1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (274.33 KB, 36 trang )


Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018---------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..........................................................................................................................................

...............................................................................................................

................................----------------------------------------------------------Toán

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 (TRỪ KHÔNG NHỚ) (T 158).

I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Bước đầu biết đặt tính và tính trừ các số khơng nhớ trong phạm vi 100.

2. Kĩ năng: Củng cố kĩ năng đặt tính và làm tính trừ nhẩm, kĩ năng giải bài tốn có 1

phép tính.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn.

- HS làm 3 bài tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3.

- HS: Vở ơ li tốn, sách giáo khoa.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV cho HS

chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi

bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu

bài.

3. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút)

* Mục tiêu: Bước đầu biết đặt tính và tính trừ nhẩm các số không nhớ trong phạm vi 100.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

* Giới thiệu cách làm tính trừ .

- hoạt động cá nhân, chia sẻ cặp đôi, lớp.

- Viết 57 - 23=…, yêu cầu học sinh - lấy 57 que tính và bớt đi 23, thảo luận trong

14Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018thao tác trên que tính để tìm kêt quả.

nhóm đơi nêu thành bài tốn và tìm kết quả còn

- Hỏi HS để được các số chỉ chục, chỉ 34 que tính.

đơn vị và kết quả phép tính điền vào - theo dõi đọc lại kết quả phép tính.

cột chục và đơn vị.

- Gọi HS lên bảng đặt tính và tính - ở dưới làm vào bảng con.

theo cột dọc.

- Hỏi cách tính và ghi bảng như SGK. - Đọc lại cách tính, chú ý tính từ phải sang trái.

3. Hoạt động thực hành: (15 phút)

- HS làm bài tập1, 2, 3.

* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng tính cộng, trừ nhẩm các số có hai chữ số và kĩ năng giải bài

tốn có 1phép tính.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- HS tự nêu yêu cầu, làm vở và HS chia sẻ

trước lớp:

a) Tính:

85

49

98

35

59

* Lưu ý: HS M3, M4nêu được cách đặt tính và cách tính. HS M1, M2 đặt các số

64

25

72

15

53

thật thẳng cột.

21

24

26

20

06

* Chốt: Nêu lại cách đặt tính, thứ tự tính b) Đặt tính rồi tính: ( tương tự câu a)

và cách ghi kết quả.

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của đề toán.

- Nêu và nắm yêu cầu, chioa sẻ cách làm: tính

- Theo dõi giúp đỡ HS M1. HS M3, M4

thử kết quả thấy đúng thì điền chữ đ, sai thì

nêu các câu lời giải khác.

điền chữ s.

Bài 3: Gọi HS đọc đề bài, sau đó tóm tắt, - Theo dõi nắm yêu cầu và làm vào vở.`

rồi giải.

- Giúp đỡ HS M1, gọi HS chữa bài.

Tóm tắt

* Lưu ý: HS M1, M2 giải được bài toán

Quyển sách có: 64 trang

với những câu lời giải ngắn gọn, dễ hiểu.

Đã đọc : 24 trang

HS M3, M4 sẽ có nhiều cách nêu câu lời

Còn phải đọc: ... trang?

giải khác nhau.

Bài giải

Số trang sách Lan còn phải đọc là:

( lan còn phải đọc số trang sách là:)

64 + 24 = 84 ( trang)

Đáp số: 84 trang sách

* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành Lan có 32 quyển vở, Lan đã viết hết 22 quyển

cho HS M3, M4):

vở. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu quyển vở?

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét..

Tóm tắt: 32 quyển vở

Đã viết : 22 quyển vở

15Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018Còn lại : ... quyển vở?

Bài giải

Lan còn lại số quyển vở là:

( Số quyển vở Lan còn lại là: )

32 – 22 = 10 ( quyển)

Đáp số: 10 quyển vở

4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) Cho HS chơi trò chơi: “ Nối đúng, nối nhanh”

- Thi nối phép tính với kết quả đúng: 89- 52

4

3

6

4

7

3

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Phép trừ trong phạm vi 100.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..........................................................................................................................................

........................................................................................................

.......................................Tự nhiên xã hội

NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CON VẬT

I.MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Kể tên và chỉ được một số loại cây và con vật.

