1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (14.26 MB, 85 trang )


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ- Đánh giá nhân viên thử việc và ra quyết định ký, hoặc không ký hợp đồng

chính thức với nhân viên đã qua thời gian thử việc.

- Tổ chức phân công công việc cho các nhân viên cấp dưới trong phạm vi

quản lý.

- Tổ chức đánh giá cơng việc của tồn bộ nhân viên hàng tháng.

- Giải quyết các công việc phát sinh, các yêu cầu của khách mà NV không giải

quyết được trong quá trình phục vụ khách.

- Thực hiện nhiệm vụ phục vụ khách hàng như nhân viên phục vụ trực tiếp

khi có yêu cầu của cấp trên.

- Tập hợp và báo cáo Giám đốc điều hành các ý kiến phản ánh của khách hàng

- Phối hợp với GĐ Nhà hàng thực hiện hoạt động marketing theo chương trình

của nhà hàng.

- Báo cáo công việc hàng ngày vào cuối buổi cho Giám đốc điều hành và các

công việc đột xuất khác, báo cáo công tác tuần vào cuối tuần.

- Lập kế hoạch công tác tuần, tháng và chuyển kế hoạch cho Giám đốc điều

hành.

- Quản lý toàn bộ tài sản được giao bao gồm: Định kỳ tổ chức kiểm tra toàn

bộ dụng cụ, đề xuất sửa chữa, thay thế…

- Đề xuất các sáng kiến để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của cơng ty.

 Chức năng:

- Đánh giá mức độ hồn thành cơng việc tồn bộ nhân viên trong bộ phận

quản lý nhà Được quyền ra quyết định tiếp nhận nhân viên (trừ cấp tổ trưởng

trở lên).hàng.

- Đề xuất chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên trực thuộc.

- Toàn quyền điều động nhân viên trong bộ phận quản lý nhà hàng.

- Được quyền áp dụng hình thức nhắc nhở và cảnh cáo đối với nhân viên.

- Được quyền cho nhân viên nghỉ việc riêng nhưng không quá 03 ngày/tháng.

- Được quyền cho nhân viên nghỉ phép nhưng không quá 02 ngày/tháng.

 Quản lý nhà hàng

 Nhiệm vụ

- Lập phân ca tuần cho các tổ trưởng.

- Quản lý hồ sơ đánh giá công việc tuần/tháng.

Trang 48ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHỐ- Giám sát cơng việc của các bộ phận.

- Đôn đốc, hỗ trợ NV phục vụ các bàn đã được khách đặt hàng từ trước hoặc

các phòng VIP.

- Thay mặt quản lý nhà hàng giải quyết công việc theo uỷ quyền hoặc khi

quản lý nhà hàng vắng mặt.

- Lập báo cáo công việc ngày, tuần cho quản lý nhà hàng.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của công ty liên quan đến quy định về tiếp

nhận và xử lý thông tin, lập kế hoạch và báo cáo nội bộ.

 Chức năng:

- Kiểm tra hoạt động của tất cả các vị trí trong bộ phận quản lý nhà hàng.

- Được quyền yêu cầu NV dừng thực hiện công việc nếu không đúng theo quy

định.

- Trường hợp thay mặt quản lý nhà hàng điều hành thì được thực hiện các

quyền của quản lý nhà hàng.

 Giám sát nhà hàng:

 Nhiệm vụ

- Lập phân ca tuần cho các tổ trưởng.

- Quản lý hồ sơ đánh giá công việc tuần/tháng.

- Giám sát công việc của các bộ phận.

- Đôn đốc, hỗ trợ NV phục vụ các bàn đã được khách đặt hàng từ trước hoặc

các phòng VIP.

- Thay mặt quản lý nhà hàng giải quyết công việc theo uỷ quyền hoặc khi

quản lý nhà hàng vắng mặt.

- Lập báo cáo công việc ngày, tuần cho quản lý nhà hàng.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của công ty liên quan đến quy định về tiếp

nhận và xử lý thông tin, lập kế hoạch và báo cáo nội bộ.

