1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Bài tập Bài 1:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (308.91 KB, 21 trang )


Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ Cá nhân
2.Bài mới a.GTB

b,Bài tập Bài 1:


Nhóm tổ
Bài 2: Nhóm đôi
Bài 3: Làm bài vào
Phiếu BT
3.Củng cố- Dặn dò
Cả lớp 5’
2’ 23’
5’ Gọi 3 Hs lên kiểm tra
-Nhận xét,ghi điểm Giới thiệu và ghi đầu bài
Hd Hs làm bài tập Gọi Hs đọc yêu cầu
-Yêu cầu Hs chia nhóm và cho Hs làm việc theo nhóm
-Gọi các nhóm trình bày
-Hd chữa bài Gọi Hs đọc yêu cầu
-Yêu cầu Hs trao đổi cặp đôi để làm bài tập.
-Gọi 1 số Hs nêu câu hỏi
-Nhận xét ,chốt câu hỏi đúng. Phát phiếu BT,gọi Hs đọc yêu cầu
-Yêu cầu Hs làm bài vào phiếu BT
-Chấm,chữa bài -Yêu cầu Hs đọc lại các câu trả lời
Tóm lại nội dung bài học - Về nhà ôn lại bài và làm bài trong vở
BT -Nhận xét tiết học
-2 em làm BT1,1 em làm BT2 -Các bạn khác theo dõi
-Nhắc lại đầu bài -3 em:
-Làm việc theo nhóm tổ :trao đổi và viết vào giấy khổ to.
-Đại diện nhóm trình bày -Các nhóm khác nhận xét
-2 em -Từng cặp Hs làm bài tập
-Tham gia nêu -Nhận xét
-2 em -1 Hs lên bảng làm bài,lớp làm
vào phiếu BT
-3-4 em đọc
-Chú ý
TiÕt 3:
CHÍNH TẢ Bài dạy: Nghe-viết: BÉ NHÌN RA BIỂN
Mục tiêu -Hs nghe và viết lại chính xác bài thơ Bé nhìn ra biểnPhân biệt được các chữ có âm trch.
-Rèn kó năng viết đúng đẹp. -Giáo dục Hs tính cẩn thận ,chính xác.
Chuẩn bò: Bảng phụ chép sẵn nội dung các bài tập chính tả.
13
1.Bài cũ Cá nhân
2.Bài mới a,GTB
HĐ1: Hd viết bài
Cả lớp
HĐ2:L.tập Bài 2:
Nhóm tổ
Bài 3a: Làm bài
vào vở
3.Củng cố- Dặn dò
Cả lớp 5’
2’ 15’
8’
5’ Gọi Hs lên bảng viết :trú mưa,truyền
tin,dây chuyền,cô chú,trở về,... -Nhận xét,ghi điểm
Giới thiệu,ghi đầu bài Hd viết chính tả
-Đọc bài thơ +Lần đầu tiên ra biển,bé thấy biển như
thế nào? +Bài thơ có mấy khổ thơ?Mỗi khổ thơ
có mấy câu?Mỗi câu thơ có mấy chữ?
+Các chữ đầu câu thơ viết như thế nào? +Giữa các khổ thơ viết như thế nào?
+Nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở cho đẹp?
- Rút các từ khó ,đọc cho Hs viết:trời, giằng,bễ,...
-Đọc cho Hs viết bài vào vở -Treo bảng viết sẵn bài chính tả,yêu
cầu Hs dò bài,sửa lỗi -Chấm,chữabài
Hd Hs làm bài tập Gọi Hs đọc yêu cầu
-Chia lớp thành 4 nhóm,phát cho mỗi nhóm1 tờ giấy,yêu cầu trong thời gian 5
phút,các nhóm cùng thào luận để tìm tên các loài cá theo yêu cầu trên.
-Hd chữa bài Yêu cầu Hs tự đọc đề bài và làm bài
vào vở -Gọi một số Hs đọc bài làm của mình
-Nhận xét,ghi điểm Tóm lại nội dung bài học
-Dặn dò -Nhận xét tiết học
-2 em lên bảng viết - Lớp viết vào bảng con
-Nhắc lại đầu bài -2 em đọc lại
+Bé thấy biển to bằng trời và rất giống trẻ con.
+Bài thơ có 3 khổ thơ.Mỗi khổ thơ có 4 câu thơ.Mỗi câu thơ có 4
chữ. +Viết hoa
+Để cách một dòng +Nên bắt đầu viết từ ô thứ 3 hoặc
thứ 4. -2 Hs lên bảng viết,cả lớp viết
vào bảng con -Cả lớp nghe và viết bài vào vở
-Nhìn bảng dò bài,sửa lỗi
-3 Hs đọc:Tìm tên các loài cá bắt đầu bằng tr,ch?
-Hs làm bài theo nhóm -Hết thời gian,dán bài lên bảng
Các nhóm nhận xét bài của nhau
-Cả lớp làm bài vào vở -5-6 em
-Chú ý
TiÕt 4:
Thể dục.
Bài : 50
Ơn một số bài tập RLTTCB Trò chơi : Nhảy đúng , Nhảy nhanh
I MỤC TIÊU: Giúp học sinh
