1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Hd kể HĐ1: Kể

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (308.91 KB, 21 trang )


Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ Cá nhân
2.Bài mới a,GTB

b,Hd kể HĐ1: Kể


từng đoạn theo
tranh Cá nhân
Nhóm 4 Thi đua
HĐ2:Kể toàn bộ
câu chuyện
Thi đua
3.Củng cố Dặn dò
Cả lớp 5’
2’ 15’
8’
5’ Mời 2 Hs nối tiếp nhau kể câu
chuyện Qủa tim khỉ và trả lời câu hỏi. -Nhận xét ,ghi điểm
Giới thiệu và ghi đầu bài Kể từng đoạn theo tranh
-Cho Hs quan sát vào các tranh,nêu ý chính được diễn tả trong từng tranh
-Yêu cầu Hs xếp tranh theo thứ tự câu chuyện.
-Hd Hs kể -Nếu Hs lúng túng, nêu câu hỏi gợi ý.
Kể chuyện trong nhóm: -Yc Hs kể từng tranh trong nhóm.
Kể chuyện trước lớp: -Cho các nhóm cử đại diện thi kể trước
lớp -Nhận xét từng em
Gọi đại diện các bạn cùng đối tượng từng nhóm thi kể từng đoạn.
-Gọi đại diện các nhóm thi kể,mỗi em kể một tranh
-Cho Hs thi kể toàn bộ câu chuyện. -Cùng Hs nhận xét ,bình chọn người kể
hay nhất tuyên dương. Tổng kết giờ học,tuyên dương các
em tích cực hoạt động. -Về nhà kể lại câu chuyện cho người
thân nghe. -2 em lên bảng kể
Lớp lắng nghe
-Nhắc lại đầu bài -Quan sát
-Một số Hs nêu
-3-2-1 -3 em nối tiếp nhau kể từng tranh
-Các bạn trong nhóm nối tiếp nhau kể từng tranh
-Đại diện các nhóm nối tiếp nhau thi kể từng tranh
-Đại diện các bạn trong nhóm thi kể
-Đại diện 3 nhóm thi kể 3 tranh
-2-3 em thi kể toàn chuyện -Nghe,nhận xét bạn kể
-Chú ý
TiÕt 4:
ĐẠO ĐỨC Bài dạy:THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ II
Mục tiêu -Giúp Hs ôn lại toàn bộ các kó năng đã học từ tuần 19 đến tuần 24.
10
Chuẩn bò Phiếu ghi các câu hỏi về nội dung các bài đã học
Nội dung Hình thức
Tổ chức Thời
gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.KTBC
2.Bài mới a,GTB
b,Hd ôn tập Nhóm 4
Cả lớp
3.Củng cố- Dặn dò
5’
2’ 23’
5’ Nêu câu hỏi:+Nhặt được của rơi em
phải làm gì? +Khi nhận và gọi điện thoại em cần
có thái độ như thế nào? -Nhận xét,đánh giá
GT và ghi đầu bài Chia lớp thành từng nhóm 4 em, phát
phiếu cho các nhóm thảo luận -Bao quát lớp
-Nêu các câu hỏi chính cho Hs trả lời: +Vì sao cần phải trả lại của rơi?
+Nói lời yêu cầu, đề nghò phù hợp với các tình huống có ích lợi gì?
+Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại nghóa là như thế nào?
-Nêu kết luận
Tóm lại nội dung bài -Nhận xét tiết học
-Về nhà ôn lại bài -2 em lên bảng trả lời
-Lớp theo dõi
-Nhắc lại đầu bài -Các nhóm thảo luận
-Đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận
-Các nhóm khác nhận xét,bổ sung
-Tham gia trả lời
-Lắng nghe -Theo doừi
Tiết 5:
Thứ Năm, ngày.... tháng ... năm 2009
Tiết 1:
Moõn : TOÁN Bài dạy:GIỜ, PHÚT
Mục tiêu -Nhận biết được 1 giờ có 60 phút.Củng cố biểu tượng về thời điểm.
-Biết cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3 và số 6. -Hs biết vận dụng vào cuộc sống.
Chuẩn bò
11
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.KTBC Cá nhân
2.Bài mới GTB
HĐ1:Hd xem giờ khi kim
phút chỉ số 3 và số 6
Cả lớp
HĐ2:Th.hành Bài 1:
Nhóm cặp
Bài 2: Nhóm tổ
Bài 3: Làm vào vở
3.Củng cố -Dặn dò
Cả lớp 5’
2’ 10’
13’
5’ Đưa mô hình đồng hồ và hỏi:
+Kim ngắn chỉ gì? +Kim dài chỉ gì?
-Nhận xét ,ghi điểm
Giới thiệu và ghi đầu bài Hd Hs xem trên mô hình đồng hồ
+Các em đã học đã học những đơn vò chỉ thời gian nào?
+Ngoài các đơn vò đã học các em biết thêm đơn vò nào nữa không?
GT: Đơn vò ngay sau giờ đó là phút.Một giờ được chia thành 60
phút.60 phút lại tạo thành 1 giờ. Viết bảng:1 giờ =60 phút
Quay đồng hồ và Hd Hs xem giờ, phút:8 giờ,8 giờ 15 phút,8 giờ 30
phút,… Hd Hs làm bài tập
Gọi Hs nêu yêu cầu -Tổ chức cho Hs làm bài
-Gọi đại diện một số nhóm trình bày kết quả
-Nhận xét,chốt kết quả đúng Gọi Hs đọc yêu cầu
-Phát phiếu BT, cho Hs làm bài theo nhóm.
-Hd chữa bài
Gọi Hs đọc yêu cầu -Hd mẫu
-Gọi Hs lên bảng làm,lớp làm vào vở
-Chấm,chữa bài
Trò chơi:Đọc giờ,cho Hs quay kim đồng hồ
-Dặn dò-Nhận xét tiết học -2 em trả lời
-Nhắc lại đầu bài -Tuần lễ , ngày, giờ
-Trả lời -Lắng nghe
-Nhiều em nhắc lại -Quan sát,thực hành quay theo
Gv và đọc giờ,phút
-2 em - Thảo luận theo nhóm cặp
-Đại diện 4-5 nhóm đọc kết quả -Các nhóm nhận xét bài lẫn nhau
-3 em -Thảo luận theo nhóm
-Trình bày kết quả
-2-3 em đọc -Theo dõi
-Cả lớp làm bài vào bảng con
-Thực hiện -Chú ý
TiÕt 2:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài dạy: MỞ RỘNG VỐN TỪ:TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO?
12
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ Cá nhân
2.Bài mới a.GTB

b,Bài tập Bài 1:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×