1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (274.33 KB, 36 trang )


Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018- Viết bảng đoạn văn cần chép

-Nhìn bảng đọc đoạn chép.

- Cho hs thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó viết, - Thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó

chia sẻ trước lớp...

viết...

- Nhẩm đánh vần, viết bảng con các

- Yêu cầu đọc lại các tiếng dễ viết sai: Trong

tiếng bên.

đầm, gì, lá sen, xanh, trắng ngần, gần.

3. Hoạt động viết bài chính tả: (15 phút)

* Mục tiêu: Rèn kĩ năng viết đúng Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng bài Hoa sen 28

chữ trong 12 – 15 phút, tốc độ 2 chữ/ 1 phút. Rèn kĩ năng viết nắn nót, cẩn thận, sạch

sẽ..

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp.

- Cho HS chép từng câu một.

- Chép vào vở

- GV hd các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt

vở, cách viết đề bài giữa trang vở, viết lùi

vào 1 ô chữ đầu câu của đoạn văn.

-Hướng dẫn chép bài vào vở

-Tư thế ngồi, cách để vở

-Trong bài có mấy dấu chấm?

-Dấu chấm đặt cuối câu kể, kết thúc câu, chữ

đứng đằng sau dấu chấm phải là chữ viết hoa

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng chính tả và

đúng tốc độ. HS M3, M4 viết đúng chính tả

và đúng tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa.

4. Hoạt động nhận xét, đánh giá bài viết: (2 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS nhận ra lỗi sai, cái tốt, cái đúng của bạn và của mình để rút kin h

nghiệm...

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp.

- GV đọc lại cho HS soát lỗi.

- Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối bài - Sửa lỗi: đổi vở cho nhau.

- Chấm vở, chữa lỗi cho HS.

- HS hát.

5. Hoạt động làm bài tập chính tả: 6 phút) .- Làm bài tập 2,3 SGK.

* Mục tiêu: Giúp HS điền đúng vần ăm, ăp chữ k, c vào chỗ trống.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp.

*Bài tập:

* Điền vần “en” hoặc “oen”

- HS nêu u cầu, thảo luận nhóm đơi.,

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV treo bảng phụ có chép sẵn nội dung bài làm và chia sẻ trước lớp.

tập, hướng dẫn cách làm.

25Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018- HS làm vào vở và chữa bài, em khác nhận

xét sửa sai cho bạn.

* Điền chữ “g” hoặc “gh”

- Chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền

- Tiến hành tương tự trên.GV cho HS chơi nhanh”. Chữa bài

trò chơi :”Điền nhanh,điền đúng”.

- Vài HS nhắc lại luật chính tả.

6. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).

- Nhận xét tiết học

- Tuyên dương HS viết đúng, đẹp, làm BT

nhanh.

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..........................................................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.....................................................

_________________________________________

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018

TẬP ĐỌC

Mời vào(T94)

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:1. Kiến thức: HS hiểu được:

- Từ ngữ: “gạc, buồm thuyền, sửa soạn”.

- Phát âm đúng các tiếng có vần “ong”, các từ “kiễng chân, sửa soạn, nai”, biết nghỉ hơi

sau mỗi dòng thơ.

- Hiểu được nội dung bài: Chủ nhà hiếu khách, niềm nở đón những người bạn tốt đến

chơi.

- Trả lời câu hỏi 1, 2 SGK. Học thuộc lòng 2 khổ thơ.

2. Kĩ năng: HS đọc trơn đúng cả bài tập đọc, đọc đúng tốc độ.

- Toàn bài đọc với giọng vui tươi, nhanh sơi nổi.

- Nói tự nhiên về con vật và sở thích của mình.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc. Bồi dưỡng cho học sinh

tình u con vật, lòng hiếu khách.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

26Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương

pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: - Tranh minh họa, bảng phụ chép bài tập đọc.

- Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách tiến hành: GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài.

* Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi:

- Bức tranh vẽ cảnh gì?

- GV: Hôm nay ta học bài : “Mời vào”

2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

* Mục tiêu: Đọc trơn cả bài. HS hiểu được từ ngữ: “gạc, buồm thuyền, sửa soạn”.

