1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Hóa học - Dầu khí >

1 Hệ thống thông tin vi ba

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.57 MB, 72 trang )


Hệ thống thông tin giữa hai điểm cố định, bằng sóng

vô tuyến có hướng tính rất cao nhờ các anten định

hướng

Sóng vi ba số : Ghép kênh thời gian của các kênh

thoại được số hoá bởi điều chế PCM và dữ liệu số,

sau đó chuyển lên phổ tần cao bởi các điều chế

số với sóng mang hình sin, như là: PSK, MSK,

OOK (On-Off Key)…

Sóng vi ba tương tự: : Ghép kênh tần số các kênh

thoại tương tự, nhờ điều chế SSB, hoặc tín hiệu

video ở băng tần cơ bản, được chuyển lên phổ tần

số cao nhờ điều chế FM/φM.3D¶i tÇn Vi ba (Microwave) cã tÇn sè tõ 1GHz ®Õn

40GHz ®îc chia lµm nhiÒu d¶i nhá:

L Band

S Band

C Band

X Band:

:

:

:Ku Band :

K Band :

Ka Band :(1 - 2) GHz

(2 - 4) GHz

(4 - 8) GHz

(8 - 12) GHz

(12 - 18) GHz

(18 - 27) GHz

(27 - 40) GHz43.1 Thông tin vô tuyến5.1.1 Cấu hình cơ bản của thiết bị vô tuyến

Truyền lan sóng

vô tuyến

Máy phátMáy phátMáy thuMáy thuTín hiệu

điệnHình 5.1: Cấu hình thiết bị vô tuyến5a. Anten và Phi dơ

Anten là thiết bị chuyển đổi năng lượng dòng điện

cao tần thành sóng điện từ.

Đặc tính cơ bản: khuếch đại và định hướng

Các loại anten khác nhau được sử dụng với mục

đích khác nhau.

Tần số thấp: sử dụng anten lớn và đơn giản, ví dụ

Anten Yagi: được sử dụng cho tần số 400-900MHz

Tần số cao: sd anten có cấu trúc phức tạp , tính

đinh hướng cao.

Ví dụ: Sóng vi ba mặt đất: dùng anten Parabol

phản xạ, sử dụng cho tần số 1-60Ghz6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (72 trang)

×