1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

3 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TMQT Phú Hưng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (390.95 KB, 64 trang )


Căn cứ phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế của Nhà

nước,của ngành,căn cứ nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Phú Hưng đã xây dựng kế hoạch dài hạn về phương án kinh

doanh,phương án nguyên liệu,phương án sản phẩm. Đồng thời

công ty cũng xây dựng kế hoạch sản xuất,kế hoạch kinh doanh

hàng năm với chỉ tiêu tổng hợp bao gồm chỉ tiêu sản lượng,quy

cách,yêu cầu chất lượng,chỉ tiêu doanh thu,kế hoạch sản phẩm

mẫu,các định mức sử dụng vật tư,nguyên vật liệu,năng lượng định

mức hao phí lao động tổng hơp.

Bảng 3.5 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty

TNHH Thương Mại Quốc Tế Phú Hưng trong 3 năm 20152017

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu201520162017Tổng doanh thu768.156876.280928.000Tổng chi phí739.875852.683905.00028.28123.59723.0005.6434.5364.20022.63819.06118.8008.3306.6616.200LN trước thuế TNDN

Thuế

LN sau thuế TNDN

Thu nhập BQ

(1000đ/người)Nguồn: phòng kế tốn

 Theo bảng số liệu trên thì ta thấy doanh nghiệp ln có lợi

nhuận sau thuế là số dương . Tổng doanh thu năm sau cao hơn

năm trước tuy nhiên tốc độ tăng doanh thu thấp hơn tốc độ tăng

của tổng chi phí bên cạnh đó là một số chi phí khác tăng cao dẫn

đến lợi nhuận của doanh nghiệp bị giảm dần qua mỗi năm cụ thể:

Năm 2016 doanh thu tăng 27,1% trong khi chi phí tăng 27,5% so

31với năm 2015; Năm 2017 tổng doanh thu tiếp tục tăng (theo số

liệu bảng cân đối kế tốn tính đến q 3 năm 2017 thì tổng doanh

thu của cơng ty là 2.940000 tỷ đồng), doanh thu tăng 0,4% và chi

phí cũng sẽ tăng 0,4% so với năm 2016. Lương bình quân của

người lao động cũng bị sụt giảm qua từng năm: Năm 2016 lương

bình quân của người lao động giảm 20% so với năm 2015, Năm

2017 lương bình quân của người lao động sẽ tiếp tục giảm 6,9% so

với năm 2017. Nguyên nhân của sự sụt giảm này có thể do sự

khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thị trường bất động sản bị đóng

băng, lạm phát tăng cao dẫn đến chí phí tăng cao kéo theo việc lợi

nhuận bị giảm sút. Năm 2016 so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế

giảm 25,5%; Năm 2017 so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế sẽ

tiếp tục giảm 3,9%. Dự báo năm 2018, nền kinh tế sẽ hết sức ảm

đạm, doanh nghiệp sẽ gặp niều khó khăn do đó doanh nghiệp cần

phải có được những biện pháp, những chiến lược kinh doanh hợp lý

để đảm bảo công ty phát triển ổn định trong thời gian này.

3.3.2. Hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty

TNHH thương mại quốc tế Phú Hưng

3.3.2.1. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

Cơ cấu các sản phẩm xuất khẩu.

Bảng 3.6 Cơ cấu các sản phẩm xuất khẩu của Phú Hưng giai

đoạn 2015-2017

STMặt hàngT

1

2Giày dép

Hàng may3mặc

Hàng

sảnlâmĐơn vị

Đơi

Chiếc

Khối201520162017240.000336.00093.300110.500150.50053.30063.20059.000150.000Nguồn : Phòng XNK- Cơng ty TNHH Phú Hưng.

Từ bảng số liệu trên ta có thể thấy sản phẩm hàng may mặc

của cơng ty có sự biến đổi,có tăng về số lượng theo thời

32gian,nhưng số lượng tăng không đều. Tổng sản lượng xuất khẩu

hàng may mặc năm 2016 là 110.500 chiếc,đến năm 2017 là150.500 chiếc,tăng 40.000 chiếc,đạt 22,8%.