Đọc đúng các từ ngữ: “ong”, các từ “kiễng chân, sửa soạn, nai”, biết nghỉ hơi sau mỗi

dòng thơ.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

a- Hướng dẫn luyện đọc:

* GV đọc mẫu bài văn: giọng nhẹ

- theo dõi.

nhàng, chậm rãi, tình cảm.

* Luyện đọc cho HS:

+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ Hướng

dẫn hs luyện đọc

- GV đọc mẫu.

b. Luyện đọc

+ Luyện đọc từ:

-Luyện đọc tiếng, từ: “nai, sửa soạn, - HS luyện đọc cá nhân, tập thể, có thể kết

kiễng chân”, GV gạch chân tiếng, từ hợp phân tích, đánh vần tiếng khó.

khó yêu cầu HS đọc.

- GV giải thích từ: sửa soạn, gạc,

buồm thuyền.

- Luyện đọc câu: Cho HS luyện đọc - luyện đọc cá nhân, nhóm.

từng khổ thơ, chú ý cách ngắt nghỉ và

từ ngữ cần nhấn giọng

27Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1A

- Gọi HS đọc nối tiếp .

- Luyện đọc đoạn, cả bài.

- Gọi HS đọc nối tiếp các dòng thơ.

- Cho HS đọc đồng thanh một lần.

* Nghỉ giải lao giữa tiết.

* Ôn tập các vần cần ôn trong bài:

- Gọi HS đọc yêu cầu của các bài tập

trong SGK

- Tìm cho cơ tiếng có vần “ong” trong

bài?

- Gạch chân tiếng đó, đọc cho cơ tiếng

đó?

- Tìm tiếng có vần “ong, oong” ngồi

bài?

- Ghi bảng, gọi HS đọc tiếng ?Năm học 2017 - 2018

- Đọc nối tiếp một câu.

- Luyện đọc cá nhân, nhóm.

- Thi đọc nối tiếp các dòng thơ trong bài.

- đọc đồng thanh.

- 1;2 em đọc cá nhân, lớp đọc thầm..

- HS nêu.

- cá nhân, tập thể.

- HS nêu tiếng ngoài bài.

- HS đọc tiếng, phân tích, đánh vần tiếng và

cài bảng cài.* Nghỉ giải lao giữa hai tiết.

TIẾT 2:

3. Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút)

* Mục tiêu: - Hiểu được nội dung bài: Chủ nhà hiếu khách, niềm nở đón những

người bạn tốt đến chơi.

- Trả lời câu hỏi 1, 2 SGK. Học thuộc lòng 2 khổ thơ.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

c- Tìm hiểu bài đọc và luyện nói:

* Tìm hiểu bài đọc:

- 2 em đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài lần 2.

- GV gọi HS đọc các dòng đầu của ba khổ

- 2em trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

thơ.

- Nêu câu hỏi 1 ở SGK.

- 2;3 em đọc.

- Gọi HS đọc khổ thơ thứ 3.

- cá nhân trả lời, lớp nhận xét.

- Nêu câu hỏi 2 SGK.

- GV nói thêm: bài thơ nói về sự hiếu khách - theo dõi.

của chủ nhà…

- theo dõi.

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Cho HS luyện đọc SGK chú ý rèn cách - luyện đọc cá nhân, nhóm trong SGK.

ngắt nghỉ đúng cho HS .

-Tổ chức cho HS học thuộc lòng bài thơ - thi đua học thuộc lòng bài thơ theo

nhóm , tổ.

bằng cách GV xóa dần các câu thơ.

* Nghỉ giải lao giữa tiết.

4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút)

28Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng đọc diễn cảm lại bài văn cả bài.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

a/ Đọc diễn cảm lại bài văn.

- Cho HS đọc đoạn , bài trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm...

b/ Luyện nói:

- Treo tranh, vẽ gì?

- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)

- Nêu câu hỏi về chủ đề.- HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động cả

lớp.

