1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >

c. Thiết kế và hiện thực hóa phần cứng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (596.22 KB, 53 trang )


19Tác dụng và nguyên lý hoạt động của các khối trong sơ đồ nguyên lý:

+ Khối nguồn (POWER DC 5V) : Cung cấp nguồn một chiều 5V

cho toàn bộ mạch hoạt động.

+ Khối tạo dao động (DAO ĐỘNG 12 MHz) : tạo dao động có tần

số 12MHz đưa đến IC

+ Khối RESET ( RESET ) : Reset lại toàn bộ mạch trở về trạng thái

ban đầu. AT89S52 được reset bằng cách giữ chân RST ở mức cao

tối thiểu là 2 chu kỳ máy, khi mạch RESET được cấp nguồn, tụ

hóa 10uF được nạp và xả qua điện trở 10k xuống đất nên chân

RST của IC vẫn giữ mức thấp, khi nhấn phím RESET chân RST

đưa lên mức cao và IC được reset về trạng thái ban đầu.

+ Khối bàn phím ( PHÍM NHẤN ): thay đổi thời gian.

Các phím được nối với các chân tương ứng của IC chân 13 đến

chân 17. Bình thường các chân này đều ở mức tích cực cao, khi

được đưa xuống mức tích cực thấp thơng qua phím bấm thì sẽ

thực hiện chức năng như trong chương trình nguồn đã lập trình.

+ Khối xử lý trung tâm(VI ĐIỀU KHIỂN) : sử dụng vi điều khiển

AT89S52 điều khiển mọi hoạt động của mạch. Khi được cấp

nguồn IC sẽ hoạt động, nhận tín hiệu điều khiển từ khối bàn

phím, điều khiển hoạt động của LCD và đưa dữ liệu lên hiển thị

trên LCD qua cổng P0.

+ Khối hiển thị( LCD 16x2 ): hiển thị dữ liệu từ AT89S52 gửi đến.20Sơ đồ mạch in:21Cách sử dụng mạch thực tế:

Sau khi cấp nguồn, mạch sẽ hoạt động, sử dụng 5 phím nhấn

SELECT/NEXT, BACK, OK, UP, DOWN để thay đổi các giá trị

thời gian theo ý mình mong muốn.

Khi mạch đang hoạt động bình thường nếu phím SELECT/NEXT

chưa được nhấn thì các phím còn lại khơng có tác dụng khi nhấn.

Để bắt đầu quá trình thay đổi thời gian ta thực hiện như sau:

- Nhấn phím SLECT/NEXT khi đó sẽ vào chương trình thay đổi thời

gian, màn hình LCD ban đầu sẽ hiển thị giờ, phút, giây và giá trị giờ

sẽ nhấp nháy, nghĩa là giá trị giờ đang được chọn để thay đổi. Nhấn

phím UP để tăng giờ và phím DOWN để giảm giờ đi một đơn vị.

Nếu nhấn giữ phím UP hoặc DOWN thì giá trị tăng giảm nhanh

hơn.

Để thay đổi phút ta nhấn phím SLECT/NEXT một lần nữa lúc này

giá trị phút trên màn hình LCD sẽ nhấp nháy và ta cũng sử dụng 2

phím UP và DOWN để tăng hoặc giảm phút…

Muốn quay lại thay đổi giá trị giờ thì ta nhấn phím BACK khi này

giá trị giờ sẽ được chọn và nhấp nháy.

Cứ như vậy khi ta nhấn phím SELECT/NEXT thì từng giá trị được

chọn để thay đổi sẽ nhấp nháy và phím BACK để quay lại giá trị

được chọn lúc trước.

Sau khi hoàn thành việc thay đổi thời gian, nhấn phím OK để xác

nhận kết thúc quá trình thay đổi thời gian.3. Kết quả trên mạch mô phỏng và mạch thực tế

a. Kết quả mơ phỏng trên máy tính

Sử dụng phần mềm Protus để mơ phỏng:22Q trình mơ phỏng trên Protus đều đúng với lý thuyết, đảm bảo về

mặt thời gian và chức năng của đề tài yêu cầu.

b. Kết quả trên mạch thực tế

Mạch hoạt động ổn định đảm bảo đúng về lý thuyết, thời gian và

chức năng của đề tài yêu cầu.

c. So sánh giữa mô phỏng và thực tế

Mạch mô phỏng và mạch thực tế hoạt đơng tương đối chính xác.

Mạch thực tế hoạt động đúng, chuẩn với thời gian thực, còn mạch mơ

phỏng hoạt động ổn định nhưng xử lý chậm hơn thời gian thực tế.

Sử dụng máy mô phỏng Oscilloscope trong protus để kiểm tra quá

trình tạo thời gian 1s trên mạch mô phỏng, kết quả cho ra thời gian tạo

được 1s tương đối chính xác. Như vậy có thể nói mạch thực tế và mơ

phỏng hoạt động khơng sai, nhưng do phần mềm nên mạch mô phỏng

hoạt động chậm hơn so với thời gian thực tế.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (53 trang)

×