1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Hệ điều hành >

Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.52 MB, 26 trang )


8Bộ môn Mạng và Truyền Thôngcực. Các máy chủ (master server) là chủ thực sự của các maps dữ liệu. Slave NIS

xử lý các yêu cầu của client, nhưng chúng không thay đổi các NIS maps. Các máy

chủ chịu trách nhiệm tổng thể cho tất cả các map bảo dưỡng và phân phối đến các

máy chủ slaver của nó. Khi một NIS map được xây dựng trên máy chủ có 1 sự

thay đổi, các tập tin map mới này được phân phối cho các máy slave server. Các

máy NIS client "nhìn thấy" những thay đổi này khi thực hiện truy vấn trên các tập

tin map, không phân biệt là nó đang giao tiếp với master server hay là slave

server, vì khi các map được phân phối thì tất cả các máy server đều nhận được

thông tin như nhau.

Mối quan hệ giữa các máy slave, master và client:ii. Network File System Design and Operation

NFS(Network File System) là giao thức chia sẻ phổ biến trên UNIX. Nó

cho phép mount một thư mục trên một máy tính từ xa vào một thư mục cục bộ.

Ví dụ trong các hệ thống cluster, thư mục /home thường được đặt trên một NFS

server và tất cả các node mount thư mục này về /home cục bộ. Điều đó cho

phép chúng ta có một cái nhìn nhất quán về thư mục chủ, mọi người dùng khi

log-in vào bất cứ node nào cũng truy cập được vào thư mục chính của mình.

Giống như NIS, NFS được thực hiện như một bộ các thủ tục RPC sử dụng

dữ liệu ngoài Data Representation (XDR) mã hóa để vượt qua các đối số giữa máy

khách và máy chủ. Một hệ thống tập tin gắn kết bằng NFS cung cấp hai mức độ

minh bạch:

 hệ thống tập tin này sẽ xuất hiện để được cư trú trên một ổ đĩa gắn liền

với hệ thống local, và tất cả hệ thống tập tin mục - tập tin và thư mục được xem cùng một cách, cho dù local hay remote. NFS ẩn vị trí của tập

tin trên mạng.

 NFS gắn hệ thống tập tin không chứa thông tin về các file server từ đó

chúng được gắn kết. Các máy chủ NFS có thể là của một kiến trúc khác

nhau hoặc chạy

Hoàng Tiến Sơn – Nguyễn Trần Đình Trọng 07T4Giao tiếp giữa hai tiến trình dùng hàng đợi thông điệp9hệ điều hành hoàn toàn khác với một cấu trúc hệ thống tập tin hoàn toàn

khác nhau.

Cấu trúc NFS đầu tiên đạt được mức độ minh bạch bằng cách định nghĩa một

tập hợp các hoạt động chung của hệ thống tập tin được thực hiện trên một hệ thống

tập tin ảo (VFS). Cấp độ thứ hai xuất phát từ định nghĩa của các nút ảo, trong đó

có liên quan đến hệ thống tập tin inode quen thuộc hơn cấu trúcUnix

nhưng ẩn cấu trúc thực tế của hệ thống tập tin vật lý bên dưới chúng. Các thiết lập

của tất cả thủ tục có thể được thực hiện trên các tập tin là định nghĩa giao diện

vnode. Các vnode và VFS (Virtual File System) chi tiết kỹ thuật cùng nhau xác

định các giao thức NFS.Hoàng Tiến Sơn – 07T410Bộ môn Mạng và Truyền ThôngChương 2.CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH NFS, NIS2.1. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH NFS

a) Cài đặt và cấu hình NFS, trình bày ứng dụng NFS

NFS(Network File System) là giao thức chia sẻ phổ biến trên UNIX. Nó

cho phép mount một thư mục trên một máy tính từ xa vào một thư mục cục bộ.

Ví dụ trong các hệ thống cluster, thư mục /home thường được đặt trên một NFS

server và tất cả các node mount thư mục này về /home cục bộ. Điều đó cho

phép chúng ta có một cái nhìn nhất quán về thư mục chủ, mọi người dùng khi

log-in vào bất cứ node nào cũng truy cập được vào thư mục chính của mình.

ii. Cài đặt và cấu hình cho máy server

• Cài đặt các gói phần mềm

Ở chế độ root trong terminal lần lượt cài đặt:

apt-get install nfs-kernel-servera.

apt-get install portmap nfs-common

Hoàng Tiến Sơn – Nguyễn Trần Đình Trọng 07T411Giao tiếp giữa hai tiến trình dùng hàng đợi thông điệpb.

apt-get install nfs-commonc.

• Xác định thư mục cần chia sẻ

Tạo mới thư mục để chia sẻ file:d.

Sử dụng file exports để xác định thư mục cần share (Ở đây là thư mục

Share)

Trong Terminal, gõ nano /etc/exports để chỉnh sửa filee.Hoàng Tiến Sơn – 07T4Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×