1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chương 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (200.42 KB, 32 trang )


3.1. Khái niệm và phân loại

3.1.1. Khái niệm

Kế hoạch doanh nghiệp bao gồm việc lựa

chọn các mục tiêu của doanh nghiệp và của

từng bộ phận, xác định phương thức để đạt

được các mục tiêu.3.1. Khái niệm và phân loại

3.1.2. Phân loại

• Theo thời gian

– Kế hoạch dài hạn (kế hoạch phát triển sản xuất

hoặc kế hoạch hoá chiến lược).

– Kế hoạch trung hạn

– Kế hoạch ngắn hạn (kế hoạch tác nghiệp, kế hoạch

hàng năm)3.1. Khái niệm và phân loại

• Theo phương pháp lập kế hoạch

– Lập kế hoạch cho toàn thời kỳ

– Lập kế hoạch cho một thời kỳ

– Kế hoạch hỗn hợp3.1. Khái niệm và phân loại

• Theo mức độ hoạt động

– Kế hoạch chiến lược

– Kế hoạch chiến thuật

– Kế hoạch tác nghiệp• Theo độ chi tiết

– Kế hoạch thô

– Kế hoạch chi tiết3.1. Khái niệm và phân loại

• Theo phạm vi hoạt động

– Kế hoạch tổng thể doanh nghiệp

– Kế hoạch bộ phậnMối quan hệ của các kế hoạch chưc năng trong DN.K.H. K.học & CNK.H. SX &

D.trữ

Sản phẩm mớiKhối lượng

Số lượng, thời hạnNhu cầu TTK.H.

MarketingRàng buộc

K.H. Tài

chínhNhu cầu nhân sự

Dự toánCung nhân sựNguồn: Annie ZEYL & Alfred ZEYLK.H. Nhân sự73.2. Vai trò, Bản chất và nội dung của K/H

3.2.1. Vai trò của kế hoạch đối với đơn vị SXKD

• Giúp DN chủ động ứng phó với những biến đổi

• Giúp tập trung nguồn lực

• Giúp định hướng các hoạt động tác nghiệp

• Tạo điều kiện cho công tác kiểm tra

3.2.2. Bản chất của công tác kế hoạch trong DN

• Kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu của DN

• Kế hoạch nhằm thực hiện công tác quản lý

• Kế hoạch giúp đạt được hiệu quả SXKD3.2.3. Nội dung kế hoạch DN

Lập kế hoạch

Thực hiện kế hoạch

Kiểm tra kế hoạch

Điều chỉnh kế hoạch

Đánh giá kế hoạch3.3. Phương pháp lập kế hoạch

• Sơ đồ Gantt

• Sơ đồ Pert

• Các công cụ dự báo3.3. Phương pháp lập kế hoạch

• Phương pháp sơ đồ Gant.

 Phương pháp do Gant đưa ra từ đầu thế kỷ

XX.

 Rất có ích trong điều hành, thực hiện, kiểm

tra tiến độ.3.3. Phương pháp lập kế hoạch

1-56 - 10 11-15 16-20 21-25 26-30 1 - 5A

B

C

D

EA : 10 ngày ; B : 15 ngày ; C : 7 ngày ; D : 4 ngày ; E : 2 ngàyXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (32 trang)

×