1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

Chương 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (450.49 KB, 93 trang )


THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚtoán xây dựng cơ bản. Mỗi thành viên đều được phân công chuyên trách theo dõi một

nhân viên nhất định nên không bị chồng chéo lên nhau, thường xuyên đối chiếu kiểm

tra lẫn nhau, có sự cộng tác lẫn nhau để làm tốt phần hành.

Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp, đây là phương pháp tính giá

thành rất phù hợp với đặc điểm tổ chức hiện nay của công ty, công tác tính giá thành

đơn giản nhưng vẫn đảm bảo kết quả tính giá thành cho từng công trình được chính

xác.

Hình thức kế toán áp dụng: “Chứng từ ghi sổ” đây là hình thức sổ kế toán rất thuận

tiện cho việc đối chiếu, kiểm tra số liệu. Hệ thống sổ sách có kết cấu đơn giản thuận

tiện cho việc áp dụng máy vi tính vào công tác xử lý số liệu kế toán.

3.1.1.2. Những tồn tại về hạch toán chi phí tính giá thanhg tại công ty cần phải

hoàn thiện:

3.1.1.2.1. Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán.

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức với quy mô nhỏ trong khi quy mô và

phạm vi hoạt động của công ty ngày càng được mở rộng. Đặc thù của ngành xây lắp là

hoạt động ở nhiều địa điểm khác nhau do vậy cần phải bổ sung một vài cán bộ trong

bộ máy kế toán mới theo dõi sát công việc.

Tuy mỗi kế toán phần hành đảm nhận một công việc nhưng cuối kỳ lại tập hợp các

sổ sách liên quan đã tạo nên một khối lượng công việc khác lớn từ việc tính giá thành

đến việc lập báo cáo tài chính, tạo không ít khó khăn.

Hiện nay công ty áp dụng hình thức kế toán: “Chứng từ ghi sổ” đã làm cho công

tác hạch toán, ghi chép dễ bị trùng lặp dẫn đến sai sót, nhầm lẫn và gây khó khăn trong

việc quản lý sổ sách.

3.1.1.2.2. Về Phương pháp tập hợp chi phí, phân bổ chi phí:

Công tác tập hợp chi phí sản xuất cuối kỳ từ các đội còn chậm, gây khó khăn trong

việc tổng hợp số liệu chi phí, tính giá thành sản phẩm tại công ty.

Khi thi công xây lắp một công trình các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường

lớn, ở các giai đoạn trong quá trình thi công trường có nghiệp vụ nhập lại kho một số

vật liệu thừa không sử dụng hết chưa phản ánh dùng giá trị thực của vật liệu

Đối với việc hạch toán và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Do công ty tổ

chức đội vận chuyển riêng do đó chi phí vận chuyển nguyên vật liệu không được tínhHoàng Thái HàTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚvào giá thành thực tế, nguyên vật liệu nhập lại kho cho nên chi phí vận chuyển này là

không hợp lý.

Một số công cụ dụng cụ như: Đà giáo, cốt pha, tôn làm lán trại…và công cụ xuất

dùng kỳ trước phân bổ cho kỳ này cũng được công ty hạch toán vào chi phí nguyên vật

liệu trực tiếp là không chính xác. Điều này sẽ làm cho tỷ trọng của chi phí nguyên vật

liệu trực tiếp trong giá thành sẽ tăng lên ảnh hưởng tới việc phân bổ các chi phí khác

dựa trên tiêu thức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

3.1.1.2.3. Về phương thức tính giá thành và biện pháp hạ thấp giá thành:

Tại công ty việc tính giá thành là tập hợp tất cả các chi phí sản xuất của công trình

và sản phẩm để tính giá thành là đơn chiếc nên thời gian thi công dài, việc theo dõi sản

xuất được chặt chẽ.

Biện pháp hạ thấp giá thành tại công ty vẫn là tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng biện

pháp chưa cao và chưa hiệu quả, việc theo dõi nguyên vật liệu thừa không sử dụng hết

chưa được chặt chẽ.

