1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (274.33 KB, 36 trang )


Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

a- Hướng dẫn luyện đọc:

* GV đọc mẫu bài văn: giọng nhẹ nhàng,

- Lắng nghe.

chậm rãi, tình cảm.

* Luyện đọc cho HS:

+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ Hướng dẫn hs

luyện đọc

- GV đọc mẫu.

- Bài văn gồm có mấy câu? GV đánh số các

- HS: 8

câu.

b. Luyện đọc

+ Luyện đọc từ:

- HS đọc lại .

- Gạch chân các từ khó: xanh mát, xoè ra, ngan

ngát, thanh khiết, GV gạch chân tiếng, từ khó

u cầu HS đọc.

- GV giải thích từ: thanh khiết, ngan ngát.

- Yêu cầu hs phân tích tiếng khó.

- HS luyện đọc cá nhân, tập thể, có

- Yêu cầu hs đọc lại từ khó.

thể kết hợp phân tích, đánh vần

GV giải nghĩa từ khó.

tiếng khó.

- Luyện đọc câu: Cho HS luyện đọc từng câu, - HS đọc tiếp nối nhau trong nhóm

chú ý cách ngắt nghỉ và từ ngữ cần nhấn giọng 4.

- Gọi HS đọc nối tiếp .

-Từng nhóm 4 HS, tiếp nối nhau

- Luyện đọc đoạn, cả bài.

đọc (Xem mỗi lần xuống dòng là 1

* Lưu ý: HS đọc trơn cả bài . Tốc độ 1 phút

đoạn). Các nhóm thi xem nhóm

đọc 25 – 30 tiếng.

nào đọc to, rõ, đúng.

- HS đọc cả bài. Lớp nhận xét.

- HS đồng thanh 1 lần.

* Nghỉ giải lao giữa tiết.

b: Ơn tập các vần cần ơn trong bài

- Gọi HS đọc yêu cầu của các bài tập trong

- 1;2 em đọc cá nhân, lớp đọc

SGK

thầm..

- Tìm cho cơ tiếng có vần “en” trong bài?

- HS nêu.

- Gạch chân tiếng đó, đọc cho cơ tiếng đó?

- cá nhân, tập thể.

- Tìm tiếng có vần “en,oen” ngồi bài?

- HS nêu tiếng ngoài bài.

- Ghi bảng, gọi HS đọc tiếng ?

- HS đọc tiếng, phân tích, đánh vần

tiếng và cài bảng cài.

- Nêu câu chứa tiếng có vần cần ơn?

- quan sát tranh, nói theo mẫu.

- Bổ sung, gợi ý để HS nói cho tròn câu, rõ - em khác nhận xét bạn.

nghĩa.

TIẾT 2:

20Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 20183. Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút)

* Mục tiêu: - Thấy được: Vẻ đẹp của lá, hoa và hương sen.

-Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, oạt động cả lớp.

c- Tìm hiểu bài đọc và luyện nói:

* Tìm hiểu bài đọc:

Tìm hiểu bài đọc và luyện đọc

* GV đọc mẫu lần 2

- 2 em đọc.

- GV gọi HS đọc câu 4-5.

- 2em trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

- Nêu câu hỏi 1 ở SGK.

- 2;3 em đọc.

- Gọi HS đọc câu 6.

- cá nhân trả lời, lớp nhận xét.

- Nêu câu hỏi 2 SGK.

- GV nói thêm: bài văn miêu tả vẻ đẹp của - theo dõi.

hoa sen và hương thơm của hoa sen..

- Cho HS luyện đọc SGK chú ý rèn cách

- theo dõi.

ngắt nghỉ đúng cho HS .

- luyện đọc cá nhân, nhóm trong SGK.

* Nghỉ giải lao giữa tiết.

4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút)

* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng đọc diễn cảm lại bài văn cả bài.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

a/ Đọc diễn cảm lại bài văn.

- Cho HS đọc đoạn, bài trong nhóm.

- HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động cả

- Thi đọc giữa các nhóm...

lớp.

b/ Luyện nói:

- Luyện nói: - Treo tranh, vẽ gì?

