1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Bài tập Bài 1:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (308.91 KB, 21 trang )


TiÕt 1:
Tieát Moân : TOÁN Bài dạy: LUYỆN TẬP
Mục tiêu -Học thuộc lòng bảng chia 5.Củng cố biểu tượng về một phần năm .
-Áp dụng bảng chia 5 để giải các bài tập có liên quan. -Hs cẩn thận khi làm bài
Chuẩn bò Bảng phụ ghi nội dung BT1
ND-HT Tổ chức
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.KTBC Cá nhân
2.Bài mới a.GTB

b,Bài tập Bài 1:


Tiếp sức
Bài 2: Nhóm tổ
Bài 3: Làm vào
bảng con
Bài 4: Làm vào vở
3.Củng cố -Dặn dò
Cả lớp 5’
2’ 23’
5’ Vẽ trước lên bảng một số hình học
và yêu cầu Hs nhận biết các hình đã tô màu một phần năm.
-Nhận xét ,ghi điểm
Giới thiệu và ghi đầu bài Hd Hs làm bài tập
Gọi Hs đọc yêu cầu của bài -Hd và cho Hs làm bài
-Kiểm tra,nhận xét Gọi Hs đọc yêu cầu
-Cho Hs làm bài theo nhóm -Hd chữa bài
Gọi Hs đọc yêu cầu -Hd và cho Hs làm bài
-Hd chữa bài Gọi Hs đọc yêu cầu
-Hd và cho Hs làm bài -Theo dõi,giúp đỡ Hs yếu
-Chấm,chữa bài Gọi Hs đọc thuộc bảng chia 5
-Về nhà học thuộc các bảng nhân, chia và làm bài trong vở BT
-Nhận xét tiết học -2 em lên bảng, lớp theo dõi
-Nhắc lại đầu bài -1 em
-Nối tiếp nhau viết kết quả
-2 em -Làm bài theo nhóm
-Nhận xét -3 em đọc
-1 Hs lên bảng làm,cả lớp làm bài vào bảng con chỉ viết phép
tính -3 em đọc
-Cả lớp làm bài vào vở Đs :5 đóa
-2 em -Chú ý
TiÕt 2:
TẬP ĐỌC Bài dạy:BÉ NHÌN BIỂN
Mục tiêu -Hiểu các từ ngữ trong bài:bễ, còng,sóng lừng,… Hiểu nội dung bài
-Rèn kó năng đọc đúng các từ phát âm sai do phương ngữ.Ngắt hơi đúng đúng sau mỗi dòng thơ và khổ thơ.
-Giáo dục Hs yêu quý cảnh đẹp ở biển.
5
ND-HT Tổ chức
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ Cá nhân
2.Bài mới GTB
HĐ1:Luyện đọc
Cá nhân Cặp đôi
HĐ2: Tìm hiểu bài
Cá nhân Nhóm 4
HĐ3:Luyện đọc lại
Thi đua
3.Củng cố- Dặn dò
Cả lớp 5’
1’ 10’
7’
8’
4’ Gọi Hs đọc và trả lời câu hỏi bài:Sơn
Tinh , Thuỷ Tinh -Nhận xét,ghi điểm
Giới thiệu,ghi đầu bài -Đọc mẫu toàn bài-Hd cách đọc
-Cho Hs đọc từng câu
-Kết hợp rút từ khó,hướng dẫn đọc đúng -Đọc từng khổ thơ trước lớp:Yc Hs đọc
từng khổ thơ trong bài -Treo bảng phụ chép sẵn một số câu Hd
Hs đọc đúng. -Đọc trong nhóm
-Thi đọc giữa các nhóm
-Nhận xét,tuyên dương nhóm đọc tốt Nêu từng câu hỏi,Hd Hs trả lời,kết hợp
rút từ và giảng nghóa +Tìm những câu thơ cho thấy biển rất
rộng? +Những hình ảnh nào cho thấy biển giống
như trẻ con? +Em thích khổ thơ nào nhất? Vì sao?
Tổ chức cho Hs học thuộc lòng bài thơ
-Nhận xét -Nhận xét,tuyên dương bạn đọc tốt
Tóm lại nội dung bài -Về nhà học thuộc bài thơ
– Nhận xét tiết học -3 em lên bảng đọc bài
-Nhắc lại đầu bài -Theo dõi
-Mỗi em đọc 2 dòng thơ nối tiếp đến hết lớp
-Đọc CN,ĐT -Nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ
-Một số Hs đọc lại -Các nhóm cùng luyện đọc
-Mỗi nhóm đọc một khô thơ. -Nhận xét nhóm bạn
-Tham gia phát biểu +Tưởng rằng biển nhỏ
Mà to bằng trời… +Bãi giằng với sóng
Chơi trò kéo co… +Một số Hs trả lời
-Đọc CN, ĐT, tổ, dãy -Một số Hs đọc thuộc bài thơ
-Nhận xét
-Chú ý
TiÕt 3:
CHÍNH TẢ Bài dạy: Tập chép :SƠN TINH, THUỶ TINH
Mục tiêu -Chép lại chính xác,trình bày đúng đoạn trong bài Sơn Tinh,Thuỷ Tinh. Viết đúng và nhớ cách
viết một số âm vần dễ lẫn:trch. -Rèn kó năng viết đúng,đẹp.
6
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ
2.Bài mới a,GTB
HĐ1: Hd viết bài
Cả lớp
HĐ2:B.tập Bài 2b:
Làm vào vở
Bài 3: Trò chơi
3.Củng cố- Dặn dò
Cả lớp 5’
1’ 17’
8’
4’ Gọi Hs lên bảng viết:h,quặp,sâu
bọ,xâu kim,xinh đẹp,sinh sống,... -Nhận xét,ghi điểm
Giới thiệu,ghi đầu bài Hd viết chính tả
-Đọc đoạn chính tảû -Đoạn văn giới thiệu chúng ta điều gì?
-Yêu cầu Hs quan sát kó bài viết mẫu trên bảng và nêu cách trình bày một đoạn
văn. Hd Hs viết từ khó
Đọc từ khó giả làm,chữa giúp,chân sau, trời giáng,... cho Hs viết.
-Kiểm tra,sửa từng em -Nêu yêu cầu viết
-Cho Hs nhìn bảng chép bài vào vở -Quan sát lớp,nhắc nhở giúp đỡ những
em viết yếu -Chỉ và đọc từng câu yêu cầu Hs soát bài
-Chấm bài,sữa lỗi Hd Hs làm bài tập
Gọi Hs nêu yêu cầu -Hd và cho Hs làm bài
-Chấm,chữa bài Cho Hs đọc yêu cầu
-Cho Hs thi tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr
-Hết thời gian quy đònh,đại diện nhóm dán kết quả
-Nhận xét,tuyên dương nhóm làm bài tốt Tóm lại nội dung bài
-Về nhà làm bài vào vở BT -Nhận xét tiết học
-2 em lên bảng viết Lớp viết vào bảng con
-Nhắc lại đầu bài -2 em đọc lại
+GT về vua Hùng Vươg thứ mười tám.Ông có một người …
-Khi trình bày một đoạn văn ,chữ đầu câu
- 2 Hs lên bảng viết, lớp viết vào bảng con
-Chú ý -Nhìn và chép bài vào vở
-Dùng bút chì soát lỗi
-2 em -1 em lên bảng làm,lớp làm bài
vào vở -2 em
-Các nhóm tham gia thi tìm
-Đại diện nhóm dán và đọc kết quả
-Chú ý
TiÕt 4:
Thể dục.
Bài : 49
Ơn một số bài tập RLTTCB Trò chơi : Nhảy đúng , Nhảy nhanh
7
-Tiếp tục ôn một số bài tập RLTTCB.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
-Trò chơi Nhảy đúng,nhảy nhanh.u cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động.
II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi , sân chơi .
III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I MỞ ĐẦU GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ
học HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường….bước Thơi Ơn bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét II CƠ BẢN:
a.Ôn Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông-
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS đi Nhận xét
b.Đi nhanh chuyển sang chạy
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS đi Nhận xét
c.Trò chơi : Nhảy đúng,nhảy nhanh
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét
III KẾT THÚC: Đi đều….bước Đứng lại….đứng
Thả lỏng Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn các bài tập RLTTCB 7p
1lần
26p 16p
2-3lần
2-3lần
10p
7p Đội Hình
GV
GV
Đội Hình xuống lp GV
Thứ T, ngày.... tháng ... năm 2009
Tiết 1:
Moõn : TOÁN
8
Mục tiêu -Giúp Hs tính giá trò của biểu thức có hai dấu tính nhân và chia tính từ trái sang phải.Tìm thành
phần chưa biết trong phép tính.Củng cố biểu tượng về một phần hai,một phần ba,một phần tư,một phần năm.
-Rèn kó năng thực hiện phép nhân, chia. -Giáo dục Hs tính cẩn thận.
Chuẩn bò Các hính tam giác giống như hình vẽ trong SGK.
ND-HT Tổ chức
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.KTBC Cá nhân
2.Bài mới a,GTB

