1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HOÀNG LÂM.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (256.99 KB, 43 trang )


Trước những cơ hội đó, các sáng lập viên đã bàn bạc và thống nhất thành lập

Công ty cổ phần Thương mại và Cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm.

Năm 2004, cơng ty được thành lập và chính thức đi vào hoạt động đến năm 2008

công ty chuyển thành công ty cổ phần.

Với khả năng của mình, Ban lãnh đạo cơng ty đã huy động mọi nguồn lực và

năng lực của mình, đề ra các chiến lược kinh doanh, thiết lập quan hệ với nhà cung

cấp, nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng…

Trong những năm qua, tổng giá trị doanh thu, thu nhập bình quân đầu người của

người lao động ngày càng tăng. Hiện nay cơng ty có trên 71 cán bộ công nhân viên.

Cùng với những nỗ lực khơng ngừng của Ban lãnh đạo và tồn thể nhân viên trong

công ty, đến nay công ty đã trở thành cơng ty lớn mạnh và có vị thế trên thị trường

trong nước và quốc tế.

3.1.2. Cơ cấu và tổ chức bộ máy của cơng ty

Cơng ty có tổng số nhân viên trên 71 người, hoạt động tại trụ sở, nhà máy và các

đại lý bán hàng. Đứng đầu là giám đốc, là người chịu trách nhiệm trước nhà nước,

trước cấp trên và cơ quan chủ quản của mình về mọi hoạt động kinh doanh của công

ty, tổ chức đời sống và mọi hoạt động của công ty theo luật doanh nghiệp nhà nước.

Giám đốc điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty theo các nội quy, quy chế,

nghị quyết được ban hành trong công ty và các chế độ chính sách của nhà nước. Tại

Cơng ty Hồng Lâm, giám đốc trực tiếp quản lý các bộ phận mua hàng, bộ phận tài

chính kế tốn và bộ phận chăm sóc khách hàng. Dưới giám đốc có 2 phó giám đốc là

phó giám đốc nội bộ và phó giám đốc kinh doanh có nhiệm vụ tham mưu chính cho

giám đốc giúp giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo

sự phân công uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước giám đốc, trước pháp luật về các

cơng việc được giao. Phó giám đốc nội bộ phụ trách và chịu trách nhiệm bộ phận hành

chính nhân sự, bộ phận xuất nhập khẩu và kho vận. Phó giám đốc kinh doanh phụ

trách bộ phận nguyên liệu,thiết bị, Banker Land và ban dự án. Cơ cấu tổ chức của công

ty theo kiểu trực tuyến đã giúp cho công ty sử dụng khá tốt khả năng chuyên môn của

các thành viên trong công ty, đồng thời cũng giúp công ty nhanh chóng nắm bắt được

những thay đổi trên thị trường cũng như trong kinh doanh qua đó có thể thực hiện hoạt

động kinh doanh có hiệu quả hơn.17Sơ đồ 1.1: cấu trúc tổ chức.

Giám đốcPhó Giám đốc kinh

doanhbakerlan

dPhòng

ngun

liệuPhòng

thiết bịPhó giám đốc nội bộTC- KTPhòng

mua

hàngKho

v ậnHC-NS( Nguồn: phòng HC- NS cơng ty Holafoods )

3.1.3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty

Công ty cổ phần thương mại và công nghệ thực phẩm Hồng Lâm từ khi thành

lập năm 2004 đến nay có 2 lĩnh vực kinh doanh chính đó là: kinh doanh dịch vụ và

nhập khẩu kinh doanh.

3.1.3.1.Kinh doanh dịch vụ

- Kinh doanh dịch vụ tư vấn giải pháp18Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn về: Tư

vấn quản lý ngành thực phẩm, tư vấn dự án đầu tư ngành thực phẩm, tư vấn giải pháp

kỹ thuật, chuyển giao công nghệ ngành thực phẩm. Đây là mảng kinh doanh chỉ chiếm

chưa đầy 1% tổng doanh thu của công ty.

