1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Quản trị kinh doanh >

San bằng số mũ có điều chỉnh xu hướng (FIT) (san bằng số mũ bậc 2)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (200.42 KB, 32 trang )


• Phương pháp hệ số mùa vụ:

Hệ số thời vụ

của kỳ thứ

n=Phương pháp bình phương nhỏ nhất:

• Áp dụng với các hàm tuyến tính (1 biến và đa biến)

• Áp dụng trong trường hợp hàm phi tuyếnc) Kiểm tra kết quả dự báo

Sai số tuyệt đối bình quân MAD =Tín hiệu dự báo =Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (32 trang)

×