* HS M3, M4 nêu được một số điểm giống ( hoặc khác ) nhau giữa 1 số con vật hoặc 1

số cây cối.

2. Kĩ năng: - HS có kĩ năng bảo vệ các con vật và cây cối.

3.Thái độ: - u thích , chăm sóc cây cối và các con vật nuôi trong nhà .

- GDBVMT.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV : Tranh minh họa, giấy A4, bút dạ, thẻ chữ

- Phiếu thảo luận nhóm khổ to, băng dính.

-HS sưu tầm tranh ảnh về thực vật và động vật mang đến lớp

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát bài: “ Lý cây xanh”.HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:16Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện:

- GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS lắng nghe nhắc lại đầu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (25 phút)

* Mục tiêu: Kể tên và chỉ được một số loại cây và con vật.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

( Tích hợp nội dung GDBVMT ).

- GV giới thiệu để HS biết cây cối , con vật

là thành phần của môi trường tự nhiên

1 : Quan sát các mẫu vật và tranh ảnh.

Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm

- Giáo viên phân cho mỗi nhóm một góc - HS làm việc theo nhóm .

lớp, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ to - HS bày các vật mẫu các em

và hướng dẫn các em làm việc:

mang đến để lên bàn.

Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát vào Dán các tranh ảnh về TVvà ĐV

tranh ảnh và trình bày.

vào giấy khổ to.Sau đó treo lên

tường của lớp học.

Bước 2: GV yêu cầu các nhóm cử đại diện - Đại diện các nhóm lên báo cáo

lên trình bày kết quả làm việc của nhóm.

kết quả thảo luận:

Học sinh chỉ và nói tên từng

cây,từng con mà nhóm đã sưu

tầm được với các bạn. Mô tả

Bước 3: GV nhận xét kết quả trao đổi của chúng, tìm ra sự giống và khác

các nhóm, tuyên dương nhóm nào làm việc nhau giữa các cây và các con vật.

tốt.

? Theo em con vật nào có ích và con vật nào

có hại đối với sức khỏe con người ?

HS trả lời

? Vậy những con vật có ích và cây cối chúng

ta cần làm gì ?

- Chăm sóc và bảo vệ chúng

* Kết luận: - Có nhiều loại cây như cây rau,

cây hoa,cây gỗ.Các loại cây này khác nhau

về hình dạng , kích thước...Nhưng chúng

đều có thân, rễ, lá và hoa.

3. Hoạt động thực hành: (3 phút)

* Mục tiêu: HS nắm được các bộ phận bên ngồi của con mèo trên hình vẽ.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

17Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018* Trò chơi: “Đố bạn cây gì, con gì?”

* Bước 1: GV hướng dẫn học sinh cách

chơi.

+Một HS được GV đeo cho một tấm

bìa có hình vẽ một cây rau (hoặc một

con cá...) ở sau lưng,em đó khơng biết

đó là cây gì hoặc con gì, nhưng cả lớp

đều biết rõ.

+ HS đeo hình vẽ được đặt câu

hỏi(đúng/ sai) để đốn xem đó là gì.Cả

lớp chỉ trả lời đúng hoặc sai.

* Bước 2: GV cho học sinh chơi thử

* Bước 3: GV cho HS chơi theo nhóm

để nhiều em được tập đặt câu hỏi.

Kết thúc bài học,GV yêu cầu HS tìm bài

29 “Nhận biết cây cối và con vật”và gọi

HS trả lời một số câu hỏi trong SGK.

=> Nhận xét, tuyên dương...

4. Hoạt động tiếp nối: (2')

- Gọi HS nhắc lại nội dung bài học.

- Về ôn lại các kiến thức đã học về

đọng vật và thực vật .Học sinh chơi:

Chẳng hạn:

+ Cây đó có thân gỗ phải khơng?

+ Đó là cây rau phải khơng?

+ ....

+ Con đó có bốn chân phải khơng?

+ Con đó có cánh phải khơng?

+ Con đó kêu meo meo phải

khơng?...

HS tiến hành chơi thử

HS chơi theo nhóm

Nhiều HS trả lờiĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..........................................................................................................................................

...............................................................................................................

............................Ngày 26 / 3/ 2018

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2018

18Tên GVTrường Tiểu học ...Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

×