1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng Tân Phú

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (450.49 KB, 93 trang )


THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚcộng …Các công trình có thơi gian thi công kéo dài kết cấu phưc tạp ,giá trị công trình

lớn nên gây khó khăn cho việc quản lý sản xuất

Sản phẩm xây lắp không cố định nơi sản xuất nên các chi phí có liên quan phải

di chuyển đến dịa điểm công trình đanh thi công . Điều này làm cho việc quản lý tài

sản thêm phức tạp

Chu kỳ sản xuất sản phẩm kéo dài ,quy trinh công nghệ phứcc tạp số lượng sản

phẩm đơn chiếc ,nơi sản xuất là nơi tiêu thụ nên đòi hỏi việc tổ chức hệ thông hoạch

toán và quản lý sao cho chất lượng công trình được đảm bảo

Về lao động :Phần lớn công việc phục vụ xây lắp là những công việc nặng nhọc

đòi hỏi người lao động phải có tay nghề cao và sức khoẻ tốt

Tóm lại chi phí sản xuất tại công trình trường học xã Giao Thanh được chia làm

4 loại sau

a, Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CP.NVLTT) gồm: xi măng, sắt, thép, gạch

ngói, đất đá, cát sỏi, sơn ...

b, Chi phí nhân công trực tiếp (CP.NCTT) là các khoản tiền công ty phải trả

cho công nhân trực tiếp xây lắp bao gồm :tiền lương, phụ cấp, ăn ca của công nhân

trực tiếp xây lắp

c, Chi phí sử dụng máy thi công (CP.SDMTC): tiền lương, phụ cấp, ăn ca của

công nhân vận hành máy thi công, các chi phí dùng trực tiêp cho máy thi công như:

xăng dầu, điện nước, chi phí khấu hao máy móc thiết bị, chi phí báo dưỡng, sửa chửa

máy .

d, Chi phí sản xuất chung (CP.SXC): tiền lương của nhân viên quản lí đội xây

dựng, các khoản trích :BHXH ,BHYT ,KPCĐ ,của công đoàn trực tiếp sản xuất ,công

nhân vận hành máy thi công, công nhân quản lý đội xây dựng .Ngoài ra còn một số chi

phí như :công cụ, dụng cụ, bảo hộ lao động của các bộ phận các chi phí bằng tiền khác

như: điện, nước, điện thoại, chi phí tiếp khách…phát sinh tại bộ phận quản lý xây

dựng

2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất tại công ty

Việc phân loại chi phí một cách khoa học ,thống nhất và hợp lý sẽ tạo điều kiện

thuận lợi trong công tác kiểm soát chi phí sản xuất của kế toán ,nhà quản lý. Tuỳ thuộcHoàng Thái HàTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚvào loại hình sản xuất và trình độ của doanh nghiệp có thể khái quát cách phân loại

sau

-Chi phí trực tiếp: gồm sơn ,xi măng ,sắt thép, cát sỏi, đất đá, gạch ngói, máy

móc phục vụ sản xuất…

-Chi phí gián tiếp:xăng dầu chạy máy công cụ dụng cụ, chi phí điện nước …

2.2.1.3 Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung tại công ty

Vì các sản phẩm xây lắp của công ty là từng công trình cụ thể nên khi chi phí

sản xuất chung phát sinh tại công trình nào thì hoạch toán riêng cho công trình đó mà

không cần phải phân bổ

2.2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành tại công trình trường học

xã Giao Thanh.

Để minh hoạ cho đề tài em xin nêu thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá

thành tại công trình trường học xã Giao Thanh (số liệu trong đề tài được tính bằng đơn

vị: Đồng)

2.2.2.1 Đối tượng hoạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành tại công

ty.

a, Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

Xuất phát từ đặc điểm trong doanh nghiệp xây lắp có thời giant hi công kéo dài,

công nghệ phức tạp, xản phẩm đơn chiếc.Vì vậy viêc hoạch toán chi phí là hoạch toán

riêng cho từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành .

-Hàng ngày chi phí phát sinh có liên quan đến công trình, hạng mục công trình

thì tập hợp đối tượng đó một cách thích hợp.-Khi hoàn thành tổng chi phí cho các đối tượng được hạch toán là giá thành sản

phẩm hoàn thành.B, Đối tượng tính giá thành

Đối tượng tính giá thành tại công ty là công trình hoặc hạng mục công trình đã

hoàn thành và bàn giao.

2.2.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí và phương pháp tính giá thành tại công

ty đang áp dụng.

