1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

2 Theo chính sách của địa phương xã Phú Lộc:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (289.83 KB, 85 trang )


mức trợ cấp hàng tháng với đối tượng NCC và thân nhân của Liệt sỹ với mức

chuẩn là 1220000 đồng. Trong đó, hiện nay có 158 đối tượng hiện đang hưởng

chế độ trợ cấp hàng tháng. Để việc cập nhật chi trả trợ cấp hàng tháng chính

xác có hiệu quả thì cán bộ cũng đã làm thủ tục để giảm chế độ trợ cấp hàng

tháng cho 01 đối tượng người có cơng đã qua đời theo quy định.

Chế độ ưu đãi về giáo dục – đào tạo:

Chính quyền địa phương đang từng bước thực hiện đầy đủ các chế độ

ưu đãi cho con cái của thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm chất

độc hóa học, con liệt sỹ theo Nghị định 54.

Trong năm 2017 chính quyền xã đã tiếp nhận hồ sơ và đề nghị miễn

giảm học phí cho 12 đối tượng là học sinh, sinh viên; trong đó có 2 hồ sơ là

con cái của thương binh và bệnh binh; với các chế độ chính sách ưu đãi nhưu

sau:

Hỗ trợ miễn phí học phí với học sinh là con cái của thương bình, bệnh

binh trên địa bàn xã.

Chế độ trợ cấp trang thiết bị, phương tiện chỉnh hình:

Trên địa bàn tồn xã hiện nay có 4 thương binh có tỷ lệ thương tật và

đầy đủ điều kiện theo quy định về việc được hưởng các trang thiết bị hỗ trợ

sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; theo niên hạn UBND xã đã phối hợp với phòng

Lao động – Thương binh xã hội thành phố Phú Thọ thực hiện cung cấp đầy đủ

trang thiết bị cho đối tượng NCC: xe lăn, máy trợ thính…

Chế độ điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe:

Căn cứ vào việc phân bổ của phòng Lao động – Thương binh xã hội

thành phố Phú Thọ cho xã, thì hàng tháng chính quyền xã đều tiến hành thực

hiện việc đúng người, đúng đối tượng đi điều dưỡng tại các trung tâm để đảm

bảo cho việc chăm sóc và phục hối sức khỏe và hơn nữa là sự cơng bằng cho

các đối tượng.30Ngồi ra, căn cứ vào tình hình thực tế và tình trạng sức khỏe của đối

tượng người có cơng, cán bộ xã đã tiến hành lập dánh sách phân bổ điều

dưỡng tập trung cho 6 người có cơng và 55 người có cơng được điều dưỡng

tại gia đình, đảm bảo đúng quy định phân bổ của cấp trên phân bổ xuống địa

phương.

Hàng năm, chính quyền xã chỉ đạo cho ban Lao động – Thương binh xã

hội tiến hành rà sốt lại số đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp và các

đối tượng đang hưởng trợ cấp mà mất để thực hiện các thủ tục cần thiết sao

cho việc thực hiện chinh sách xã hội có hiệu quả nhất.

Tính đến tời điểm hiện nay thì 100 % thương binh, bệnh binh, thân nhân

liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến có huân chương, người bị nhiễm chất độc

hóa học đều được chính quyền xã cung cấp đầy thẻ bảo hiểm y tế nhằm đảm

bảo việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho đối tượng người có cơng.

Do q trình thu thập thơng tin bị thiếu sót nên có 6 trường hợp người

có cơng bị sai thơng tin về năm sinh và tên đệm trong thẻ bảo hiểm y tế

nhưng đã được cán bộ chính sách xã hội kịp thời phát hiện và nhanh chóng

thực hiện các thủ tục cấp lại thẻ để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng.

Đầu năm 2018, chính quyền xã đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thủ tục

để đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng theo quy

định.