 Chức năng:

- Kiểm tra hoạt động của tất cả các vị trí trong bộ phận quản lý nhà hàng.

- Được quyền yêu cầu NV dừng thực hiện công việc nếu không đúng theo quy

định.

- Trường hợp thay mặt quản lý nhà hàng điều hành thì được thực hiện các

quyền của quản lý nhà hàng.

Trang 49ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ Giám sát quầy bar:

 Chức năng và nhiệm vụ:

- Đặt mục tiêu và chỉ tiêu cho đơn vị/ quầy bar

- Xác định nhu cầu nhân viên và tuyển dụng nhân viên

- Quản lý nhân viên

- Đánh giá nhu cầu phát triển, đào tạo và huấn luyện nhân viên

- Giao nhiệm vụ cho nhân viên để đạt được các mục tiêu và tối đa hoá các

-nguồn lực

Thiết lập và giám sát chất lượng và tiêu chuẩn dịch vụ cho nhân viên

Thơng báo chính sách, tiêu chuẩn và thủ tục của công ty cho nhân viên

Chỉ đạo và quản lý nhân viên để đạt được các tiêu chuẩn và mục tiêu

Đảm bảo nhân viên hoạt động trong chính sách của cơng ty

Tổ chức và điều chỉnh lịch làm việc phù hợp với các nguồn lực sẵn có và các-quy định về lao động

Giám sát việc chuẩn bị và trình bày đồ uống để đạt được các tiêu chuẩn

Giải quyết khiếu nại của khách hàng nhanh chóng

Theo dõi vệ sinh khu vực quầy bar

Giám sát các thủ tục tiền mặt chính xác và đảm bảo các thủ tục giấy tờ cầnthiết

- Đảm bảo tuân thủ các quy trình quản lý tiền mặt

- Đảm bảo tuân thủ các quy trình kiểm sốt kho

- Theo dõi và đặt hàng

- Liên lạc với cung cấp và đại diện bán hàng

-Đảm bảo rằng tất cả các giao hàng đều được kiểm tra chính xác

Kiểm tra lại mặt đúng cách và được lưu giữ để giảm sự lãng phí

Giám sát việc trình bày quầy bar để tối đa hố tính năng và sự hấp dẫn

Thiết lập, giám sát và kiểm soát ngân sách cho đơn vị/ quầy bar

Hoạch định và thực hiện các biện pháp kiểm sốt chi phí

Lên kế hoạch và triển khai hệ thống để tối đa hoá bán hàng và doanh thu

Tổ chức các hoạt động quảng bá

Lập và trình bày báo cáo tài chínhTrang 50ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ- Thực hiện cải tiến sản phẩm và dịch vụ

- Duy trì giao tiếp thường xuyên với nhân viên và quản lý thông qua các cuộc

họp và thảo luận

- Giữ nguyên luật hiện hành liên quan đến dịch vụ rượu, bán thuốc lá và cấp

giấy phép

 Nhiệm vụ và chức năng của nhân viên quầy bar:

- Thực hiện các công việc đầu ca:

- Order hàng và nhận hàng. Kiểm tra hàng hóa: số lượng và chất lượng nhập

vào.

- Kiểm tra hàng tồn ca trước có đúng như trong biên bản kiểm kê hàng tồn

hàng ngày.

- Chuẩn bị đồ bán trong ngày.

- Thực hiện công việc vệ sinh.

- Kiểm tra tình hình hoạt động của các trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất

-của quầy bar.

Tham gia họp đầu ca

Pha chế và cung cấp đồ uống theo yêu cầu của khách hàng:

Nhạn order đồ uống.

Pha chế và cung cấp đồ uống theo order chính xác và đúng theo quy địnhcủa nhà hàng, cần chú ý các yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

- Chuẩn bị món kem tráng miệng.

- Thực hiện đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng

và trình bày đẹp.

