành viên ghi loài cây mà mình biết vào giấy.
-1-2 nhóm trình bày -Nhận xét
-Thảo luận nhóm đôi và ghi kết quả vào phiếu
Cây sống trên cạn
Tên cây Đặc điểm
của cây Ích lợi của
cây
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
-Đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm mình. Nhóm khác nhận
xét
-Tham gia chơi
-Đại diện các nhóm Hs lên trình bày, các nhóm khác nhận xét
-2 em kể
-Chú ý
4
TiÕt 1:
Tiết Môn : TOÁN Bài dạy: LUYỆN TẬP
Mục tiêu -Học thuộc lòng bảng chia 5.Củng cố biểu tượng về một phần năm .
-Áp dụng bảng chia 5 để giải các bài tập có liên quan. -Hs cẩn thận khi làm bài
Chuẩn bò Bảng phụ ghi nội dung BT1
ND-HT Tổ chức
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.KTBC Cá nhân
2.Bài mới a.GTB

b,Bài tập Bài 1:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×