1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Hệ điều hành >

Chương 2. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH NFS, NIS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.52 MB, 26 trang )


11Giao tiếp giữa hai tiến trình dùng hàng đợi thông điệpb.

apt-get install nfs-commonc.

• Xác định thư mục cần chia sẻ

Tạo mới thư mục để chia sẻ file:d.

Sử dụng file exports để xác định thư mục cần share (Ở đây là thư mục

Share)

Trong Terminal, gõ nano /etc/exports để chỉnh sửa filee.Hoàng Tiến Sơn – 07T412Bộ môn Mạng và Truyền ThôngỞ trong file exports vừa mở chỉ đường dẫn tới thư mục cần share và kèm

theo phân quyền:f.

VD:

/home/hoangson/Desktop/Data *(rw,sysc) : chia sẽ thư mục data, cho phép

đọc/ghi từ bất cứ mạng nào.

/home/hoangson/Desktop/Data 192.168.1.0/24(ro,sysc) : chia sẽ thư mục data,

cho phép chỉ đọc từ đường mạng 192.168.1.0.

/home/hoangson/Desktop/Data 192.168.1.100/24(rw,sysc,no_subtree_check) :

chia sẽ thư mục data, cho phép đọc/ghi từ máy 192.168.1.100.

Khởi động lại dịch vụ NFS Server: sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restartg.

iii. Cài đặt và cấu hình cho máy client

• Cài đặt

Trên máy client, trong terminal đăng nhập quyền root cài đặt:

Hoàng Tiến Sơn – Nguyễn Trần Đình Trọng 07T413Giao tiếp giữa hai tiến trình dùng hàng đợi thông điệpapt-get install nfs-commonh.

• Tạo thư mục mount point :

mkdir /home/htson/Desktop/recevoiri.

• Mount thư mục được share trên Server về

client

mount 192.168.1.32:/home/hoangson /Desktop/Share

/home/htson/Desktop/server

Kết quả sau khi thực hiện:Hoàng Tiến Sơn – 07T414Bộ môn Mạng và Truyền Thôngj.

Trên Desktop của Client (htson) sẽ có thư mục server. Trên Server muốn chia

sẽ dữ liệu gì cho Client (htson), chỉ cần copy dữ liệu bỏ vào thư mục

/home/hoangson/Desktop/Data thì trên Desktop của Client, trong thư mục

/home/htson/Desktop/recevoir sẽ có dữ liệu.k.

Sử dụng lệnh mount như trên, khi client khởi động lại sẽ không thấy dữ liệu,

phải mount lại.Hoàng Tiến Sơn – Nguyễn Trần Đình Trọng 07T415Giao tiếp giữa hai tiến trình dùng hàng đợi thông điệpl.

Để khắc phục nhược điểm mỗi khi client khởi động lại bị mất mount, bạn nên

mount tự động từ phía Client. Mở file /etc/fstab để cấu hình.

Trong Terminal, gõ #nano /etc/fstabm.

Thêm vào dòng thông số tương tự như lệnh mount. Sau đó khởi động lại máy

để kiểm tra.n.

Kết quả :Hoàng Tiến Sơn – 07T416Bộ môn Mạng và Truyền Thôngo.2.2. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH NIS

a) Cài đặt và cấu hình NIS server

• Cài đặt

Sử dụng lệnh: sudo apt-get install portmap nisp.

Bước tiếp theo là đặt tên cho domain, ở đây chúng ta đặt: “NIS_ubuntu”

rồi sau đó nhấn Enter:

Hoàng Tiến Sơn – Nguyễn Trần Đình Trọng 07T417Giao tiếp giữa hai tiến trình dùng hàng đợi thông điệpq.

Thiết lập Domain cho NIS

Kết thúc quá trình cài đặt:r.

• Để biến NIS thành 1 sever ta tiến hành tùy chỉnh file /etc/default/nis.

Dùng lệnh : nano /etc/default/nis

Và chỉnh sửa dòng NISSERVER thành NISSERVER = masterHoàng Tiến Sơn – 07T418Bộ môn Mạng và Truyền Thôngs.• Cấu hình yp.conf trong /etc

Dùng lệnh : nano /etc/yp.conf

Sau đó thêm dòng sau vào yp.conft. Chỉnh sửa yp.conf• Thêm các Domain thành viên

Ta sử dụnglệnh: nano /etc/ypserv.securenets

Thêm các domain vào :

host 192.168.1.1

host 192.168.1.72

Hoàng Tiến Sơn – Nguyễn Trần Đình Trọng 07T419Giao tiếp giữa hai tiến trình dùng hàng đợi thông điệpNếu để mặc định là 0.0.0.0 là tất cả mọi người có thể truy cập vào NIS

sever:u.

• Khởi động lại NIS để cập nhật các tùy chỉnh mới

Dùng lệnh:

sudo /etc/init.d/portmap restart

sudo /etc/init.d/nis restartv.

• Kiểm tra các thành phần NIS đã hoạt động hay chưa

Dùng lệnh : rpcinfo –p localhostHoàng Tiến Sơn – 07T420Bộ môn Mạng và Truyền Thôngw.

Xem các tiến trình đang hoạt động

• Thiếp lập NIS DOMAINSử dụng lệnh ypinit để tạo ra các tập tin xác thực liên quan cho các tên

miền. Bạn sẽ được nhắc nhập tên của máy chủ NIS, ở đây là “hoangson”.

Với thủ thuật này, tất cả tài khoản nonprivileged (không phải admin) sẽ tự

động truy cập thông qua NIS.

root@ubuntu:~# /usr/lib/yp/ypinit –mHoàng Tiến Sơn – Nguyễn Trần Đình Trọng 07T421Giao tiếp giữa hai tiến trình dùng hàng đợi thông điệpx.• Tạo Usery.Hoàng Tiến Sơn – 07T4Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×