Công ty CP XD Tân Phú hạch toán chi phí theo phương pháp kê khai thường

xuyên.Hoàng Thái HàTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ* Tập hợp chi phí và phân bổ các loại chi phí:

2.2.2.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CP NVLTT)

a, Nội dung CP NVLTT

Để thuận tiện trong việc theo dõi, quản lý, đối chiếu số liệu, chi phí nguyên vật

liệu trực tiếp tại công ty được chia làm hai loại:

-Chi phí NVL chính gồm: Xi măng, gạch ngói, sắt thép, đất đá…thi công công

trình. Chi phí này chiếm tỷ lệ lớn trong giá thành sản phẩm xây lắp và được

công ty lập định mức và tổ chức khoán lại cho các đội xây dựng-Chi phí NVL phụ: Vôi, sơn…làm tăng chất lượng và vẻ đẹp của công trình.Khi xuất kho NVL thì giá xuất kho chính là giá thực tế mà trước đó công ty đã nhập

kho.

Trường hợp NVL mua về được chuyển thẳng đến công trình thì giá thực tế là:

Giá mua NVLgiá mua ghi

=thực tếChi phí

+trên hoá đơnCác khoản

-vận chuyểngiảm trừb. Tài khoản sử dụng:

TK 621: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Kết cấu TK 621:

TK621

Giá thực tế của nguyênliêu,- Giá thực tế nguyên vật liệu xuấtvật liệu trực tiếp xuất dùngdùng không hết nhập lại khođể thi công công trình:- kết chuyển chi phí nguyên“Trường học xã Giao Thanhvật liệu trực tiếp vào TK 154Hoàng Thái HàTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚc. Chứng từ sổ sách sử dụng

-Giấy đề nghị xuất vật tư-Hợp đồng GTGT mua hang va phiếu chi-Phiếu xuất kho-Bảng chi tiết vật tư-Bảng kê vật tư-Chứng từ ghi sổ-Sổ cáiTrình tự luân chuyển chứng từ của TK621

Giấy đề nghịPhiếu xuất khoBảng kêChứng từBảng chi tiết

xuất vật tưPhiếu NXKSổ Cái

vật tưghi sổSau khi gửi gấy đề nghị xuất vật tư và được chấp nhận kế toán vật tư tiến hành xuất

kho hoặc mua NVL chuyển tới cho đội thi công.

Ngày 02/01/2007 xuất kho NVL dùng để thi công công trình trường học xã

GiaoThanh

Công ty CPXD Tân PhúCộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt NamXóm 14- Hoành Sơn- Giao Thuỷ- NĐĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcGIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ

lần 1

Ngày 02 tháng 01 năm 2007

Họ và tên: Trần Đức Hồng

Đề nghị công ty cấp cho tôi một số vật tư sau để phục vụ cho việc thi công công

trình trường học xã Giao ThanhSTTTên hang hoá, vật tưĐVTSố lượng1Xi măng Hoàng MaiTấn372GạchViên120.000Hoàng Thái HàThành tiềnTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ3CátM3204Đá nhỏM3205ĐấtM3106SắtTấn02Xin cấp trên đồng ý chấp nhận để việc thi công công trình được tiến hành theo

đúng tiến độ

Giao Thuỷ, Ngày 02 tháng 01 năm 2007

Người yêu cầu

(Ký)CÔNG TY CỔ PHẦN XD TÂN PHÚ

PHÒNG VẬT TƯ

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 02 tháng 01 năm 2007

Số: 01/X

Họ tên người nhận hàng: Trần Đức Hồng

Lý do xuất kho: xây dựng trường học xã Giao Thanh

Xuất tại kho: vật tưSTTTênvậtHoàng Thái Hàtư, MãĐịa điểm: H. Giao ThuỷĐVT Số lượngĐơn giáThành tiềnTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚhàng hoá

1sốYêu cầu

TấnXi măng

Hoàng MaiSố lượng3737978.00036.529.0002GạchViên120.000120.00064277.040.0003Cát sỏiM32020142.0002.840.0004Đá nhỏM32020170.0003.400.0005ĐấtM31010100.0001.000.0006SắtTấn020210.986.000 21.972.000

CộngNgười lập phiếu

(ký, họ tên)142.771.000Người nhận hàng

(ký, họ tên)Thủ khoKế toán trưởngGiám đốc(ký,họ tên)(ký, họ tên)(ký, họ tên)HOÁ ĐƠN GTGT

Liên 1: lưu

Ngày 03 tháng 01 năm 2007

Đơn vị bán hàng: Cửa hàng vật tư Thái Thịnh

Địa chỉ: Thị trấn Quất Lâm

Hoàng Thái HàTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚĐiện thoại: 0350 3741659MSTHọ và tên người mua hàng: Đỗ Thị Dung

