1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >

f. Khối kiểm tra thời gian

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (596.22 KB, 53 trang )


910- Khối kiểm tra thứ, ngày, tháng11g. Khối hiển thị thời gian lên LCD12Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (53 trang)

×