- HS luyện nói trong nhóm đơi, chia sẻ

trước lớp quan sát tranh.

- hai bạn đang nói về sở thích của mình.

- nói về sở thích của em.

- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý

của GV.5. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).

- Hơm nay ta học bài gì? Bài thơ đó nói về điều gì?

- Qua bài tập đọc hơm nay em học được điều gì?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: Chú công.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018TẬP ĐỌCChú Cơng (T97)

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:1. Kiến thức: HS đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: " Nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ,

lóng lánh, giương rộng". Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Phát âm đúng các tiếng có vần “oc”, các từ “nâu đất, rẻ quạt, giương rộng”, biết nghỉ

hơi sau dấu chấm, dấu phẩy.

- Hiểu được nội dung bài: Đặc điểm của đuôi công lúc bé và vẻ đẹp của bộ lông chú

công trống khi trưởng thành.

- Trả lời được câu hỏi 1, 2 SGK.

2. Kĩ năng: HS đọc trơn đúng cả bài tập đọc, đọc đúng tốc độ.

- Biết nhấn giọng ở các từ tả vẻ đẹp của chú cơng.

- Tồn bài đọc với giọng nhẹ nhàng chậm rãi.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc. Bồi dưỡng cho học sinh

tình yêu các con vật.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương

pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, nhóm, cá nhân.

29Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 20182. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: - Tranh minh họa, bảng phụ chép bài tập đọc.

- Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II. Hát bài hát về chú công.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát bài: " Con công nó múa”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách tiến hành: GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài.

* Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi:

- Bức tranh vẽ cảnh gì?

- GV: Hơm nay ta học bài : “Hoa ngọc

lan”

2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

* Mục tiêu: HS đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: " Nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ,

lóng lánh, giương rộng". Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Phát âm đúng các tiếng có vần “oc”, các từ “nâu đất, rẻ quạt, giương rộng”, biết nghỉ

hơi sau dấu chấm, dấu phẩy.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

a- Hướng dẫn luyện đọc:

* GV đọc mẫu bài văn: giọng nhẹ

nhàng, chậm rãi, tình cảm.

* Luyện đọc cho HS:

+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ

- Hướng dẫn hs luyện đọc

- Bài văn gồm có mấy câu? GV đánh - có 5 câu.

số các câu.

-Luyện đọc tiếng, từ khó, GV gạch - HS luyện đọc cá nhân, tập thể, có thể kết

chân tiếng, từ khó u cầu HS đọc.

hợp phân tích, đánh vần tiếng khó.

- GV giải thích từ: giương rộng, nâu

đất, rẻ quạt.

- Luyện đọc câu: Cho HS luyện đọc - luyên đọc cá nhân, nhóm.

từng câu, chú ý cách ngắt nghỉ và từ

ngữ cần nhấn giọng

- Gọi HS đọc nối tiếp .

- đọc nối tiếp một câu.

- Luyện đọc đoạn, cả bài.

- luyện đọc cá nhân, nhóm.

- Gọi HS đọc nối tiếp các câu.

- thi đọc nối tiếp các câu trong bài.

- Cho HS đọc đồng thanh một lần.

- đọc đồng thanh.

30Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1A* Ôn tập các vần cần ôn trong bài

- Gọi HS đọc yêu cầu của các bài tập

trong SGK

- Tìm cho cơ tiếng có vần “oc” trong

bài?

- Gạch chân tiếng đó, đọc cho cơ tiếng

đó?

- Tìm tiếng có vần “oc, ooc” ngồi

bài?

- Ghi bảng, gọi HS đọc tiếng ?Năm học 2017 - 2018- 1;2 em đọc cá nhân, lớp đọc thầm..

- HS nêu.

- cá nhân, tập thể.

- HS nêu tiếng ngoài bài.- HS đọc tiếng, phân tích, đánh vần tiếng và

cài bảng cài.

- Nêu câu chứa tiếng có vần cần ơn?

- quan sát tranh, nói theo mẫu.

- Bổ sung, gợi ý để HS nói cho tròn - em khác nhận xét bạn.

câu, rõ nghĩa.