Tên đơn vị: Công ty CP XD Tân Phú

Địa chỉ: Xóm 14- Hoành Sơn- Giao Thuỷ

Số tài khoản:

Hình thức thanh toán: TMMSTSTT Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số lượngĐơn giáThành tiền1GạchViên 10.5606426.779.5202Xi măng Hoàng MaiTấn15978.00014.670.0003SắtTấn1,510.980.00016.479.000Cộng tiền hàng

Thuế suất GTGT37.928.520

10%Tiền thuế GTGTTổng cộng thanh toán3.792.852

41.721.372Số tiền viết bằng chữ: bốn mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi mốt nghìn ba trăm

bảy hai đồng y%Người mua hàng

(ký, họ tên)Hoàng Thái HàNgười bán hàng

(ký, họ tên)Kế toán trưởngThủ trưởng đơn vị(ký, họ tên)(ký, họ tên)THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚCÔNG TY CỔ PHẦN XD TÂN PHÚ

Xóm 14- Hoành Sơn- Giao Thuỷ- NĐ

PHIẾU CHI

Ngày 03 tháng 01 năm 2007

Họ tên người nhân tiền: Lê Thái Thịnh

Địa chỉ: Thi trấn Quất Lâm

Lý do chi: Thanh toán tiền mua vật liệu

Số tiền: 41.721.372Viết bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi mốtngàn ba trăm bảy hai đồng y%

Kèm theo:Giám đốcHĐGTGTKế toán Trưởng(ký, họ tên,(ký, họ tên)chứng từ gốcThủ quỹNgười lập phiếu(ký, họ tên)(ký, họ tên)Người nhân tiền

(ký, họ tên)đóng dấu)

Sau khi thanh toán tiền hàng kế toán vật tư chuyển số hàng vừa mua xuống công

trường

Đơn vị: Công ty cổ phần XD Tân Phú

Bộ phận vật tư

PHIẾU NHẬP XUẤT THẲNG

Này 03 tháng 01 năm 2007

số: 1/NXTHoàng Thái HàTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚHọ và tên người giao: Đỗ Thi Dung

Theo BB kiểm nghiệm: số 01 ngày 03 tháng 01 năm 2007

Tên bộ phận: Vật tưSTT Tên vật tư

1

2

3GạchĐịa điểm:

sốSố lượng

ĐVTYêu cầuThựcĐơn giáThành tiềnnhậpViênMai

Sắt10.5606426.779.520Tấn1515978.00014.670.000TấnXi măng Hoàng10.5601.51.210.986.00016.479.000Cộng37.928.520CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG TÂN PHÚ

BẢNG CHI TIẾT XUẤT VẬT TƯ

Quý I năm 2007

STT

1

2

3

4

5Tên vật tư

Xi măng

Gạch

Cát sỏi

Đá nhỏ

ĐấtHoàng Thái HàĐVTSố lượngTấn37Viên120.000M320M320M310Thành tiền

36.519.000

77.040.000

2.840.000

3.400.000

1.000.000THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ6Tấn7Vôi80121.972.000

1.750.000Thùng 15Sơn902TấnSắtViênNgói Thái29.876.3001.70011.900.000Cộng300.684.920

Nam Định, ngày03 tháng 01 năm 2008BẢNG KÊ VẬT LIỆU QUÝ I NĂM 2007

Công trình: trường học xã Giao ThanhChứng từ

Số02/01ĐVTHoàng Thái HàSốĐơn giáThành tiền978.00036.519.000lượngNgày01/XDiễn giảiXi măngTấn37THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ- TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚGạch20142.0002.840.000M320170.0003.400.000M310100.0001.000.000SắtTấn0210.986.00021.972.000GạchViên10.5606426.779.520Xi măngTấn15978.00014.670.000SắtTấn1,510.986.00016.479.000GạchViên5.0006423.210.000Cát sỏiM305142.000710.000VôiTấn011.750.0001.750.000Ngói TháiViên1.7007.00011.900SơnThùng 151.991.70029.876.300Gạch lát nền nhàViên1.76015.00026.400.000……03/XM3Đất sắt15/0277.040.000Đá nhỏ02/X120.000 642Cát sỏi1/NXT 03/01Viên….…..……300.684.920CộngTừ bảng kê vật liệu kế toán lập chứng từ ghi sổ để phản ánh CP NVLTT xuất dùng

cho công trình trường học xã Giao Thanh

CHỨNG TỪ GHI SỔHoàng Thái HàXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (93 trang)

×