- Bảo quản và làm sạch các dụng cụ làm việc:

- Giữ quầy bar sạch sẽ, gọn gàng trong suốt quá trình phục vụ.

- Rửa và lau sạch ly, cốc, chén, đĩa, các vật dụng phục vụ và các đồ dùng của

Bar theo quy định của Nhà hàng.

- Quản lý các công cụ làm việc của nhà hàng: ly, cốc, chén, đĩa và các vật

dụng có liên quan.

- Quản lý hàng hóa của bộ phận bar.

- Kiểm soát số lượng nhập xuất tồn của Bar hàng ngày.Trang 51ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ- Lên danh sách và yêu cầu đặt hàng cho Bar hàng ngày và tổ chức nhận hàng

từ KT kho.

- Thực hiện các công việc cuối ca:

- Vệ sinh và sắp xếp công cụ, dụng cụ khi hết ca làm việc.

- Thực hiện cất trữ, bảo quản các loại đồ uống, nguyên vật liệu và chuẩn bị

các công việc cho ca sau.

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống trang thiết bị, máy móc của Bar như tủ lạnh, tủ

bảo quản, máy xay sinh tố,… tắt các thiết bị máy móc có liên quan đến điện

-nếu khơng sử dụng.

Kiểm tra hàng tồn cuối ca làm việc và bàn giao lại cho ca sau.

Niêm phong toàn bộ tài sản của quầy Bar.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao:

Báo cáo công việc hàng ngày hoặc đột xuất theo yêu cầu của Quản lý nhàhàng/ Giám sát nhà hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp

 Tổ trưởng phục vụ:

 Nhiệm vụ:

- Trực tiếp tiếp khách, tư vấn có món ăn, đồ uống và ghi order, thực hiện việc

-thanh tốn với khách hàng.

Phân cơng cơng việc cho nhân viên (nếu làm đầu ca).

Điều động nhân viên phục vụ thực hiện công việc.

Đánh giá công việc nhân viên trong ngày trong khu vực được phân công.

Báo cáo ngay các tình huống khơng thể giải quyết cho quản lý nhà hàng.

Hướng dẫn, kèm cặp nhân viên thực hiện theo đúng quy trình của nhà hàng.

Thực hiện tồn bộ công việc như một nhân viên phục vụ và theo quy trìnhphục vụ khi trực tiếp phục vụ khách.

- Báo cáo công việc hàng ngày vào cuối buổi cho quản lý nhà hàng và các công-việc đột xuất khác.

Chức năng:

Đánh giá cơng việc nhân viên trực thuộc.

Tồn quyền điều động công việc hàng ngày/tuần.

Đề xuất khen thưởng, kỷ luật với nhân viên trực thuộc.Trang 52ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ- Quản lý toàn bộ tài sản, hồ sơ trong bộ phận (kiểm tra định kỳ hàng tuần, đề

xuất sửa chữa – thay thế).

 Nhân viên đón tiếp :

 Nhiệm vụ:

- Tiếp đón khách tại khu vực cửa ra vào.

- Tư vấn cho khách về các vị trí trong nhà hàng.

- Dẫn khách vào bàn hoặc lên phòng.

- Chuyển giao khách cho NV phục vụ.

- Tiếp nhận các thông tin đặt bàn và thực hiện theo quy định đặt bàn.

- Thực hiện đúng quy định và hướng dẫn giao tiếp, vệ sinh và hính thức cá nhân

của nhà hàng.

- Cuối ngày tập hợp các bill xanh của Tổ trưởng các tầng, tổng hợp và báo cáo

quản lý nhà hàng.

 Chức năng:

- Đề xuất các phương pháp cải tiến họat động của mình và các bộ phận liên

quan.

 Nhân viên phục vụ:

 Nhiệm vụ;

- Chuẩn bị bàn, vệ sinh khu vực được phân công khi vào ca hoặc khi khách ăn

-xong Giải theo hướng dẫn chuẩn bị bàn.

