1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Hoạt động thực hành : (30 phút)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (256.08 KB, 38 trang )


Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018* Thực hiện quan sát:

Giáo viên giao nhiệm vụ và định hướng HS làm việc theo nhóm.

cho học sinh quan sát : Các em hãy quan sát Quan sát và nêu những hiểu biết của

bầu trời, cây cối hôm nay như thế nào? Vì mình về thời tiết hơm nay.

sao em biết điều đó?

Giáo viên hướng dẫn các em ra hành lang HS quan sát nhóm 4

hoặc sân trường để quan sát.Đại diện các nhóm nêu kết quả quan sátCho học sinh vào lớp.được.Gọi đại diện các em trả lời câu hỏi nêu trên.

* Trò chơi ăn mặc hợp thời tiết:

Giáo viên phổ biến cách chơi: đưa ra các

tranh có những học sinh ăn mặc theo thời Học sinh lắng nghe và nắm luật chơi.

tiết.

Cho học sinh nhìn tranh nối đúng cách ăn

mặc đúng theo tranh theo thời tiết.

Tổ chức cho học sinh tiến hành chơi.

Tuyên bố người thắng cuộc động viên Học sinh tiến hành nối các tranh cho

khuyến khích các em.thích hợp theo yêu cầu của giáo viên.4. Hoạt động tiếp nối:

+ Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh

học tốt.Học sinh nhắc lại nội dung bài học.+ Học bài, sưu tầm các tranh ảnh, ca dao,

tục ngữ nối về thời tiết, xem bài mới.Thực hành ở nhà.--------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

................................................................................................................

................................................................................................................Tên GV9Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

................................................-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tốn

ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100( tiếp)

I.MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố về:

- Thực hiện phép cộng và phép trừ (tính nhẩm và tính viết) các số trong phạm vi 100

(khơng nhớ). Thực hiện xem giờ đúng trên mặt đồng hồ. Giải tốn có lời văn.

1. Kiến thức: Biết cộng trong phạm vi 10, tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép

trừ dựa vào bảng cộng, trừ; biết nối các điểm để có hình vng , hình tam giác .

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng tính cộng trong phạm vi 10, tìm thành phần chưa biết của

phép cộng, phép trừ dựa vào bảng cộng, trừ; biết nối các điểm để có hình vng , hình

tam giác .

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn.

- HS làm bài tập 1, 2, 3, 4.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3,4.

- HS: Vở ơ li tốn, sách giáo khoa.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét

trò chơi, chữa bài...

- HS chơi

Tên GV10 Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1A

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.Năm học 2017 - 2018

- HS nhắc lại đầu bài3. Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS làm bài tập 1, 2, 3, 4.

* Mục tiêu: - Thực hiện phép cộng và phép trừ (tính nhẩm và tính viết) các số trong

phạm vi 100 (không nhớ). Thực hiện xem giờ đúng trên mặt đồng hồ. Giải tốn có lời

văn.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

* Bài 1: - Học sinh nêu yêu cầu của bài.

- HS làm vở, chơi trò chơi : “ Xì điện”.

* Lưu ý: Tính nhẩm các số ở hàng chục.

* Bài 2: - Học sinh nêu yêu cầu của bài:

- HS làm, chia sẻ trước lớp.

- Nêu cách thực hiện?- Tính:

- Cho HS chơi trò chơi: “ Xì điện”

60 + 20 = 80 , 80 – 20 = 60, 40 + 50 = 90

70 + 10 = 80 , 90 – 10 = 80, 90 – 40 = 50

50 + 30 = 80, 70 – 50 = 20, 90 – 50 = 40

-Tính:

- Tính từ trái sang phải:

15 + 2 + 1 = 17 + 1 = 18* Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của bài:

- HS làm, chia sẻ trước lớp.

Các số cùng hàng được đặt thẳng

* Lưu ý: HS M1, M2 đặt các số thật thẳng nhau, thực hiện từ phải sang trái.

cột. HS M 3, M4 nêu cách đặt tính và cách

87

tính.

14...

* Bài 4: Học sinh nêu yêu cầu của bài:

Cho học sinh đọc đề toán, tự nêu tóm tắt và

73

giải vở, chia sẻ trước lớp.cột với

31

56

87- Học sinh tự giải vở, chia sẻ trước lớp.

* Bài 5: Học sinh nêu yêu cầu của bài:

Giải:

Tổ chức cho các em thi đua quay kim ngắn

Sợi dây còn lại có độ dài là:

(để ngun vị trí kim dài) chỉ số giờ đúng để

72 – 30 = 42 (cm)

hỏi các em.