3.1.2. Các biện pháp hoàn thiện:

Qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực tế về công tác hạch toán chi phí

sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty với những ưu điểm và nhược điểm đó

nhằm đưa bộ máy kế toán của công ty ngày càng hoàn chỉnh và hợp lý hơn. Theo ý

kiến của cá nhân em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến sau:

+ Do địa bàn của công ty hoạt động rộng, các công trình rải rác ở nhiều nơi xa cơ

quan cho nên việc thực bảo quản luân chuyển chứng từ rất khó khăn vì vậy việc áp

dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung là không phù hợp, hơn nữa mọi công

việc của phòng kế toán được dồn vào cuối tháng, cuối quý nên rất phức tạp dễ gây ra

tình trạng ứ đọng công việc, thiếu sót trong việc kiểm tra đối chiếu. Do đó theo em

công ty nên sử dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán thay

cho hình thức kế toán tập trung sẽ thuận tiện hơn, giảm bớt công việc của kế toán và

cuối kỳ đảm bảo chính xác kịp thời. Đồng thời tại các cơ sở sẽ tiến hành hạch toán ban

đầu về các nghiệp vụ và có trách nhiệm bảo quản tốt các chứng từ.

+ Đối với nguyên vật liệu nhậplại kho: Công ty nên tính chi phí vận chuyển vào

nguyên giá vật liệu nhập kho ngay khi mới, nhập như vậy sẽ chính xác hơn phản ánh

đầy đủ nguyên vật liệu trong giá thành. Còn đối với nguyên vật liệu xuất kho thì côngHoàng Thái HàTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚty cần quan tâm xem xét lựa chọn phương pháp tính có hiệu quả hơn đảm bảo cho

công tác tính giá thành một cách chính xác hơn. Công ty có thể áp dụng phương pháp

bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập, phương pháp này đòi hỏi cán bộ có trình độ

chuyên môn cao, công tác kế toán đòi hỏi trang bị máy móc hiện đại. Bên cạnh đó để

theo dõi giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng và số lần phân bổ, công ty có thể mở:

“Bảng theo dõi công cụ dụng cụ”.

BẢNG THEO DÕI CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Chứng từ

loại Số

Ngày

CTCT

BCsốĐơnGiá trịSố lầnGiá trịgiảilượnggiáxuất dùngphân bổphân bổD123=1*24một lần

5=3/4CTADiễn+ Đôi với chi phí sử dụng máy thi công:

Trong trường hợp trong kỳ mỗi đội máy chỉ phục vụ cho một đội công trình duy

nhất thì số khấu hao của máy thi công đó công ty hạch toán trực tiếp vào TK624 “Chi

phí khấu hao máy thi công” cho từng công trình. Còn trường hợp trong kỳ có một công

trình mới thì chi phí khấu hao trong kỳ của đội máy được phân bổ cho công trình theo

tiêu thức: “Chi phí nhân công trực tiếp” theo em cách phân bổ như vạy là chưa hợp lý.

Để xác định đúng mức độ hao mòn của từng máy móc thiết bị phục vụ cho từng

công trình đồng thời nhằm tính toán chính xác trung thực giá thành sản phẩm, công ty

nên phân bổ chi phí khấu hao máy móc thi công cho từng công trình trên tiêu thức số

ca máy phục vụ cho từng công trình bởi sự hao mòn của máy móc thiết bị tỷ lệ với số

mức độ phục vụ của chúng.

Công thức phân bổ chi phí máy thi công:

Tổng chi phí khấu hao của số máy thi công

Chi phí khấu

hao phân bổdùng chung cho nhiều công trình trong kỳ

=cho công trìnhHoàng Thái HàSố ca máy

x phục vụ thực tếTổng số ca máy phục vụ thưc tế trong kỳcho công trìnhTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚCuối kỳ căn cứ vào báo cáo hoạt động của từng đội máy kế toán lập: “Bảng tổng

hợp hoạt động của xe, máy” để làm căn cứ phân bổ chi phí khấu hao máy thi công.

BẢNG TỔNG HỢP XE,MÁY

Quý …… năm……

Tên xe, máySố ca máy phục vụ thực tế cho từng công trình trong kỳ

Công trình A Công trình A Công trình A

Tổng cộngTổng cộng

Đối với chi phí máy thi công thuê ngoài thi công ty nên hạch toán các khoản chi

phí liên quan đến thuê ca máy thi công vào TK6238

Cuối kỳ kết chuyển sang TK154 để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

hoàn thành.

- Đối với khoản chi phí thiệt hại:

Hiện nay công ty đang đặt vấn đề hach toán thiệt hại trông sản xuất, tuy nhiên

trong thực tế khoản thiệt hại này vẫn xảy ra. Ở công ty thiệt hại trong sản xuất chủ yếu

là do các đội làm sai thiết kế và thiên tai gây ra nên phải ngừng sản xuất. Với những

thiệt hại này khi tiến hành nghiệm thu, công ty không hạch toán đưa vào chi phí thiệt

hại mà hạch toán thẳng vào chi phí thi công công trình, như vậy sẽ làm cho giá thành,

hạng mục công trình có thiệt hại xảy ra không chính xác.