đáp các thắc mắc của khách hàng về món ăn…

Trực tiếp phục vụ món ăn, đồ uống cho khách.

Chuyển đồ dơ từ bàn ra khu vực quy định.

Theo dõi thời gian đáp ứng đồ ăn thức uống của các bếp, bar trong các ordercủa những bàn mình đang trực trong suốt thời gian phục vụ.

- Trực tiếp hỗ trợ khách hàng như bổ sung thêm trà, rót bia, rượu, thay bát, đĩa

thường xuyên trong suốt thời gian phục vụ.

- Mỉm cười và Chào tạm biệt tất cả khách.

- Thực hiện đúng quy định của công ty về vệ sinh và hình thức cá nhân, thái độ

giao tiếp và phương pháp phục vụ.

- Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng phân công.

 Chức năng;Trang 53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ- Đề xuất các phương pháp cải tiến họat động của mình và các bộ phận liên

quan.

 Bảo vệ:

 Nhiệm vụ:

- Lập sổ theo dõi tài sản, vật tư, hàng hoá xuất nhập ra khỏi nhà hàng. Sổ theo

dõi tài sản xuất nhập gồm các cột sau: ngày, người giữ tài sản, tên tài sản,

qui cách, đơn vị, số lượng, nhập/xuất, ghi chú.

- Bảo vệ an ninh trật tự cho nhà hàng.

- Trường hợp bảo vệ được phân công làm ca, hoặc đổi cho người khác thì phải

chuyển giao đầy đủ các sổ ghi chép trên đây, chìa khố, phương tiện làm

việc v.v.

- Quản lý chìa khố các bộ phận, chìa khố chính, ghi rõ số khoá đã bàn giao

trong sổ trực ban khi được phân cơng.

- Khơng tự ý bỏ vị trí gác, trực, không lơ là chây lười, không ngủ trong giờ

làm việc, không hút thuốc và sử dụng các chất ma túy, không đánh bài bạc

trong giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc. Bảo vệ không

đọc báo trong giờ làm việc, không làm ảnh hưởng đến CNV bộ phận khác

đang làm việc.

- Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng phân công.

- Lập sổ danh sách các ô tô do công ty lưu giữ gồm các nội dung sau: ngày,

biển số xe, loại xe, tình trạng, giờ vào, lái xe ký tên, giờ ra, lái xe ký tên.

- Khi lái xe giao xe, kiểm tra xe, yêu cầu lái xe ký nhận vào sổ theo dõi.

- Trong q trình giữ xe, đảm bảo tuyệt đối an tồn cho xe, trường hợp có

phát sinh phải báo về Tổ trưởng bảo vệ xin ý kiến giải quyết.

- Khi lái xe đến nhận xe, yêu cầu lái xe ký vào sổ trước khi cho xe xuất bến

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác bảo vệ nói chung, theo

lệnh điều động của tổ trưởng.

- Nhận xe của khách, ghi vé xe và chuyển vé cho khách.

- Sắp xếp xe vào đúng ví trí.

- Trong q trình sắp xếp xe phải đảm bảo xe của khách không bị hư hại.

Trang 54ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHỐ- Khơng được lấy bất cứ đồ dùng của khách hoặc tự ý di chuyển các vật dụng

-trên xe.

Tuyệt đối không thu tiền của khách.

Khi khách ra, kiểm tra số phiếu xe, dắt xe chuyển cho khách và thu lại vé xe.

Hỗ trợ bảo vệ an ninh thực hiện công việc.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác bảo vệ nói chung, theolệnh điều động của tổ trưởng. Quyền hạn

 Chức năng:

- Đề xuất các phương pháp cải tiến họat động của mình và các bộ phận liên

quan.

 Bộ phận kế toán- thu ngân:

- Là một nhân viên Thu ngân nhà hàng bạn phải trực tiếp quản lý việc thu chi

hằng ngày với khách hàng và chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan.

