1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (256.08 KB, 38 trang )


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100. Thực hiện phép

cộng, phép trừ ( khơng có nhớ). Giải bài tốn có lời văn. Đo độ dài đoạn thẳng.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn.

- HS làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3,4, 5.

- HS: Vở ơ li tốn, sách giáo khoa.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét

trò chơi, chữa bài...

- HS chơi

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

3. Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5.

* Mục tiêu: Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100. Thực hiện phép cộng, phép trừ

( không có nhớ). Giải bài tốn có lời văn. Đo độ dài đoạn thẳng.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài rồi làm Năm (5), mười chín (19), bảy mươi tư

vở và chia sẻ trước lớp.

(74), chín (9), ba mươi tám (38), sáu mươi

tám (68), không (0), bốn mươi mốt (41),

năm mươi lăm (55)

Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu của bài:

Tính nhẩm:

Cho học sinh làm vở và chơi trò chơi: " Bắn 4 + 2 = 6, 10 – 6 = 4, 3 + 4 = 7

tên".

8 – 5 = 3, 19 + 0 = 19, 2 + 8 = 10

3 + 6 = 9, 17 – 6 = 11, 10 – 7 = 3

Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của bài:

Học sinh thực hiện trên bảng từ.

Học sinh nêu yêu cầu của bài rồi làm vở và Các học sinh khác cổ vũ động viên các

chia sẻ trước lớp.

bạn.

35 < 42,

90 < 100,

38 = 30 + 8

87 > 85,

69 > 60,

46 > 40 + 5

63 > 36,

50 = 50,

94 < 90 + 5

17 Trường Tiểu học ...

Tên GVGiáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018Bài 4: Học sinh nêu yêu cầu của bài:

Cho học sinh đọc đề tốn, tóm tắt và giải vở

và chia sẻ trước lớp.Tóm tắt:cm

Cắt bỏ

Còn lạiBài 5: Học sinh nêu yêu cầu của bài:

Cho học sinh đo độ dài từng đoạn thẳng rồi

viết số đo vào chỗ chấm.:25 cm

: ? cmBài giải:

Băng giấy còn lại có độ dài là:

75 – 25 = 50 (cm)

Đáp số : 50 cm

Đáp số : 50cmHọc sinh đo đoạn thẳng a, b trong SGK

rồi ghi số đo vào dưới đoạn thẳng:

* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho Đoạn thẳng a dài: 5cm

HS M3, M4):

Đoạn thẳng b dài: 7cm

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét..

* Bài 5: Học sinh nêu yêu cầu: Tính:

- HS làm vở, chia sẻ trước lớp:

3. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

a) Viết các số từ 45 đến 60.

Nhận xét tiết học, tuyên dương.

b) Viết các số từ 72 đến 100.

Chuẩn bị tiết sau.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 30 tháng 04 năm 2018

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tên GV18 Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018Tuần: 34

Thứ hai ngày 30 tháng 4 năm 2018

Tập đọc

BÁC ĐƯA THƯ

I- MỤC TIÊU:1. Kiến thức: - HS đọc tất cả bài "Bác đưa thư". Luyện đọc các TN: mừng quỳnh nhễ

nhại, mát lạnh. Biết nghỉ hơi chỗ có dấu câu.

- Ơn các vần inh, uynh.Tìm tiếng mà em biết có vần inh, uynh.

- Hiểu nội dung: Bác đưa thư vất vả trong việc đưa thư tới mọi nhà. các em cần yêu

mến và chăm sóc bác cũng như những người lao động khác.

-Trả lời được câu hỏi 1,2 SGK.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng trơn , đọc diễn cảm cả bài.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương

pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh họa, bảng phụ chép bài tập đọc.

- Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

Tên GV19 Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018* Cách tiến hành: GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài.

* Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi:

- Bức tranh vẽ cảnh gì?

- GV: Hơm nay ta học bài : “Cây bàng”.