- Kinh doanh đào tạo và cung ứng nhân lực.

HOLAFOODS JSC có một hệ thống đào tạo chuyên nghiệp dựa trên thực hành

với đội ngũ giáo viên là những chuyên gia trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm, cơ

sở vật chất kỹ thuật hiện đại và tiện ích, trang thiết bị, dụng cụ mới của các nhà sản

xuất hàng đầu như Wilton, Sanneng, Silikomart...

Công ty cung ứng dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp và cung cứng nhân lực cho

doanh nghiệp trong ngành thực phẩm theo yêu cầu.

3.1.3.2. Nhập khẩu kinh doanh

- Kinh doanh nguyên liệu thực phẩm.

Kinh doanh nguyên liệu thực phẩm là mảng hoạt động chính của Cơng ty, chiếm

tỷ trọng 95.43% tổng doanh thu của Công ty trong năm 2014

Với các sản phẩm như sau:

Nguyên liệu và chất phụ gia ngành sữa.

Nguyên liệu và chất phụ gia ngành chế biến nông- thủy- hải sản.

Nguyên liệu và chất phụ gia ngành bánh kẹo, kem và bánh tươi.

Nguyên liệu và chất phụ gia ngành rượu bia, nước giải khát.

- Kinh doanh máy và thiết bị ngành thực phẩm.

Doanh thu từ mặt hàng thiết bị, dụng cụ thực phẩm chiếm tỷ trọng 3,86% tổng

doanh thu của Công ty trong năm 2014.

Với các mặt hàng chủ yếu như sau:

Ngành bánh tươi.

Ngành bánh khô.

Ngành kem.

Ngành chế biến nông- thủy- hải sản.

Ngành rượu bia, nước giải khát.

3.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2012 đến năm 2014.

Bảng 3.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 201419ĐVT: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu chính

DT bán hàng và cung cấp dịch vụ.

DT thuần về BH và cung cấp DV

Giá vốn bán hàng.2012

30.000

28.000

23.0002013

90.000

84.000

76.0002014

210.000

201.000

190.000LN gộp về BH và cung cấp DV

LN thuần từ hoạt động kinh doanh.

LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp5.000

3.300

2.3768.000

5.100

3.67211.000

8.500

6.120(Nguồn: phòng TC- KT cơng ty HOLAFOODS JSC)

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của công ty Holafoods JSC giai đoạn từ

năm 2012-2014 như sau:

- Năm 2012 – 2013: 54,55 %

- Năm 2013 – 2014: 66,67 %.

Về vấn đề lợi nhuận trong giai đoạn này công ty vẫn đảm bảo lợi nhuận ở mức

dương và lợi nhuận tăng nhanh qua các năm. Đây là một thành tích đáng kể của cơng

ty trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt như ngày nay.

- Năm 2013 so với năm 2012 tăng 54,55 % tương ứng 1.296.000.000 VNĐ

- Năm 2014 so với năm 2013 tăng 66,67 % tương ứng 2.448.000.000 VNĐ

Có được thành tích trên, ngồi sự nỗ lực của tồn bộ cơng ty còn phải kể đến

những cố gắng vượt bậc của phòng mua hàng, nỗ lực của các thành viên trong cơng tác

nhập khẩu.

3.2. Thực trạng quy trình tổ chức hợp đồng nhập khẩu của cơng ty Hồng

Lâm.

Kết quả điều tra trắc nghiệm vấn đề nghiên cứu

Sau khi phát hành ra 15 phiếu và thu hồi lại được 12 phiếu, đồng thời tiến hành

phỏng vấn trực tiếp được 10 người trong cơng ty Hồng Lâm ta thu được bảng đánh

giá mức độ thực hiện hợp đồng nhập khẩu của cơng ty Hồng Lâm như sau:

Bảng 3.2: Đánh giá mức độ thực hiện hợp đồng nhập khẩu của công ty

Hồng Lâm

STNghiệp vụT

1ĐiểmtrungMinMax34bình

Xin giấy phép nhập khẩu3.5020Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (43 trang)

×