3.3.2.2. Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu giày dép và may mặc của công ty liên

tục tăng trưởng trong thời gian qua về tổng kim ngạch. Cụ thể

theo bảng sau:33Bảng 3.7 Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2015-2017

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu201520162017Kim ngạch xuất khẩu307.263

350.512 371.200

Nguồn: phòng XNK- Công ty TNHH TMQT Phú HưngBảng 3.8 Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chủ yếu giai đoạn

2015-2017 của Công ty TNHH TMQT Phú Hưng

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STMặt hàngT

1

2Giày dép

Hàng may3mặc

Hàng4sản

Mặt2015lâm

hàngkhác20162017138.253162.354174.25783.19196.536106.32753.23562.46758.73632.58429.15531.880Nguồn: Phòng Kế tốn – Cơng ty TNHH TMQT Phú Hưng

Cơng ty Phú Hưng xác định chun mơn hóa được coi là hạt

nhân trọng tâm và là phương hướng chủ đạo trong phát triển sản

xuất kinh doanh của công ty,bên cạnh kết hợp đa dạng hóa sản

phẩm. Hiện nay,cơng ty sản xuất và xuất khẩu nhiều mẫu mã mặt

hàng khác nhau,nhưng căn cứ vào từng thị trường và năng lực,đặc

điểm kinh tế kĩ thuật mà xác định mặt hàng trọng điểm cho mình.

Từ bảng số liệu trên ta thấy mặt hàng dày dép và may mặc

tăng doanh thu mặt hàng giày dép và hàng may mặc tăng. Cụ thể,

mặt hàng giày dép năm 2017 tăng 36.004 triệu đồng, mặt hàng

may mặc tăng 23.136 triệu đồng và giảm nhẹ mặt hàng lâm sản

và một số mặt hàng khác.343.3.2.3 Thị trường xuất khẩu

Bảng 3.9 Thị trường xuất khẩu mặt hàng may mặc của công

ty Phú Hưng

sang thị trường xuất khẩu giai đoạn 2015-2017

(Đơn vị: triệu đồng)

Thị trườngNăm 2015Năm 2016Năm 2017ASEAN27.28633.97930.753Hoa Kỳ24.33130.14427.932Trung Quốc14.30817.82716.178Nhật Bản

Khác5.491

6.836

4.042

11.691

7.750

27.345

Nguồn: Phòng Kế tốn – Cơng ty TNHH TMQT Phú HưngQua số liệu trên, ta có thể thấy Phú Hưng xuất khẩu nhiều

nhất mặt hàng may mặc sang thị trường ASEAN từ năm 2015-2017

tăng 3.467 triệu đồng, Hoa Kỳ xếp vị trí thứ nước xuất khẩu 2 tăng

3.301 triệu đồng sau ASEAN và đứng thứ 3 là Trung Quốc và Nhật

Bản đứng vị trí thứ 4.

3.4 Thực trạng phát triển xuất khẩu bền vững của công

ty TNHH TMQT Phú Hưng

3.4.1 Tổng quan thị trường Trung Quốc

3.4.1.1 Mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Trung Quốc

Trung Quốc- thị trường xuất khẩu tiềm năng của mặt hàng

may mặc Việt Nam. Theo số liệu thống kê, trong 8 tháng đầu năm

2017, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang thị trường

Trung Quốc tăng mạnh, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt

673 triệu USD. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này

của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 125 triệu USD, tăng 34% so với

cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ xuất khẩu tăng cao trong những

tháng đầu năm; cùng với nhu cầu cao từ Trung Quốc, xuất khẩu

mặt hàng này của Việt Nam sang thị trường này sẽ thuận lợi trong

những tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Đây là thị trường

35tiềm năng Phú Hưng nên có chiến lược phát triển xuất khẩu sang

thị trường này vì đây là một nước có dân số đông đảm bảo lượng

tiêu thụ cao và thị trường này không khắt khe về yêu cầu chất

lượng như các nước Hoa Kỳ hay Nhật bản.36Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (64 trang)

×