1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Bài tập Bài 1:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (308.91 KB, 21 trang )


TiÕt 2:
Môn : TẬP LÀM VĂN Bài dạy: ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý.QUAN SÁT TRANH,TRẢ LỜI CÂU HỎI
Mục tiêu -Hs biết đáp lời khẳng đònh của người khác trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.
-Biết nhìn tranh và nói những điều về biển. -Giáo dục Hs liên hệ vào thực tế.
Chuẩn bò Câu hỏi gợi ý BT3 viết trên bảng phụ.Tranh minh hoạ BT3.
Nội dung Hình thức
Tổ chức
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ Cá nhân
2.Bài mới a.GTB

b.Bài tập Bài 1:


Nhóm tổ
Bài 2: Cặp đôi
Bài 3: Cá nhân
5’
2’ 23’
Gọi 2 Hs lên bảng đóng vai bài tập 3 tuần trước
Nhận xét,ghi điểm
Giới thiệu và ghi đầu bài Hd Hs làm bài tập
Gọi Hs đọc yêu cầ, Cho Hs làm bài theo nhóm
-Gọi Hs đọc đoạn hội thoại.
+Khi đến nhà Dũng,Hà nói gì với bố Dũng?
+Lúc đó bố Dũng trả lời thế nào? +Đó là lời đồng ý hay không đồng ý?
+Lời của bố Dũng là lời khẳng đònh đồng ý với ý kiến của Hà.Để đáp lại
lời khẳng đònh của bố Dũng,Hà đã nói thế nào?
-Khi được người khác cho phép hoặc đồng ý,chúng ta cần đáp lại bằng lời
cảm ơn chân thành. Gọi Hs đọc yêu cầu
-Ycầu 2 Hs ngồi cạnh nhau ,thảo luận cặp đôi để tìm lời đáp thích hợp cho
từng tình huống của bài -Gọi một số cặp trình bày trước lớp.
Treo tranh minh hoạ và hỏi:Bức tranh vẽ cảnh gì?
-Yêu cầu Hs quan sát tranh và trả lời các câu hỏi sau:
+Sóng biển như thế nào? +Trên mặt biển có những gì?
-2 em
-Nhắc lại đầu bài -2 em
-1 Hs đọc bài lần 1,2 Hs phân vai đọc bài lần 2.
+Cháu chào bác ạ.Cháu xin phép bác cho cháu gặp bạn Dũng.
+Cháu vào nhà đi,Dũng đang … +Đồng ý
+Cháu cảm ơn bác.Cháu xin phép bác ạ.
-Lắng nghe
-3 em Hs làm việc theo cặp
-Từng cặp trình bày trước lớp theo hình thức phân vai.
+Bức tranh vẽ cảnh biển.
-Nối tiếp nhau trả lời câu hỏi +Sóng biển cuồn cuộn.
+Có tàu thuyền đang căng …
17
3.Củng cố, dặn dò
Cả lớp 5’
-Chú ý
TiÕt 3:
TẬP VIẾT Bài dạy: CHỮ HOA V
Mục tiêu -Hs biết cách viết và viết được chữ hoa V. Viết đúng cụm từ ứng dụng “Vượt suối băng rừng”.
-Rèn kó năng viết đúng ,đẹp và cách đúng khoảng cách giữa các chữ trong cụm từ ứng dụng. -Giáo dục Hs tính cẩn thận
Chuẩn bò -Chữ mẫu
-Bảng phụ viết sẵn cụm từ ứng dụng
ND- HT Tổ chức
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ Cá nhân
2.Bài mới GTB
HĐ1: Hd viết chữ
viết hoa Cả lớp
HĐ2:Hd viết câu
ứng dụng Cả lớp
HĐ3:Viết bài
Cá nhân 5’
1’ 7’
6’
12’
4’ Gọi Hs lên bảng viết chữ hoa U,Ư và
chữ Ươm. -Kiểm tra và chấm một số bài viết ở
nhà -Nhận xét,ghi điểm
Giới thiệu ,ghi đầu bài -Giới thiệu chữ mẫu
+Chữ Vviết hoa cao mấy dòng li? +Được viết bằng mấy nét?
-Viết mẫu và hướng dẫn cách viết -Yêu cầu Hs viết chữ V viết hoa
-Nhận xét,sửa sai Giới thiệu cụm từ ứng dụng “Vượt
suối băng rừng” -Giảng nghóa:là vượt qua những đoạn
đường khó khăn,vất vả. -Nhận xét về độ cao của các con
chữ,khoảng cách giữa các chữ. -Viết mẫu, hướng dẫn cách viết
-Yc Hs viết chữ: “Vượt” -Nhận xét ,sửa sai
Nêu yc viết,cho Hs viết bài -Theo dõi, giúp đỡ những Hs viết còn
yếu -Thu bài ,chấm
Tóm lại nội dung bài -2 em lên bảng viết
-Lớp viết vào bảng con
-Nhắc lại đầu bài -Quan sát