- Hoa sen

- Cho HS nêu chủ đề luyện nói.

- Nói về cây hoa sen.

- Cho HS luyện nói

- HS luyện nói về chủ đề hoa sen trong

- GV nhận xét

nhóm đơi, chia sẻ trước lớp quan sát

tranh.

- Người ta trồng sen để làm gì?

- Người ta trồng sen để làm cảnh, để

- Chốt: Cây sen có tác dụng rất tốt ... như

lấy nhị ướp làm trà sen thơm mát và bổ,

vậy cần được chúng ta giữ gìn và bảo vệ.

lấy hạt sen ăn rất mát và bổ.

Các lồi hoa sen góp phần làm cho môi

- HS hỏi đáp theo cặp.Vài cặp hỏi đáp

trường thêm đẹp, cuộc sống của con người

trước lớp

thêm ý nghĩa. Bên cạnh đó hạt sen còn được

làm thuốc rất mát và bổ, giúp chúng ta ngủ

rất tốt, củ sen còn ăn rất mát...

5. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).

- Hơm nay ta học bài gì? Bài văn đó nói về

điều gì?

21Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018- Qua bài tập đọc hơm nay em thấy cần phải

làm gì?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: Mời

vào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2018

Tập viết

CHỮ HOA L, M, N

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Tô được các chữ hoa: L, M, N:

-Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: oen, en, nhoẻn cười, hoa sen,…

đưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo

mẫu.( mỗi từ ngữ viết được ít nhất một lần).

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng viết đúng viết đẹp, viết nhanh các vần, tiếng, từ đã học.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tập viết.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương

phápgiảng giải, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: chữ mẫu: chữ hoa: L, M, N: oen, en, nhoẻn cười, hoa sen,…

- Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng..

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi viết:

 HS viết bảng lớp: mái trường, ngôi sao, mai sau ,….

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi viết.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động nhận điện đặc điểm và cách viết chữ ghi vần, từ ứng dụng: (15 phút)

* Mục tiêu: GV hình thành cho HS biết: - Tô được các chữ hoa: L, M, N:

-Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: oen, en, nhoẻn cười, hoa sen,… đưa bút

theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

22Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1A

a. . Hướng dẫn tô chữ hoa: L, M, N

- Treo bảng chữ mẫu L, M, N

- Hỏi:

+ Chữ L hoa gồm những nét nào?Năm học 2017 - 2018+ Gồm có 1 nét, là sự kết hợp của

nét cong hở trên, nét thẳng và nét

lượn...

- HS quan sát và viết trên không,

viết bảng con L.

- HS viết các chữ M, N.+ GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết

+Chữ M, N hoa gồm những nét nào?

(tương tự như dạy chữ L).

b. GV hướng dẫn viết các vần: oen, en, nhoẻn

cười, hoa sen,…

- GV viết mẫu.

- Cho HS viết bảng con...

- HS viết trên không, viết bảng con:

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị

vần oen, en, nhoẻn cười, hoa sen,…

trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o.

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

- HS hát.

3. Hoạt động thực hành viết trong vở tập viết: (15 phút)

* Mục tiêu: - Tô được các chữ hoa: L, M, N:

-Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: oen, en, nhoẻn cười, hoa sen,… đưa bút

theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu vở Tập viết

1, tập II.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

* Viết bài vào vở

- Hướng dẫn - Tô được các chữ hoa: L, M, - HS nêu tư thế ngồi viết .

N:

- HS nêu yêu yêu cầu bài viết

- Viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: - HS viết vào vở tập viết

oen, en, nhoẻn cười, hoa sen,… đưa bút theo

đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách

giữa các con chữ theo mẫu ở theo vở Tập

viết 1, tập 2 .

- Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết.

- GV thu 1 số vở chấm , nhận xét chung,

chữa lỗi.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị

trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o.

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

4. Hoạt động nhận xét, đánh giá bài viết:

(1’).

Tuyên dương những em viết đẹp và nhắc nhở

những em viết chưa đẹp.

5. Hoạt động tiếp nối : ( 1’).

23Tên GVTrường Tiểu học ...Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

×