b,Bài tập Bài 1:


Làm vào bảng con
Bài 2: Nhóm 6
Bài 4: Làm vào vở
Bài 5: Thi đua
3.Củng cố- Dặn dò
Cả lớp 5’
2’ 23’
5’ Gọi 2 Hs lên bảng đọc thuộc lòng
bảng chia 5 và làm BT3 -Nhận xét,ghi điểm
GT và ghi đầu bài Hướng dẫn Hs làm bài tập
Gọi Hs đọc yêu cầu bài -Hd mẫu
-Cho Hs làm các bài còn lại
-Kiểm tra, nhận xét Gọi Hs đọc yêu cầu bài
-Cho Hs nhắc lại quy tắc tìm số hạng,thừa số
-Yêu cầu Hs làm bài theo nhóm -Hd chữa bài
Gọi Hs đọc đề bài -Yêu cầu tự làm bài
-Theo dõi,giúp đỡ Hs yếu -Chấm,chữa bài
Gọi Hs đọc yêu cầu -Tổ chức Hs thi xếp hình
-Kiểm tra, nhận xét Tóm lại nội dung bài
-Về nhà học thuộc các bảng nhân, chia đã học và làm bài vào vở BT
-Nhận xét tiết học -2 em lên bảng làm
-Lớp chú ý
-Nhắc lại đầu bài -2 em
-Theo dõi 2 em lên bảng làm,lớp làm vào
bảng con
-2 em -Một số em nhắc lại
-Thực hiện -3 em
-Làm bài vào vở
-2 em -Thi xếp hình
-Chú ý
TiÕt 2: Âm nhạcĐc Châu dạy Tiết 3:
KE CHUYEN Baứi daùy: SƠN TINH,THUỶ TINH
Mục tiêu
9
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ Cá nhân
2.Bài mới a,GTB

b,Hd kể HĐ1: Kể


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×