1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Quản trị kinh doanh >

b. Đào tạo suốt quá trình làm việc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (905.59 KB, 81 trang )


Tăng cường Các kỹ năng cần thiết:

-05/05/19Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Kỹ năng thuyết trình.

Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

Kỹ năng giải quyết vấn đề - Ra quyết định.

Kỹ năng quản lý thời gian.

Văn hóa doanh nghiệp.

Kỹ năng hội họp.

Quan hệ công chúng.

44Đào tạo theo kiểu

chỉ dẫn công việc.Chia sẻ kỹ

năng

Kinh nghiệmĐào tạo trong

công việcLuân chuyển và

thuyên chuyển

vị trí

05/05/19Đào tạo theo

kiểu

học nghềKèm cặp

theo

kiểu chỉ

bảo.

45Tổ chức các lớp học

cạnh doanh nghiệp

Cử đi học các

trường

chính quyĐào tạo

kỹ năngMơ hình hóa

hành viĐào tạo ngồi

cơng việcĐào tạo theo

tình huống

05/05/19Các bài giảng,

hội nghị,

hội thảo.Đào tạo

từ xa

46c. Đào tạo cấp quản trị

“ Không chọn được người kế

vị xứng đáng, không phải là thủ

lĩnh thành cơng”.

Cựu TT Boris Yelsin05/05/1947Các hình thức đào tạo

1/ Sự ln chuyển công việc (Job rotation)

2/ Kèm cập trực tiếp tại nơi làm việc (Coaching

Approach).

3/ Nghiên cứu tình huống (The Case study method).

4/ Trò chơi kinh doanh (Business games).

5/ Phương pháp hội nghị (Conference method).05/05/1948Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (81 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×