* Lưu ý: HS đọc trơn cả bài . Tốc độ

1 phút đọc 25 – 30 tiếng.

* Nghỉ giải lao giữa hai tiết.

TIẾT 2:

3. Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút)

* Mục tiêu- Hiểu được nội dung bài: Đặc điểm của đuôi công lúc bé và vẻ đẹp của bộ

lông chú công trống khi trưởng thành.

- Trả lời được câu hỏi 1, 2 SGK.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, oạt động cả lớp.

c- Tìm hiểu bài đọc và luyện nói:

- 2 em đọc.

- 2em trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

* Tìm hiểu bài đọc:

- cá nhân trả lời, lớp nhận xét.

- GV gọi HS đọc 2 câu đầu.

- theo dõi.

- Nêu câu hỏi 1 ở SGK.

- Nêu câu hỏi 2 SGK.

- GV nói thêm: bài văn miêu tả vẻ đẹp của

- theo dõi.

chú công trống khi đã trưởng thành.

- luyện đọc cá nhân, nhóm trong SGK.

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Cho HS luyện đọc SGK chú ý rèn cách

ngắt nghỉ đúng cho HS .

* Nghỉ giải lao giữa tiết.

4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút)

* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng đọc diễn cảm lại bài văn cả bài.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

a/ Đọc diễn cảm lại bài văn.

31Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018- Cho HS đọc đoạn , bài trong nhóm.

- HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động cả

- Thi đọc giữa các nhóm...

lớp.

b/ Luyện nói:

* Luyện nói: Hát những bài hát về con

cơng

- Hs thi hát theo tổ...

5. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).

- Hơm nay ta học bài gì? Bài văn đó nói về điều gì?

- Qua bài tập đọc hơm nay em thấy cần phải làm gì?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: Chuyện ở lớp.

Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 2018Chính tả

MỜI VÀO

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS tập chép lại chính xác hai khổ thơ đầu của bài: “Mời vào” khoảng 15

phút, biết cách đọc để chép cho đúng, điền đúng vần: “ong, oong”, âm “ng/ngh”.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng chép lại đúng, nhanh hai khổ thơ đầu của bài: “Mời vào”,

biết cách đọc để chép cho đúng, điền đúng vần: “ong, oong”, âm “ng/ngh”. Rèn kĩ năng

viết nắn nót, cẩn thận, sạch sẽ..

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Chính tả, say mê viết chữ đẹp. Giữ

gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

- Làm được bài tập 2,3 (SGK)

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp

thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung bài chính tả và bài tập .

- Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Tập II.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát bài: “ Con công nó múa”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

32Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1A

* Cách tiến hành: GV cho HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.Năm học 2017 - 2018

- HS hát.

- HS nhắc lại đầu bài.2. Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

* Mục tiêu: Rèn kĩ năng viết đúng các tiếng, từ khó viết.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

- Viết bảng đoạn văn cần chép

-Nhìn bảng đọc đoạn chép.

- Cho hs thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó viết, - Thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó

chia sẻ trước lớp...

viết...

- Nhẩm đánh vần, viết bảng con các

- Yêu cầu đọc lại các tiếng dễ viết sai“nếu, tai,

tiếng bên.

xem, gạc”.

3. Hoạt động viết bài chính tả: (15 phút)

* Mục tiêu: HS tập chép lại chính xác hai khổ thơ đầu của bài: “Mời vào” khoảng 15

phút, biết cách đọc để chép cho đúng. Rèn kĩ năng viết nắn nót, cẩn thận, sạch sẽ..

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp.

- Cho HS chép từng câu một.

- Chép vào vở

- GV hd các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt

vở, cách viết đề bài giữa trang vở, viết lùi

vào 1 ô chữ đầu câu của đoạn văn.

-Hướng dẫn chép bài vào vở

-Tư thế ngồi, cách để vở

-Trong bài có mấy dấu chấm?

-Dấu chấm đặt cuối câu kể, kết thúc câu, chữ

đứng đằng sau dấu chấm phải là chữ viết hoa

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng chính tả và

đúng tốc độ. HS M3, M4 viết đúng chính tả

và đúng tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa.