+5 dòng li +3 nét
-Cả lớp quan sát -Cả lớp viết chữ V hoa vào bảng
con -3 Hs đọc lại
-Lắng nghe -Quan sát,trả lời
-Theo dõi -Cả lớp viết “ Vượt” vào bảng
con -Lớp viết bài vào vở
-Chú ý
18
TiÕt 4:
THỦ CÔNG Bài dạy: LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ Tiết 1
Mục tiêu -Hs biết cách làm giấy xúc xích bằng giấy thủ công.
-Làm được dây xúc xích để trang trí. -giáo dục Hs yêu thích sản phẩm lao động của mình.
Chuẩn bò -Dây xúc xích mẫu làm bằng giấy thủ công; Quy trình làm dây xúc xích trang trí
-Giấy thủ công hoặc giấy vở ND -HT
Tổ chức
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.KTBC Cá nhân
2.Bài mới GTB
HĐ1: Quan sát, nhận xét
Cả lớp
HĐ3:Hd mẫu
HĐ3:Thực hành
Cá nhân
HĐ4: Nhận xét,đánh giá
Nhóm 8 4’
1’ 5’
5’
12’
4’
4’ Kiểm tra DCHT của Hs
-Nhận xét
Giới thiệu ,ghi đầu bài Giới thiệu dây xúc xích mẫu và
đặt câu hỏi đònh hướng cho Hs quan sát:
+Các vòng của dây xúc xích làm bằng gì?
+Có hình dáng,màu sắc,kích thước như thế nào?
+Để có được dây xúc xích ta làm thế nào?
Kl:Để có được dây xúc xích trang trí ta phải cắt nhiều nan giấy màu
dài bằng nhau.Sau đó dán lồng các nan giấy thành những vòng tròn nối
tiếp Treo quy trình và gọi Hs nhắc lại
các bước cắt,dán từng bước
-Nhận xét Cho Hs thực hành nháp
-Theo dõi,giúp đỡ Hs
Nhận xét,đánh giá -Nhận xét phần Hs vừa thực hành
nháp
Tóm lại nội dung bài -Đặt DCHT lên bàn
-Nhắc lại đầu bài -Quan sát và nhận xét
+Làm bằng giấy màu +Có nhiều vòng nối tiếp …
+Ta phải cắt nan giấy và dán -Lắng nghe
-Quan sát hình vẽ trên quy trình và nêu lại các bước cắt,dán
-Thực hành
-Đánh giá theo nhóm
-Chú ý
19
TiÕt 5:
Sinh hoạt lớp tuần 25
I.Mc tiờu: - Giỳp hs thy được những ưu-nhược qua hoạt động của lớp trong
tuần qua .Đồng thời nắm được kế hoạch của tuần tới để thực hiện - Học sinh phê và tự phê cao
- Giáo dục hs thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy. II.Lên lớp:
1. Tiến hành : -Hát tập thể
-Lớp trưởng đánh giá hoạt động của chi đội trong tuần qua -Các tổ bổ sung kế hoạch đã thực hiện tuần qua
-Các thành viên phê và tự phê -Sinh hoạt theo tổ 10-15ph
Ưu điểm: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… ........................................................................................................................
Nhược điểm: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………… ..........................................................................................................................
2.Kế hoạch tuần đến: Học tập:-Duy trì nề nếp học tập đã có
Lao động-vệ sinh:-Tổng vệ sinh lớp Các hoạt động khác:-Kiểm tra sách vở đồ dùng học tập
-Thu nộp các khoản đóng góp Kế hoạch bổ sung:
................................................................................................................................
................................................................................................................................ ..................................................................................................................................
20
III.Tổng kết- dặn dò: - Tuyên dương tổ, cá nhân tích cực
- Hát tập thể.
21

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×