Các hoạt động khác của địa phương:

Hàng năm vào dịp 27/07 hàng năm, Tết nguyên Đán chính quyền xã

luôn phát đọng các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tặng quà tết, theo quy định

của chủ tịch nước đúng đối tượng, đúng thời gian, đúng quy định đảm bảo

quyền lợi của người có cơng. Tính đến giữa năm 2017 thì quỹ đền ơn đáp

nghĩa còn 15.120.500 đồng.31Hàng năm vào dịp 27/07 và các ngày lễ kỉ niệm ( giải phóng miền nam,

cách mạng tháng Tám ) nhân dân xã và chính quyền địa phương tổ chức lễ

dâng hương kính viếng để tưởng nhớ cơng ơn của lớp lớp cha ông đã đi trước

đã hi sinh cho bảo vệ dân tộc tại nghĩa trang, nghĩa trang liệt sỹ thành phố Phú

Thọ, viếng mộ mẹ VNAH và tất cả các mộ liệt sỹ tại nghĩa trang nhân dân xã

Phú Lộc.

3.3. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách của xã Phú Lộc

Sự quan tâm, vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền và các ngành

còn thiếu thường xun, vai trò trách nhiệm trong tham mưu chưa rõ.

Việc tổ chức công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đối tượng

người có cơng chưa đạt hiệu quả mong muốn, vì hiện nay có rất nhiều trường

nghề, trường cao đẳng, đại học dân lập đào tạo đa dạng các chuyên ngành nên

con em thương binh, bệnh binh có nhiều lựa chọn ngành học cho mình, việc

tham gia các lớp học nghề theo chương trình hỗ trợ của đề án lao động nông

thôn, dạy nghề cho con em thương binh, bệnh binh ko thu hút được sự quan

tâm của họ. Do vậy, khi ra trường và khơng tìm được việc làm theo ngành học

thì họ lại ko có kỹ năng nghề trong tay để có thể xin được cơng việc ổn định.

Các hoạt động nhằm phát động phong trào toàn dân chăm sóc người có

cơng có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, chưa trở thành phong trào quần

chúng sâu rộng

Một số đối tượng không lưu giữ giấy tờ nên khơng thể hồn thiện hồ sơ

giải quyết chính sách NCC. Vẫn còn đối tượng có thái độ ỷ lại vào chế độ của

Đảng và Nhà nước gây nên nhiều khó khăn trong việc nâng cao đời sống cho

người có cơng

3.4 Những vướng mắc khi thực hiện chính sách.32 Về mặt chính sách:

Thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp các bộ,

ngành liên quan ban hành nhiều thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn các địa

phương giải quyết chính sách ưu đãi người có cơng tương đối đầy đủ và hồn

thiện hành lang pháp lý để thực hiện việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần

cho người có cơng, hướng đến mục tiêu người có cơng đạt mức sống cao hơn

mức sống trung bình của dân cư cùng địa bàn.

Tuy nhiên, trong q trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công đã

phát sinh một số vướng mắc, hạn chế. Hệ thống văn bản chính sách chồng

chéo, có một số điểm mâu thuẫn nhau; một số quy định chưa sát thực tiễn

khiến việc triển khai gặp khó khăn cho cán bột thực hiện và người được hưởng

chế độ ưu đãi như chế độ đối với người hoạt động kháng chiến, hỗ trợ nhà ở,

thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp…

Việc vướng mắc về mặt chính sách ưu đãi xã hội đơi khi gây lúng túng cho

cán bộ thực hiện chính sách ưu đãi; một số điểm chồng chéo và bất cập trong

chính sách cũng gây khó khăn khi đối tượng được hưởng, kéo dài thời gian xử

lý hồ sơ xét duyệt đối tượng người có cơng.

 Về đội ngũ cán bộ thực hiện chi trả trợ cấp:

Đội ngũ cán bộ chi trả trợ : Trước yêu cầu ngày càng cao trong lãnh đạo,

quản lý, điều hành q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát

triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới… ở cấp xã hiện

nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại nhiều địa phương còn bộc lộ những

hạn chế, yếu kém cả về số lượng và chất lượng.

Về số lượng, vấn đề nan giải đặt ra đối với các xã, phường, thị trấn hiện

nay là vừa thừa, lại vừa thiếu cán bộ. Trên thực tế thì số lượng cán bộ thực

hiện chính sách xã hội tại địa phương chỉ có 1 cán bộ, với số lượng hơn 4000

dân tại xã thì việc thực hiện cơng tác ưu đãi xã hội không nhiều. Tuy nhiên,33Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (85 trang)

×