4. Hoạt động nhận xét, đánh giá bài viết: (2 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS nhận ra lỗi sai, cái tốt, cái đúng của bạn và của mình để rút kin h

nghiệm...

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp.

- GV đọc lại cho HS soát lỗi.

- Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối bài - Sửa lỗi: đổi vở cho nhau.

- Chấm vở, chữa lỗi cho HS.

- HS hát.

5. Hoạt động làm bài tập chính tả: 6 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS nhận ra lỗi sai, cái tốt, cái đúng của bạn và của mình để rút kin h

nghiệm. Điền đúng vần ăm, ăp chữ k, c vào chỗ trống.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp.

33Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018*Bài tập:

- Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

Điền vần “ong” hoặc “oong”

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV treo bảng phụ có chép sẵn nội dung

- HS làm vào vở và chữa bài, em khác nhận

Điền chữ “ng” hoặc “ngh”.

- Tiến hành tương tự trên.

- Chốt: Khi nào thì ta viết ng/ ngh?

- GV nhận xét .- HS nêu yêu cầu, thảo luận nhóm đơi.

- HS chia sẻ bài trên bảng lớp.

- Đọc bài: nhiều em

- Chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền

nhanh”.

Chữa bài

- Vài HS nhắc lại luật chính tả: ngh

đứng trước e, ê, i6. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).

- Nhận xét tiết học

- Tuyên dương HS viết đúng, đẹp, làm BT

nhanh.

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..........................................................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------KỂ CHUYỆN

NIỀM VUI BẤT NGỜ

I.MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Kể lại được một đoạn truyện theo tranh và gợi ý dưới tranh. HS M3, M4

kể được cả câu chuyện.

- Hiểu nội dung của câu chuyện: : Bác Hồ rất yêu thiếu nhi, thiếu nhi rất yêu Bác Hồ.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng kể lại được một đoạn câu chuyện theo tranh và gợi ý dưới

tranh và rèn HS tự tin hơn trong giao tiếp.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Kể chuyện .

- Bồi dưỡng cho học sinh tình cảm yêu mến lãnh tụ Hồ Chí Minh.

II. CHUẨN BỊ:

34Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 20181. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp

giảng giải, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp kể chuyện, phương pháp

thảo luận nhóm.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK.

- Học sinh: Sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát bài: " Ai yêu nhi đồng".

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động nghe - kể: (3 phút)

* Mục tiêu: GV kể cho HS nghe câu chuyện theo tranh và gợi ý dưới tranh.

* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp

- GV kể chuyện lần một

- GV kể chuyện lần 2, kết hợp cho hs xem tranh HS lắng nghe.

* Hướng dẫn HS kể lại từng đoạn theo tranh.

- GV treo tranh 1:

- HS nghe và xem tranh.

+ Tranh 1 vẽ những gì?

- các bạn nhỏ đi qua cổng Phủ Chủ

tịch xin cô giáo vào thăm nhà Bác.

- Câu hỏi dưới tranh là gì?

- Các bạn nhỏ xin cơ giáo điều gì?

3. Hoạt động thực hành kể chuyện: (20 phút)

* Mục tiêu: - : Kể lại được một đoạn truyện theo tranh và gợi ý dưới tranh.

- Hiểu nội dung của câu chuyện: : Bác Hồ rất yêu thiếu nhi, thiếu nhi rất yêu Bác Hồ.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp

* Hướng dẫn HS kể lại 1 đoạn câu chuyện.

- Cho HS kể trong nhóm đơi đoạn 1.

- HS kể trong nhóm đơi. Chia sẻ trước

- Gọi HS kể đoạn 1trước lớp..

lớp.

- Tiến hành tương tự với những bức tranh

khác

- Em khác theo dõi nhận xét bạn.

- GV cho HS thi kể theo nhóm.

* Lưu ý: HS M12, M2 kể lại được một đoạn

truyện theo tranh và gợi ý dưới tranh. HS

M3, M4 kể được cả câu chuyện.

35Tên GVTrường Tiểu học ...Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

×