Đáp số : 42 cm

- Học sinh nhóm này quay kim ngắn chỉ

giờ đúng, nhóm khác trả lời và ngược lại

Đồng hồ a) chỉ 1 giờ

* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho Đồng hồ b) chỉ 6 giờ

HS M3, M4):

Đồng hồ c) chỉ 10 giờ

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét..

Tương tự với số giờ đúng ở các đồng hồ

khác.

Tên GV11 Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018* Bài 5: Học sinh nêu yêu cầu: Tính:

3. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

- HS làm vở, chia sẻ trước lớp:

- Nhận xét tiết học, tuyên dương.

6 + 93 - 5 = 94 45 + 54 – 45 = 54

- Chuẩn bị tiết sau.

7 + 72 -14 = 65 67 + 21 – 66 = 22

8 9 + 10 + 0 = 99 25 + 6 4 – 0 = 89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 02 tháng 05 năm 2018

Tiếng Việt

TIẾT 5+ 6:VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI ƯƠ

( Thiết kế trang 143 )

-------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tiếng Anh

( GV chuyên)

--------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 03 tháng 05 năm 2018

Tiếng Việt

TIẾT 7+ 8:LUẬT CHÍNH TẢ THEO NGHĨA

( Thiết kế trang 146 )

------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................------------------------------------------------------------------------------------------------------Tên GVMĩ thuật

KHU NHÀ NƠI EM Ở ( TIẾT 3)

12 Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018(GV bộ mơn soạn, giảng)

----------------------------------------------------------------Tốn

ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100

I.MỤC TIÊU : Giúp học sinh củng cố về:

1. Kiến thức: Nhận biết thứ tự của các số từ 0 đến 100, đọc viết số trong phạm vi 100.

- Thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (khơng nhớ).

- Giải tốn có lời văn.

- Đo độ dài đoạn thẳng.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nhận biết thứ tự của các số từ 0 đến 100, đọc viết số trong

phạm vi 100.

- Thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (khơng nhớ).

- Giải tốn có lời văn.

- Đo độ dài đoạn thẳng.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn.

- HS làm bài tập 1, 2, 3, 4.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3,4.

- HS: Vở ơ li tốn, sách giáo khoa.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét

trò chơi, chữa bài...

- HS chơi

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

3. Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS làm bài tập 1, 2, 3, 4.

* Mục tiêu: Nhận biết thứ tự của các số từ 0 đến 100, đọc viết số trong phạm vi 100.

Thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (khơng nhớ), giải tốn có lời văn; đo

độ dài đoạn thẳng.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

Bài 1: Học sinh nêu u cầu của bài.

- Điền số thích hợp vào ơ trống:

- Giáo viên tổ chức cho các em làm 1 2 3 4

5

6 7 8 9 10

bảng nhóm 4 rồi chia sẻ trước lớp.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13 Trường Tiểu học ...

Tên GVGiáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018- Cả lớp đọc lại cả bảng.

* Lưu ý: Đối với học sinh M4 nhận xét

từ cột thứ 2 tính từ trên xuống dưới,

mỗi số đều bằng số liền trước cộng với

10.21

31

41

5

1

61

71

81

9122

32

42

5

2

62

72

82

9223

33

43

5

3

63

73

83

9324

34

44

5

4

64

74

84

9425

35

45

55

65

75

85

9526

36

46

5

6

66

76

86

9627

37

47

5

7

67

77

87

9728

38

48

5

8

68

78

88

9829 30

39 40

49 50

5 60

9

69 70

79 80

89 90

99 100Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu của bài:

Cho học sinh thực hành ở vở và chữa Học sinh thực hiện vào vở và chia sẻ bài trên

bài trên bảng lớp.

lớp.

a) 82, 83, 84, …, 90

b) 45, 44, 43, …, 37

Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của bài:

c) 20, 30, 40, …, 100

Cho học sinh thực hành ở vở và chơi 22 + 36 = 58, 96 – 32 = 64, 62 – 30 = 32

trò chơi: " Bắn tên".

89 – 47 = 42, 44 + 44 = 88, 45 – 5 = 40

32 + 3 – 2 = 33, 56 – 20 – 4 = 32,

Bài 4: Học sinh nêu yêu cầu của bài:

23 + 14 – 15 = 22

Cho học đọc đề tốn, nêu tóm tắt và

Tóm tắt:

giải rồi chia sẻ trước lớp.

Có tất cả

: 36 con

* Lưu ý: HS có nhiều cách nêu câu lời

Thỏ

:12 con

giải khác nhau.: ? con

Bài giải:

Số con gà là:

36 – 12 = 24 (con)

Đáp số: 24 con gà

Bài 5: Học sinh nêu yêu cầu của bài:

24 con gà

Học sinh thực hiện đo ở SGK và ghi số

đo được vào vở. Gọi nêu cách đo độ Học sinh thực hiện đo đoạn thẳng AB ở SGK

dài.

và ghi số đo được vào bảng con.

* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành Đoạn thẳng AB dài: 12cm.

cho HS M3, M4):

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận

* Bài 6: Học sinh nêu yêu cầu:

xét..

a)Viết các số từ 32 đến 50.

3. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

b) Từ 54 đến 65.

Nhận xét tiết học, tuyên dương.

Chuẩn bị tiết sau.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:Tên GV14 Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

................................................................................................................

........................-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 04 tháng 05 năm 2018

Tiếng Việt

TIẾT 9+10 : LUẬT CHÍNH TẢ THEO NGHĨA ( Tiếp theo )

( Thiết kế trang 148 )

--------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thủ cơng

ƠN TẬP CHƯƠNG III: KĨ THUẬT CẮT DÁN GIẤY

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS ôn tập cách cắt và dán được một trong những hình đã học.

Biết làm sản phẩm cân đối , đường cắt thẳng , đẹp.

2. Kĩ năng: - Rèn luyện KN cách cắt và dán được một trong những hình đã học trên giấy

màu thạo, nhanh.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học. Rèn đơi tay khéo léo cho HS.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

+GV :

+GV :- Các bài mẫu.

+ HS : Giấy thủ cơng, thước kẻ, bút chì, kéo

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

Tên GV15 Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018* Cách chơi: HS hát

- HS hát.

- GV cho HS HS hát, nhận xét...

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

* Mục tiêu: HS ôn tập cách cắt và dán được một trong những hình đã học.

Biết làm sản phẩm cân đối , đường cắt thẳng , đẹp.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

- HS nêu lại các sản phẩm đã được học ở các - Vài HS nhắc lại quy trình.

tiết trước

- HS nghe GV hướng dẫn cách dán

- Gọi một số em nhắc lại cách làm.

hình ngơi nhà.

- Cả lớp tiến hành ôn tập lại cách làm từng sản

phẩm.

- HS thực hành.

- GV quan sát, theo giỏi, kiểm tra HS làm bài.

- GV khuyến khích các em làm đẹp một sản

- HS hồn thành sản phẩm.

phẩm mà em thích nhất.

- Trưng bày sản phẩm.

* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS

M3, M4):

- HS M3, M4: kẻ và cắt hình , dán được các

hình ngay ngắn cân đối. Có thể kết hợp vẽ

trang trí hình ngơi nhà .

3. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

- Chấm bài của một số em.

- Nhận xét, tuyên dương các em kẻ đúng và cắt

dán đẹp, phẳng...

- Chuẩn bị bài học sau: Trưng bày sản phẩm

thực hành.

-----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................-----------------------------------------------------------------------------------------------------Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố về:

- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100. Thực hiện phép cộng, phép trừ ( khơng có

nhớ). Giải bài tốn có lời văn. Đo độ dài đoạn thẳng.

16 Trường Tiểu học ...

Tên GVGiáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100. Thực hiện phép

cộng, phép trừ ( khơng có nhớ). Giải bài tốn có lời văn. Đo độ dài đoạn thẳng.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Toán.

- HS làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3,4, 5.

- HS: Vở ơ li tốn, sách giáo khoa.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét

trò chơi, chữa bài...

- HS chơi

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

3. Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5.

* Mục tiêu: Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100. Thực hiện phép cộng, phép trừ

( khơng có nhớ). Giải bài tốn có lời văn. Đo độ dài đoạn thẳng.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài rồi làm Năm (5), mười chín (19), bảy mươi tư

vở và chia sẻ trước lớp.

(74), chín (9), ba mươi tám (38), sáu mươi

tám (68), không (0), bốn mươi mốt (41),

năm mươi lăm (55)

Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu của bài:

Tính nhẩm:

Cho học sinh làm vở và chơi trò chơi: " Bắn 4 + 2 = 6, 10 – 6 = 4, 3 + 4 = 7

tên".

8 – 5 = 3, 19 + 0 = 19, 2 + 8 = 10

3 + 6 = 9, 17 – 6 = 11, 10 – 7 = 3

Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của bài:

Học sinh thực hiện trên bảng từ.

Học sinh nêu yêu cầu của bài rồi làm vở và Các học sinh khác cổ vũ động viên các

chia sẻ trước lớp.

bạn.

35 < 42,

90 < 100,

38 = 30 + 8

87 > 85,

69 > 60,

46 > 40 + 5

63 > 36,

50 = 50,

94 < 90 + 5

17 Trường Tiểu học ...

Tên GVXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

×