1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chương 4. TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (428.96 KB, 58 trang )


4.1. Nhng vn c bn ca t chc SX trong

DN

Khỏi nim v t chc sn xut trong DN

í ngha ca t chc sn xut hp lý trong DN

Cỏc nhõn t ch yu nh hng n t chc SX

trong DN

Nhng nguyờn tc t chc sn xut trong DN

Nhng ch tiờu ỏnh giỏ trỡnh t chc SX trong

DN22.1.1. Khỏi nim v t chc sn xut

T chc cỏc yu t sn xut l quỏ trỡnh hoch nh, la

chn, kt hp v chuyn hoỏ cỏc yu t sn xut theo mt

quy trỡnh cụng ngh nht nh cú sn phm u ra.

T chc sn xut trong doanh nghip l s phi kt hp

cht ch gia sc lao ng v t liu sn xut cho phự

hp vi yờu cu ca nhim v sn xut, quy mụ sn xut

v cụng ngh sn xut ó xỏc nh nhm to ra ca ci

vt cht cho xó hi vi hiu qu cao.34Yu t sn xut l nhng yu t quan trng, cn

thit, khụng th thiu doanh nghip tin hnh

sn xut ra sn phm.Mi quan h gia cỏc yu t u vo c biu

hin thụng qua hm sn xut: Q= F(xi)

Trong úQ: sn lng sn xut

Xi : cỏc u vo5Mi quan h kinh t trờn th trngCung

(1)TiềnHộ gia

đình/DNThị trờng

yếu tố SX

Cầu

(1)(1)Thị trờng

hàng hoá/DVTiền

(2)Cầu(2)(2)TiềnTiền

DNCung(2)(1)64.1.2. í ngha ca t chc sn xut hp lý trong DN

m bo sn xut din ra nhp nhng, tho món

nhu cu cỏc yu t sn xut ca doanh nghip

trong mi thi im, mi quỏ trỡnh sn xut v tỡnh

hung kinh doanh.

Gúp phn quan trng vo vic s dng cú hiu qu

yu t SX gim chi phớ sn xut v giỏ thnh

sn phm.

Cú tỏc dng tt i vi vic bo v mụi trng ca

cỏc doanh nghip (khụng gõy ụ nhim, khụng gõy

c hi).7Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (58 trang)

×