2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

* Mục tiêu: : - HS đọc tất cả bài "Bác đưa thư". Luyện đọc các TN: mừng quỳnh nhễ

nhại, mát lạnh. Biết nghỉ hơi chỗ có dấu câu.

- Ơn các vần inh, uynh.Tìm tiếng mà em biết có vần inh, uynh.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

* GV đọc mẫu toàn bài một lần giọng chậm đều, - HS chỉ theo lời đọc của GV

tươi vui.

b- Hướng dẫn HS luyện đọc:

- 1 HS M4 đọc, lớp đọc thầm

+ Luyện đọc tiếng từ khó

+ GV đọc mẫu lần 1.

- Y/c HS tìm và nêu GV đồng thời ghi bảng.

- HS đọc CN, nhóm, lớp

- GV theo dõi và chỉnh sửa.

+ Cho HS luyện đọc câu:

H: Bài có mấy câu ?

- Bài có 8 câu

H: Khi đọc câu gặp dấu phẩy em phải làm gì ?

- Phải ngắt hơi

- Giao việc

- HS đọc nối tiếp CN

- GV theo dõi, chỉnh sửa cho HS đọc lại những

chỗ yếu.

+ Luyện đọc đoạn, bài.

H: Bài có mấy đoạn ?

H: Khi đọc gặp dấu chấm em phải làm gì ?

- Giao việc

- Theo dõi và chỉnh sửa cho HS

- Cho HS đọc cả bài.

Nghỉ giữa tiết

c- Ơn các vần inh, uynh:

H: Tìm tiếng trong bài có vần inh

H: Tìm từ có tiếng chứa vần inh, uynh ?- GV theo dõi, NX.

- GV nhận xét giờ họcTên GV- 2 đoạn

- Phải nghỉ hơi

- HS đọc nối tiếp bài, tổ

- Lớp đọc ĐT 1 lần- Minh

- HS tìm thi giữa các nhóm

inh: Trắng tinh, cái kính,…

uynh: Phụ huynh, khuỳnh tay

- Cả lớp đọc lại bài một lần.20 Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018TIẾT 2:

3. Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút)

* Mục tiêu: Bác đưa thư vất vả trong việc đưa

thư tới mọi nhà. các em cần yêu mến và chăm

sóc bác cũng như những người lao động khác.

-Trả lời được câu hỏi 1, 2 SGK.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm,

hoạt động cả lớp.

d- Tìm hiểu bài đọc:

+ Yêu cầu HS đọc đoạn 1.

H: Nhận được thư của bố Minh muốn làm gì ?- 3,4 HS đọc

- Nhận được thư của bố Minh muốn

chạy nhanh về nhà khoe với mẹ- Yêu cầu HS đọc đoạn 2

- 4 HS đọc

H: Thấy Bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại, Minh đã - Thấy bác đưa thư mồ hơi nhễ nhại

làm gì ?

Minh chạy vào nhà rót nước lạnh

mời bác uống

- Em thấy bạn Minh là người như thế nào ?

- Bạn là người biết quan tâm và yêu

mến người khác.

H: Nếu là em, em có làm như vậy không

- HS trả lời

+ GV đọc mẫu lần 2

- HS đọc CN cả bài: 5 - 7HS

- GV theo dõi, chỉnh sửa

- Nghỉ giữa tiết

4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút)

* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng đọc diễn cảm lại bài văn cả bài.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

* Cho HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh.

* Luyện nói:

- Nói lời chào hỏi của Minh với Bác

- Y/c HS đọc tên chủ đề luyện nói hơm nay ?

đưa thư.

- GV chia nhóm và giao việc

- HS dựa vào tranh đóng vai và nói

theo nhóm

- GV theo dõi và uốn nắn thêm

- 1 số nhóm đóng vai trước lớp

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV theo dõi, chỉnh sửa

- Cử đại diện nhóm nêu trước lớp

5. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).

- GV nhận xét tiết học: Khen ngợi những em học

tốt.

- Nhận xét chung giờ học

Tên GV21 Trường Tiểu học ...Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

×