1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

Ne=2,3 Kw < Nm=6.0,8=4,8Kw

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.1 KB, 86 trang )


ỏn tt nghipTrng HCN H NiSz: là lợng tiến dao răng

Z: là số răng dao

Kv: là hệ số điều chỉnh chung cho vận tốc cắt

Kv = Kmv.Knv.Kuv

Tra bảng 5-1 STCNCTMT2 ta có

Kmv=

190HBnvới HB =190 Kmv=1Tra bảng 5-5 STCNCTMT2 ta có:

Knv=0,8 ữ 0,85 chọn Knv = 0,85

Tra bảng 5-6 STCNCTMT2 ta có

Kuv = 1

Tra bảng 5-39 STCNCTMT2 ta có

Cv

72Q

0,7X

0, 5SVTH: Phm Vn DngY

0,2U

0,365p

0,3m

0,25GVHD: Nguyn Trng Maiỏn tt nghipTrng HCN H NiTra bảng 5-40 STCNCTMT2 ta có

Tuổi bền của dao T = 80 phút

Thay vào công thức tính V ta đợc

V=72.22 0, 7

Cv D q

1.0,85.1 24,4

.k v =

80 0, 25.7 0,5.0,130, 2 22 0,36 0,3

T mt x S y z B u Z p( m/phút)

Từ đó ta có số vòng quay của trục chính là:

n=1000.V 1000.24,4

=

353 ( vòng/ph).

.D

3,14.22Chọn theo máy nm= 300 ( vòng/ph).

Vận tốc cắt thực tế làV=.D.n 3,14.300.22

20,7 ( m/ph).

=

1000

1000*Tính lực cắt Pz:

Lực cắt đợc tính theo công thức:

Pz=10C p t x .S y .B u Z

D q .n w.k mpKmp: là hệ số điều chỉnhcho chất lợng của bề mặt gia công

Tra bảng 5-9 STCNCTMT2 ta có

Kmp=

HB190nVớiHB =190 Kmp=1Tra bảng 5-41 STCNCTMT2 ta có

Cp

30X

0.83SVTH: Phm Vn DngY

0,63U

166q

0,83w

0GVHD: Nguyn Trng Maiỏn tt nghipTrng HCN H NiThay vào côg thức tính lực Pz ta đợc

Pz=10C p t x .S y .B u Z

D q .n w.k mp =10.30.7 0,830,130,63 2216

4128 ( N )

.1

22 0,833000Tính Mômen xoắn Mx trên trục chính máy

Mx=Pz .D 4128.22

454 (Nm)

=

2.100

2.100Tính công suất máy Ne

Ne=Pz .V

4128.20,7

=

= 1,39 (Kw)

1020.60

1020.60So với công suất máy ta thấy

Ne=1,39 Kw < Nm=7.0,75=5,25Kw

Vậy máy có thể làm việc an toàn

.

*Tính thời gian gia công:

+ Khi khoan 2 lỗ 12

Thời gian gia công cơ bản tính theo công thức sau:

T0=L + L1 + L2

.i ( ph )

S .nTrong đó:

L: Là chiều dai gia công: L=22mm

L1:là khoảng ăn dao:

L1=d

22

.cotg + 2 =

.cotg1200 + 2 = 8(mm)

2

2L2: là khoảng thoát dao : L2=2 ữ 3 mm

Chọn L2 = 2mm

Số lần chạy dao i=2

Thay vào côg thức ta đợc:

SVTH: Phm Vn Dng67GVHD: Nguyn Trng Maiỏn tt nghipTrng HCN H Ni

T01=22 + 8 + 2

L + L1 + L2

.2.2 0,6( ph )

.i =

375.0,54

S .n+ Khi phay rãnh:

Thời gian gia công cơ bản tính theo công thức sau:T0=L + L1 + L2

.i ( ph )

S .nTrong đó:

L: Là chiều dai gia công: L=120mm

L1:là khoảng ăn dao:

L1= t ( D t ) +2= 7(22 7) +2=12mm

L2: là khoảng thoát dao :L2=0mm

i: là số lần chạy dao i=4 lần

Thay vào công thức ta đợc:

T01=120 + 12 + 0

L + L1 + L 2

.4.2 =2,25(phút)

.i =

300.0,78

S .nNGUYÊN CÔNG x. Phay mặt nghiêng

J. Sơ đồ nguyên công:

K. Phân tích:

Định vị :* Định vị:

- Chọn bề mặt đáy hạn chế 3 bậc tự do, đó là:

+/ Chuyển động tịnh tiến theo trục OZ.SVTH: Phm Vn Dng68GVHD: Nguyn Trng MaiXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (86 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×