Ngoài ra, nhân viên Thu ngân phải viết tất cả các hóa đơn giá trị gia tăng khi

được khách hàng yêu cầu. Và thực hiện đóng/mở ca làm việc theo đúng quy

trình của nhà hàng.

- Làm việc với máy POS: POS (Point of Sale) là máy chấp nhận thanh toán

bằng thẻ, thường được các nhà hàng và khách sạn áp dụng nhằm giúp cho

khách hàng thanh tốn dễ dàng hơn. Do đó, là một nhân viên Thu ngân bạn

phải nắm rõ quy trình thanh tốn và các thao tác làm việc với máy POS, để

đảm bảo q trình thanh tốn ln diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Bên

cạnh đó, bạn phải đảm bảo số tiền mặt thu được luôn trùng khớp với số liệu

doanh thu trên máy POS.Lập báo cáo

- Sau mỗi ca làm việc, nhân viên Thu ngân cần điền đầy đủ các thông tin, hoạt

động thu ngân diễn ra trong ngày vào sổ theo dõi thu ngân. Đồng thời, lập

báo cáo doanh thu hàng ngày khi được bộ phận Kế toán hoặc cấp trên u

cầu. Trong q trình làm việc, nếu có sự cố phát sinh hoặc sai sót, nhân viênTrang 55ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁThu ngân phải báo cáo với cấp trên để có biện pháp giải quyết kịp thời,

khơng làm ảnh hưởng đến khách hàng và các bộ phận khác.

- Ngoài ra, nhân viên Thu ngân cũng phải phối hợp và hỗ trợ với các bộ phận

khác trong những trường hợp đông khách, để mang lại cho khách hàng

những trải nghiệm hồn hảo nhất.

- Kỹ năng cần có của một nhân viên Thu ngân nhà hàng

- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống

- Vì đặc thù cơng việc là phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nên một nhân

viên Thu ngân bắt buộc phải có kỹ năng giao tiếp linh hoạt và thân thiện.

Nhân viên Thu ngân phải ln có thái độ cởi mở, tươi cười với khách và

luôn trong tâm thế sẵn sàng tư vấn mọi thơng tin khi khách cần. Trong q

trình thanh tốn, khi khách có thắc mắc về đơn giá, bạn phải nhiệt tình giải

đáp một cách lịch thiệp và rõ ràng. Ln phải giữ bình tĩnh và tìm cách xử lý

những rắc rối, khơng được tranh cãi và có thái độ không thân thiện với

khách hàng.

- năng quan sát nhanh nhẹn

- Vào những lúc nhà hàng đông khách, nhân viên Thu ngân phải hỗ trợ với bộ

phận Phục vụ quan sát để xác định những khách hàng chưa thanh toán. Và

khi đưa hóa đơn cho khách, nhân viên Thu ngân phải kiểm tra lại số lượng

món ăn, thức uống và đơn giá để tránh trường hợp sai sót.

- Sử dụng phần mềm chuyên dụng

- Để trở thành một nhân viên Thu ngân, bạn phải thành thạo cách sử dụng các

phần mềm chuyên dụng, nhằm thực hiện các thao tác nhập dữ liệu, chỉnh

sửa, in ấn một cách chính xác và nhanh chóng. Nếu khơng, bạn sẽ khiến cho

khách hàng phiền lòng vì mất thời gian chờ đợi, tạo ấn tượng khơng tốt

trong lòng khách hàng và ảnh hưởng đến kết quả công việc.

- Kỹ năng quản lý thu chiTrang 56ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ- Nhân viên Thu ngân phải phân loại tiền theo mệnh giá sau khi khách thanh

toán để dễ quản lý. Khơng chỉ vậy, trong q trình đưa lại tiền thừa cho

khách, nhân viên Thu ngân phải kiểm tra và quan sát để đảm bảo số tiền

chính xác, không dư thừa. Cuối ca làm việc, phải tổng kết, báo cáo số tiền đã

thu trong ca và giao lại cho người quản lý tiền của nhà hàng.