Để đảm bảo tính chính xác của giá thành sản phẩm nhằm cung cấp thông tin một

cách hữu ích nhất trong công tác quản lý, đầu tư… công ty nên tổ chức hạch toán các

khoản thiệt hại trong sản xuất. Việc hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất đều

được dựa trên cơ sở biên bản xác định thiệt hại, nguyên nhân xảy ra thiệt hại để quy

trách nhiệm cho từng người và làm căn cứ cho hạch toán.

- Cần quan tâm đến phương pháp và việc thực hiện đánh giá sản phẩm dở dang

cuối kỳ vì đó là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành.

Em hy vọng những ý kiến trên của em sẽ góp phần khắc phục được phần nào

những hạn chế vẫn còn tồn tại trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm tại công ty.

Hoàng Thái HàTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ3.2. Kết luận và kiến nghị:

- Đối với doanh nghiệp: Qua đợt thực tập tại công ty Tân Phú tuy là thời gian

không lâu nhưng em cũng thấy bộ máy quản lý và công tác kế toán của công ty đang

áp dụng là rất phù hợp, mặc dù hiện nay nền kinh tế thị trường có rất nhiều thay

đổi.Tuy nhiên em cũng có một số kiến nghị sau:

+ Công ty nên có phương pháp cụ thể trong việc tiết kiệm nguyên vật liệu để góp

phần hạ thấp giá thành ví dụ như có chính sách khen thưởng trong việc tiết kiệm

nguyên vật liệu để khuyến khích công nhân.

+ Cần có chính sách khen thưởng đối với nhân viên, quan tâm đến đời sống vật

chất và tinh thần của người lao động hơn, nhất là trong những ngày lễ tết để từ đó họ

yên tâm công tác và đạt năng suất cao hơn.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên học hỏi thêm và nâng cao trình độ tay

nghề, phân công cho họ làm đúng chuyên môn nghiệp vụ của mình để họ có điều kiện

phát triển.

- Đối với nhà trường: Hiện nhà trường đang có một đội ngũ giáo viên có trình độ

chuyên môn cao, tận tình trong công việc, có phương pháp giảng dạy đối mới và số

lượng sinh viên khá đông điều đó đã khẳng định chất lượng giáo dục và uy tín của nhà

trường. Tuy nhiên em mong rằng nhà trường sẽ đưa những môn học mang tính thực

hành thực tế vào chương trình học nhiều hơn để sinh viên không phải bỡ ngỡ khi tiếp

cận với thực tế. Nhà trường nên quan tâm và tạo điều kiện hơn cho những sinh viên có

hoàn cảnh khó khăn.Hoàng Thái HàTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚKẾT LUẬNMặc dù mới thành lập nhưng công ty Cổ Phần Xây Dựng Tân Phú đã biết khai

thác, tận dụng thế mạnh của mình trên những công trình xây dựng và cũng đã tạo được

uy tín nhất định đối với khách hàng. Để có được điều này là nhờ vào sự tích cực, cố

gắng nhiệt tình của công nhân viên và góp phần không nhỏ của phòng kế toán. Vì đây

là bộ phận thực hiện rất tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm xây lắp.

Qua thời gian thực tập và làm chuyên đề tốt nghiệp đã giúp em ôn lại, cũng cố kiến

thức đã học ở trường và tìm hiểu thêm những phương pháp mới trong thực tế rất bổ

ích. Nhờ đó mà em đã hoàn thành chuyên đề của mình và em xin mạnh dạn góp một số

ý kiến nhỏ bé của mình ở trên nhằm góp phần hoàn thiện hạch toán kế toán chi phí sản

xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. Với thời gian thực tập ngắn và trình độ

còn hạn chế, kinh nghiệm chuyên môn chưa cao nên chuyên đề chắc chắn sẽ có những

sai sót và chưa hoàn thiện, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của cô giáo và

các anh chị phòng kế toán để cho chuyên đề của em được hoàn thành hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn và Công ty Tân Phú đã

tận tình giúp đỡ em trong thời gian qua để em hoàn thành chuyên đề này.

Nam Định, ngày 15 tháng 02 năm 2013

Sinh viên thực hiện

Hoàng Thái HàHoàng Thái HàXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (93 trang)

×