14
II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi , sân chơi .
III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I MỞ ĐẦU GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ
học HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường….bước Thơi Ơn bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét II CƠ BẢN:
a.Ôn Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông.
Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS đi Nhận xét
b.Đi nhanh chuyển sang chạy
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS đi Nhận xét
c.Trò chơi : Nhảy đúng,nhảy nhanh
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét
III KẾT THÚC: Đi đều….bước Đứng lại….đứng
Thả lỏng Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn các bài tập RLTTCB 7p
1lần
26p 16p
2-3lần
2-3lần
10p
7p Đội Hình
GV
GV
Đội Hình xuống lp GV
Thứ Sáu, ngày.... tháng ... năm 2009
15
Baứi daùy: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ Mục tiêu
-Giúp Hs biết xem đồng hồ.Củng cố nhận biết các đơn vò đo giờ,phút. -Rèn kó năng xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3 hoặc số 6.
-Hs cẩn thận khi làm bài Chuẩn bò
Một số mặt đồng hồ có thể quay được kim.
ND-HT Tổ chức
Thờ i
gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.KTBC Cá nhân
2.Bài mới GTB
HĐ1: Thực hành
Bài 1: Cả lớp
Bài 2: Nhóm đôi
Bài 3: Trò chơi
3.Củng cố- Dặndò
Cả lớp 4’
1’ 23’
4’ Quay kim đồng hồ,gọi Hs đọc giờ
-Nhận xét ,ghi điểm
Giới thiệu bài Hd Hs thực hành xem đồng hồ
Gọi Hs đọc yêu cầu -Yêu cầu Hs quan sát từng đồng hồ và
đọc giờ -Yêu cầu Hs nêu vò trí của kim đồng
hồ trong từng trường hợp. Kết luận:Khi xem giờ trên đồng hồ,
nếu thấy kim phút chỉ vào số 3,em đọc là 15 phút;nếu thấy kim phút chỉ vào số
6,em đọc là 30 phút. Gọi Hs đọc yêu cầu
-Hd và cho Hs làm bài
Hỏi:-5 giờ 30 phút chiều còn được gọi là mấy giờ?
-Tại sao lại chọn đồng hồ G tương ứng với câu An ăn cơm lúc 7 giờ tối?
- Tổ chức cho Hs thi quay kim đồng hồ.
-Chia lớp thành các đội,phát cho mỗi đối mô hình đồng hồ Hd cách chơi và
cho Hs chơi. -Tổng kết trò chơi và tuyên dương
nhóm thắng cuộc Yêu cầu Hs nhắc lại cách đọc giờ khi
kim phút chỉ vào số 3 hoặc số 6. -Dặn dò
-Nhận xét tiết học 2 em đọc, lớp theo dõi
-Nhắc lại đầu bài
2-3 em -Quan sát và đọc giờ
4 giờ 15 phút;1 giờ 30 phút;... -Một số em nêu
-Lắng nghe
-3 em -Làm bài theo cặp:1 em đọc từng
câu cho em kia tìm đồng hồ.Sau đó một số cặp trình bày trước
lớp. a-A;b-D;c-B;d-E;e-C;g-G.
-Là 17 giờ 30 phút. -Vì 7 giờ tối chính là 19 giờ,đồng
hồ G chỉ 19 giờ.
-Thi quay kim đồng hồ theo hiệu lệnh của Gv
-2 em -Chú ý
16
TiÕt 2:
Môn : TẬP LÀM VĂN Bài dạy: ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý.QUAN SÁT TRANH,TRẢ LỜI CÂU HỎI
Mục tiêu -Hs biết đáp lời khẳng đònh của người khác trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.
-Biết nhìn tranh và nói những điều về biển. -Giáo dục Hs liên hệ vào thực tế.
Chuẩn bò Câu hỏi gợi ý BT3 viết trên bảng phụ.Tranh minh hoạ BT3.
Nội dung Hình thức
Tổ chức
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ Cá nhân
2.Bài mới a.GTB

b.Bài tập Bài 1:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×