- Ngoài ra, để trở thành một nhân viên Thu ngân bạn cần phải có tính cẩn

thận, chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao và

có khả năng làm việc nhóm, để đảm bảo cơng việc ln hiệu quả.

 Bộ phận bếp:

 Nhiệm vụ:

- Kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm tồn, nắm số liệu cụ thể, tính toán rồi lên kế

hoạch đặt hàng. Đồng thời kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, vật

dụng, thiết bị cần thiết cho quá trình chế biến, đảm bảo vệ sinh cho toàn bộ

thiết bị cũng như khu vực bếp được phân cơng.

- Kiểm tra hàng hố trước khi nhập, đối chiếu số lượng thực tế với số liệu kê

khai trong đơn nhập hàng. Báo cáo cho cấp trên chất lượng hàng hóa và tình

trạng thừa, thiếu hàng hóa.

- Thơng báo cho các bộ phận liên quan khác tình trạng các món ăn tạm ngừng

phục vụ hoặc món ăn đặc biệt trong ngày, đảm bảo thông tin được phổ biến

đầy đủ và chính xác nhất.

- Tư vấn trực tiếp các món ăn cho khách hàng nếu có yêu cầu. Tiếp nhận order

của khách, phân công công việc cụ thể trong bộ phận đảm nhận. Phối hợp

với các bộ phận khác hồn thành nhiệm vụ được giao trong việc chế biến

món ăn kịp thời, chính xác, chất lượng và đẹp mắt theo quy định hoặc theo

yêu cầu của khách hàng trong suốt quá trình làm việc

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhân viên cấp dưới trong suốt quá trình chuẩn

bị và chế biến món ăn. Tham gia trực tiếp chế biến, hỗ trợ nhân viên kịp thời

đảm bảo hoàn thành cơng việc.

Trang 57ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHỐ- Chịu trách nhiệm kiểm tra về số lượng, chất lượng, định lượng của món ăn,

đảm bảo món ăn đã được chuẩn bị, chế biến và trình bày theo đúng quy

trình, tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực

phẩm, yêu cầu của khách hàng.

- Giải quyết kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình chế biến món ăn, sự

phàn nàn của q khách, sai sót của nhân viên trong phạm vi quyền hạn. Báo

cho cấp trên những tình huống nghiêm trọng vượt quá tầm kiểm soát

- Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, tiếp nhận ý kiến đóng góp của các nhân

viên trong bộ phận, các bộ phận khác, của khách hàng trong việc phục vụ,

đáp ứng các order, các yêu cầu khác có liên quan.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, bảo quản các hệ thống máy móc, trang thiết bị,

vật dụng trong khu vực đảm nhận. Kiểm tra vào cuối mỗi ca trước khi giao

ca. Đảm bảo mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.

- Thống kê các order trong ca, tổng hợp, báo cáo và bàn giao cho bộ phận thu

ngân theo quy định.

- Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, hướng dẫn công việc cho nhân viên mới khi có

u cầu

- Phân cơng ca, vị trí và nhiệm vụ cơng việc, kiểm tra công việc của nhân viên

cấp dưới trước mỗi ca.

- Quản lý, giám sát việc sử dụng và bảo quản thực phẩm, đảm bảo sử dụng

theo nguyên tắc: “hàng nhập trước, dùng trước”. Sử dụng hợp lí, tiết kiệm

-điện, nước, ga,…

Đóng góp ý kiến xây dựng thực đơn, phát triển bộ phận.

Công việc của nhân viên bếp

Vào ca làm việc

Vệ sinh cá nhân tuyệt đối sạch sẽ: đồng phục được giặt ủi kĩ càng, rửa tay kĩlưỡng, râu tóc gọn gàng,…

- Tư thế tác phong nhanh nhẹn, thái độ niềm nở, lịch sự, nhiệt tình, bình tĩnh

và kiên nhẫn trong suốt ca làm việc.

Trang 58Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (85 trang)

×